Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC định giá quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường sắt
10/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC quản lý sử dụng kinh phí nhiệm vụ công ích bảo trì hạ tầng đường sắt
991/QĐ-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 991/QĐ-BTC mức chi lĩnh vực khoa học công nghệ 2016
69/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 69/2016/TT-BTC thủ tục hải quan xăng dầu hóa chất xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất chuyển khẩu
70/2016/TTLT-BTC-TTCP
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quản lý sử dụng quỹ khen thưởng phòng chống tham nhũng
6083/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6083/BTC-TCHQ hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày 2016
6082/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6082/BTC-TCHQ xử lý tiền chậm nộp thuế 2016
953/QĐ-BTC
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 953/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới quản lý công sản thẩm quyền Bộ Tài chính 2016
68/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 68/2016/TT-BTC sử dụng kinh phí Đề án học tập suốt đời công nhân lao động doanh nghiệp
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi học bổng chính sách học sinh sinh viên
6048/BTC-CST
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6048/BTC-CST thuế giá trị gia tăng nhập khẩu xơ bông chưa chải thô chải kỹ 2016
5915/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5915/BTC-TCHQ Thông tư hướng dẫn Quyết định 52/2015/QĐ-TTg hàng hóa phương tiện cửa khẩu
5914/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5914/BTC-TCHQ xử lý thuế hàng xuất khẩu nguồn gốc nhập khẩu 2016
67/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 67/2016/TT-BTC sửa đổi 111/2007/TT-BTC quy chế quản lý tài chính ngân hàng Phát triển 2016
908/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 908/QĐ-BTC hướng dẫn danh mục hàng hóa rủi ro quản lý nhà nước hải quan 2016
5840/BTC-TCDN
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5840/BTC-TCDN giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 2015 2016
66/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 66/2016/TT-BTC hướng dẫn 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
897/QĐ-BTC
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 897/QĐ-BTC thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng xuất khẩu nhập khẩu Móng Cái 2016
5678/BTC-CST
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5678/BTC-CST chính sách thuế giá trị gia tăng động cơ máy thủy đồng bộ 2016
5680/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5680/BTC-TCHQ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức mặt hàng bột ngọt nhập khẩu 2016
65/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 65/2016/TT-BTC chế độ thu nộp sử dụng phí hoạt động chứng khoán Sở giao dịch Trung tâm lưu ký
5613/BTC-CST
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5613/BTC-CST ưu đãi thuế xuất khẩu tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP 2016
5492/BTC-TCT
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5492/BTC-TCT phân loại kiểm tra hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng 2016
5506/BTC-TCT
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5506/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu 2016
64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Cơ chế một cửa thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu
5310/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5310/BTC-TCHQ phân loại thuế suất thuế nhập khẩu trứng Artemia 2016
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT cung cấp thông tin xây dựng cơ sở hạ tầng kiểm tra giám sát
5283/BTC-QLCS
Ngày ban hành 19/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5283/BTC-QLCS triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 2016
5274/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 19/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5274/BTC-TCHQ miễn thuế hàng quà tặng 2016
5174/BTC-TCT
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5174/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử hoạt động thu phí tự động không dừng 2016
62/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 62/2016/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính Ngân hàng Chính sách xã hội 2016
824/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 824/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2016
820/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán 2016
49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Ngày ban hành 14/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế công chức viên chức
819/QĐ-BTC
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 819/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan 2016
5030/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5030/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư 2016
4983/BTC-TCT
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4983/BTC-TCT hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa 2016
4819/BTC-ĐT
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4819/BTC-ĐT xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành 2005 2014 2016
4723/BTC-NSNN
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4723/BTC-NSNN tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2016
4769/BTC-TCT
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4769/BTC-TCT chính sách thuế hoạt động đầu tư thường xuyên 2016
4715/BTC-NSNN
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4715/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg 2015 2016
4675/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4675/BTC-TCHQ xử lý thuế đối với hàng tái xuất quá thời hạn 365 ngày 2016
4735/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4735/BTC-TCHQ xác nhận hàng chuyển phát nhanh đưa qua khu vực giám sát 2016
4752/BTC-CST
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4752/BTC-CST ưu đãi thuế nghị định 19/2015/NĐ-CP nhôm thỏi gia dụng 2016
03/CT-BTC
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-BTC 2016 tổng kết thực hiện chiến lược tài chính chiến lược ngành lĩnh vực 2011 2015 2020
4558/BTC-QLCS
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4558/BTC-QLCS báo cáo xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có 2016
4641/BTC-NSNN
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4641/BTC-NSNN kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi 2016
4610/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4610/BTC-TCHQ thí điểm hoạt động kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong 88/2013/TT-BTC 2016
4530/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4530/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng phôi thép 2016
4446/BTC-CST
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4446/BTC-CST tiêu chuẩn thép không hợp kim cán nóng 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162