tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
5030/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5030/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư 2016
819/QĐ-BTC
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 819/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan 2016
4983/BTC-TCT
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4983/BTC-TCT hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa 2016
4819/BTC-ĐT
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4819/BTC-ĐT xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành 2005 2014 2016
4723/BTC-NSNN
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4723/BTC-NSNN tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2016
4752/BTC-CST
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4752/BTC-CST ưu đãi thuế nghị định 19/2015/NĐ-CP nhôm thỏi gia dụng 2016
4715/BTC-NSNN
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4715/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg 2015 2016
4735/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4735/BTC-TCHQ xác nhận hàng chuyển phát nhanh đưa qua khu vực giám sát 2016
4769/BTC-TCT
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4769/BTC-TCT chính sách thuế hoạt động đầu tư thường xuyên 2016
4675/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4675/BTC-TCHQ xử lý thuế đối với hàng tái xuất quá thời hạn 365 ngày 2016
4610/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4610/BTC-TCHQ thí điểm hoạt động kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong 88/2013/TT-BTC 2016
4558/BTC-QLCS
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4558/BTC-QLCS báo cáo xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có 2016
03/CT-BTC
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-BTC 2016 tổng kết thực hiện chiến lược tài chính chiến lược ngành lĩnh vực 2011 2015 2020
4641/BTC-NSNN
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4641/BTC-NSNN kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi 2016
4530/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4530/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng phôi thép 2016
4463/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4463/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu công ty cho thuê tài chính 2016
4446/BTC-CST
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4446/BTC-CST tiêu chuẩn thép không hợp kim cán nóng 2016
60/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi 202/2013/TT-BTC mức chế độ thu nộp quản lý lệ phí kho số viễn thông
646/QĐ-BTC
Ngày ban hành 01/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 646/QĐ-BTC quy chế theo dõi đánh giá báo cáo thực hiện nhiệm vụ Chính phủ Thủ tướng giao 2016
4332/BTC-ĐT
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4332/BTC-ĐT thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch 2016
4247/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4247/BTC-TCHQ xử lý thuế nguyên liệu bị hỏa hoạn 2016
4298/BTC-QLN
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4298/BTC-QLN thẩm định phần vốn vay lại Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập 2016
4156/BTC-CST
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4156/BTC-CST chính sách thuế nhập khẩu doanh nghiệp chế xuất 2016
4157/BTC-CST
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4157/BTC-CST chính sách thuế dự án cao tốc Bến Lức Long Thành phần nguồn vốn JICA 2016
4193/BTC-CST
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4193/BTC-CST hoàn thuế giá trị gia tăng nguyên liệu lót lò nung nhập khẩu 2016
4054/BTC-CST
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4054/BTC-CST thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị dùng cho tàu cá
57/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 57/2016/TT-BTC thu nộp hạch toán khoản đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích đến 2020
59/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 59/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí cảng bến thủy nội địa
613/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 613/QĐ-BTC công nhận kho hàng không kéo dài 2016
58/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 58/2016/TT-BTC sử dụng vốn nhà nước mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên cơ quan nhà nước
592/QĐ-BTC
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 592/QĐ-BTC địa điểm làm thủ tục hải quan cảng xuất nhập khẩu xã Phú Thạnh Đồng Nai 2016
56/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 56/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
3924/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3924/BTC-TCHQ phân loại hàng hóa thuộc nhóm 18 06 19 02 2016
55/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 55/2016/TT-BTC quản lý tài chính dự án đầu tư đối tác công tư chi phí lựa chọn nhà đầu tư
542/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 542/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính quản lý thuế 2016
52/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung 2016
54/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 54/2016/TT-BTC quản lý sử dụng tiền lãi cho vay quỹ quốc gia về việc làm
3689/BTC-CST
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3689/BTC-CST vướng mắc thuế xuất khẩu chì nhôm thỏi chưa tinh luyện 19/2015/NĐ-CP 2016
53/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
3667/BTC-HCSN
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3667/BTC-HCSN chi thường xuyên ngân sách nhà nước 01/NQ-CP 2016
49/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 49/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20
50/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 50/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20 Lâm Đồng 2016
51/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi sắt thép sản xuất tanh lốp xe
3637/BTC-CST
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3637/BTC-CST chính sách thuế giá trị gia tăng phân bón 2016
48/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 48/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu
3390/BTC-CST
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3390/BTC-CST thuế bảo vệ môi trường dung dịch HCFC 2016
05/VBHN-BTC
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 65/2013/NĐ-CP 2016
494/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 494/QĐ-BTC truy cập bảo mật thông tin khung lãi suất phát hành đấu thầu phát hành trái phiếu
3357/BTC-TCT
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3357/BTC-TCT quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng đúng pháp luật 2016
46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL chế độ quản lý đặc thù đội tuyên truyền lưu động
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162