Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4463/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4463/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu công ty cho thuê tài chính 2016
4446/BTC-CST
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4446/BTC-CST tiêu chuẩn thép không hợp kim cán nóng 2016
646/QĐ-BTC
Ngày ban hành 01/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 646/QĐ-BTC quy chế theo dõi đánh giá báo cáo thực hiện nhiệm vụ Chính phủ Thủ tướng giao 2016
4247/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4247/BTC-TCHQ xử lý thuế nguyên liệu bị hỏa hoạn 2016
4332/BTC-ĐT
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4332/BTC-ĐT thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch 2016
4298/BTC-QLN
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4298/BTC-QLN thẩm định phần vốn vay lại Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập 2016
4193/BTC-CST
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4193/BTC-CST hoàn thuế giá trị gia tăng nguyên liệu lót lò nung nhập khẩu 2016
4156/BTC-CST
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4156/BTC-CST chính sách thuế nhập khẩu doanh nghiệp chế xuất 2016
4157/BTC-CST
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4157/BTC-CST chính sách thuế dự án cao tốc Bến Lức Long Thành phần nguồn vốn JICA 2016
59/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 59/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí cảng bến thủy nội địa
4054/BTC-CST
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4054/BTC-CST thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị dùng cho tàu cá
613/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 613/QĐ-BTC công nhận kho hàng không kéo dài 2016
58/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 58/2016/TT-BTC sử dụng vốn nhà nước mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên cơ quan nhà nước
57/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 57/2016/TT-BTC thu nộp hạch toán khoản đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích đến 2020
592/QĐ-BTC
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 592/QĐ-BTC địa điểm làm thủ tục hải quan cảng xuất nhập khẩu xã Phú Thạnh Đồng Nai 2016
56/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 56/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
3924/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3924/BTC-TCHQ phân loại hàng hóa thuộc nhóm 18 06 19 02 2016
55/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 55/2016/TT-BTC quản lý tài chính dự án đầu tư đối tác công tư chi phí lựa chọn nhà đầu tư
542/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 542/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính quản lý thuế 2016
52/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung 2016
3689/BTC-CST
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3689/BTC-CST vướng mắc thuế xuất khẩu chì nhôm thỏi chưa tinh luyện 19/2015/NĐ-CP 2016
53/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
54/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 54/2016/TT-BTC quản lý sử dụng tiền lãi cho vay quỹ quốc gia về việc làm
3667/BTC-HCSN
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3667/BTC-HCSN chi thường xuyên ngân sách nhà nước 01/NQ-CP 2016
51/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi sắt thép sản xuất tanh lốp xe
50/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 50/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20 Lâm Đồng 2016
49/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 49/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20
3637/BTC-CST
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3637/BTC-CST chính sách thuế giá trị gia tăng phân bón 2016
48/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 48/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu
3390/BTC-CST
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3390/BTC-CST thuế bảo vệ môi trường dung dịch HCFC 2016
494/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 494/QĐ-BTC truy cập bảo mật thông tin khung lãi suất phát hành đấu thầu phát hành trái phiếu
3357/BTC-TCT
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3357/BTC-TCT quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng đúng pháp luật 2016
05/VBHN-BTC
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 65/2013/NĐ-CP 2016
46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL chế độ quản lý đặc thù đội tuyên truyền lưu động
3068/BTC-HCSN
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3068/BTC-HCSN tạm cấp kinh phí bầu cử 2016
3065/BTC-QLCS
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3065/BTC-QLCS triển khai nghị định 04/2016/NĐ-CP thông tư 23/2016/TT-BTC tài sản nhà nước
3010/BTC-CST
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3010/BTC-CST thuế giá trị gia tăng chế phẩm sử dụng xử lý nước thải 2016
45/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 04/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 45/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí km 1064 730 quốc lộ 1 Quảng Ngãi
44/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 44/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ quốc lộ 1 Hà Nam
43/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi điều 5 116/2014/TT-BTC tài chính doanh nghiệp bảo hiểm thủy sản
42/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 42/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy 2016
37/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 37/2016/TT-BTC lãi suất cho vay quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 2016
399/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 399/QĐ-BTNMT đính chính 58/2015/TT-BTNMT ứng dụng công nghệ thông tin 2016
2610/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2610/BTC-TCHQ phân loại mặt hàng Enzyme sản xuất xà phòng bột giặt 2016
34/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/2016/TT-BTC danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
04/VBHN-BTC
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC hướng dẫn luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước 2016
2614/BTC-TCT
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2614/BTC-TCT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
36/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 36/2016/TT-BTC thuế tổ chức cá nhân tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí
2668/BTC-CST
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2668/BTC-CST xử lý số thuế ấn định hàng hóa nhập khẩu 2016
33/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 33/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm Mỹ Lột quốc lộ 21B Nam Định
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162