Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
32/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2016/TT-BTC phí nhập xuất bảo quản hạt giống rau thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia
2496/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 24/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2496/BTC-TCHQ áp dụng chính sách thuế thống nhất hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án đầu tư
29/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BTC sửa đổi phí sát hạch lệ phí cấp giấy phép lái xe Công an nhân dân
30/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí km1999+300 quốc lộ 1 Tiền Giang
2406/BTC-NSNN
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2406/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2015 2016
2412/BTC-CST
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2412/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ 2016
2402/BTC-TCT
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2016
31/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng dung môi N-Hexan chương 98 của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC trao đổi thông tin doanh nghiệp hệ thống thông tin quốc gia
2409/BTC-QLCS
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2409/BTC-QLCS bố trí trụ sở làm việc đoàn luật sư tại địa phương 2016
28/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Km150 080 quốc lộ 1 Bắc Ninh 2016
280/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 280/QĐ-BTC hỗ trợ kinh phí giải quyết chế độ lao động dôi dư 2016
2304/BTC-QLCS
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2304/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2016
2316/BTC-QLG
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2316/BTC-QLG tăng cường quản lý giá cước vận tải 2016
26/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2016/TT-BTC cơ chế chính sách ưu đãi Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu
02/CT-BTC
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTC hội nhập trong lĩnh vực tài chính 2016
25/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi diamoni phosphat 2016
22/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BTC biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới
2148/BTC-CST
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2148/BTC-CST góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC
23/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BTC quản lý sử dụng tài sản nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
21/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BTC khai thuế giá trị gia tăng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo 111/2015/NĐ-CP
1931/BTC-HCSN
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1931/BTC-HCSN giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập
20/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm
1878/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 02/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1878/BTC-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan phương tiện chứa hàng hóa 2016
19/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ máy móc thiết bị cơ quan nhà nước
1676/BTC-TCT
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1676/BTC-TCT mẫu hóa đơn giá trị gia tăng kiêm biên lai thu phí 2016
1677/BTC-TCT
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1677/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp
1713/BTC-CST
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1713/BTC-CST thuế nhập khẩu mặt hàng khô dầu đậu tương 2016
210/QĐ-BTC
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 210/QĐ-BTC kế hoạch thông tin tuyên truyền về lĩnh vực hoạt động 2016
1553/BTC-CST
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1553/BTC-CST triển khai thi hành Luật Phí lệ phí
1551/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1551/BTC-TCHQ thu thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 2016
212/QĐ-BTC
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 212/QĐ-BTC danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước 2016
1532/BTC-CST
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1532/BTC-CST thuế hàng hóa nhập khẩu tái xuất khẩu thực hiện Dự án ODA không hoàn lại tại Lào
KHONGSO
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn góp vốn mua cổ phần phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
1533/BTC-CST
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1533/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ 2016
1376/BTC-TCT
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1376/BTC-TCT sử dụng hóa đơn biên lai hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2016
1250/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1250/BTC-TCHQ hoàn thuế nhập khẩu lô hàng xuất khẩu bị trả lại 2016
18/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng đất trồng lúa
16/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
17/2016/TTLT-BTC-VPCP
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BTC-VPCP lập dự toán kinh phí chuẩn bị tổ chức APEC 2017
1067/BTC-QLCS
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1067/BTC-QLCS phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà đất 2016
14/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BTC cơ chế tài chính công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội kinh tế 2016
968/BTC-CST
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 968/BTC-CST chính sách thuế nhập khẩu dự án sản xuất vôi 2016
12/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư hướng dẫn thuế tài nguyên
13/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BTC cấp bù lãi suất chính sách tín dụng phát triển thủy sản 2016
15/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn thành lập quản lý quỹ mở
990/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 990/BTC-TCHQ xử lý nợ thuế 2016
11/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán phái sinh
862/BTC-CST
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 862/BTC-CST hướng dẫn tại công văn 15802/BTC-CST 2016
10/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BTC thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162