tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn góp vốn mua cổ phần phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
1376/BTC-TCT
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1376/BTC-TCT sử dụng hóa đơn biên lai hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2016
1250/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1250/BTC-TCHQ hoàn thuế nhập khẩu lô hàng xuất khẩu bị trả lại 2016
1067/BTC-QLCS
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1067/BTC-QLCS phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà đất 2016
17/2016/TTLT-BTC-VPCP
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BTC-VPCP lập dự toán kinh phí chuẩn bị tổ chức APEC 2017
18/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng đất trồng lúa
16/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
990/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 990/BTC-TCHQ xử lý nợ thuế 2016
12/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư hướng dẫn thuế tài nguyên
14/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BTC cơ chế tài chính công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội kinh tế 2016
15/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn thành lập quản lý quỹ mở
13/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BTC cấp bù lãi suất chính sách tín dụng phát triển thủy sản 2016
968/BTC-CST
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 968/BTC-CST chính sách thuế nhập khẩu dự án sản xuất vôi 2016
862/BTC-CST
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 862/BTC-CST hướng dẫn tại công văn 15802/BTC-CST 2016
11/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán phái sinh
10/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BTC thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh
812/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 812/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện quy định Nghị định 114/2015/NĐ-CP 2016
07/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi 210/2012/TT-BTC thành lập hoạt động công ty chứng khoán 2016
08/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BTC quản lý thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách
09/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BTC quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
811/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 811/BTC-TCHQ vướng mắc khi thực hiện công văn 18195/BTC-TCHQ
KHONGSO
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước thuế thu nội địa 2016
03/VBHN-BTC
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế 2016
673/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 673/BTC-TCHQ xuất khẩu tái xuất hàng hóa qua phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương
659/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 659/BTC-TCHQ vướng mắc phôi thép nhập khẩu
06/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BTC lập dự toán quản lý sử dụng quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội
549/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 549/BTC-TCHQ thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh
05/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hàng hóa môi trường
606/BTC-CĐKT
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 606/BTC-CĐKT chế độ kế toán 2016
520/BTC-CST
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 520/BTC-CST đề nghị giảm thuế nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ dự án sản xuất Sorbitol
04/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BTC định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia
99/QĐ-BTC
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính quản lý công sản
01/VBHN-BTC
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC cơ chế tài chính ngân sách đặc thù Hà Nội 2016
02/VBHN-BTC
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC Nghị định chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
KHONGSO
Ngày ban hành 11/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch sửa đổi giá cước vận tải bằng xe ô tô giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
70/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu 2016
69/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/QĐ-BTC kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước 2016
03/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí qua phà Kênh Tắt phà Láng Sắt Quốc lộ 53
275/BTC-TCT
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 275/BTC-TCT thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
KHONGSO
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch quy định dự toán quản lý quyết toán kinh phí chuẩn bị tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế
01/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định phí lệ phí hàng hải biểu mức thu phí lệ phí hàng hải
123/BTC-QLG
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 123/BTC-QLG tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô 2016
118/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 118/BTC-TCHQ quy định khu phi thuế quan 2016
213/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 213/2015/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí
216/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu thực hiện hiệp định thương mại song phương Việt Nam Lào
2836/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2836/QĐ-BTC thành lập chi cục hải quan Hòa Bình trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội 2016
218/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách quản lý thuế thương nhân theo 52/2015/QĐ-TTg
217/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 217/2015/TT-BTC thủ tục hải quan quản lý thuế hoạt động thương mại biên giới
220/2015/TTLT-BTC-BNV
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV chức năng quyền hạn cơ cấu sở phòng tài chính kế hoạch
215/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 215/2015/TT-BTC kinh phí bảo đảm giám định định giá của cơ quan tiến hành tố tụng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162