Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
811/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 811/BTC-TCHQ vướng mắc khi thực hiện công văn 18195/BTC-TCHQ
09/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BTC quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
08/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BTC quản lý thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách
07/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi 210/2012/TT-BTC thành lập hoạt động công ty chứng khoán 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước thuế thu nội địa 2016
812/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 812/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện quy định Nghị định 114/2015/NĐ-CP 2016
03/VBHN-BTC
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế 2016
673/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 673/BTC-TCHQ xuất khẩu tái xuất hàng hóa qua phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương
659/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 659/BTC-TCHQ vướng mắc phôi thép nhập khẩu
06/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BTC lập dự toán quản lý sử dụng quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội
05/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hàng hóa môi trường
549/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 549/BTC-TCHQ thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh
606/BTC-CĐKT
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 606/BTC-CĐKT chế độ kế toán 2016
01/VBHN-BTC
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC cơ chế tài chính ngân sách đặc thù Hà Nội 2016
99/QĐ-BTC
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính quản lý công sản
520/BTC-CST
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 520/BTC-CST đề nghị giảm thuế nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ dự án sản xuất Sorbitol
04/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BTC định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia
02/VBHN-BTC
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC Nghị định chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
KHONGSO
Ngày ban hành 11/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch sửa đổi giá cước vận tải bằng xe ô tô giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
70/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu 2016
03/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí qua phà Kênh Tắt phà Láng Sắt Quốc lộ 53
69/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/QĐ-BTC kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch quy định dự toán quản lý quyết toán kinh phí chuẩn bị tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế
275/BTC-TCT
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 275/BTC-TCT thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
123/BTC-QLG
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 123/BTC-QLG tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô 2016
118/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 118/BTC-TCHQ quy định khu phi thuế quan 2016
01/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định phí lệ phí hàng hải biểu mức thu phí lệ phí hàng hải
215/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 215/2015/TT-BTC kinh phí bảo đảm giám định định giá của cơ quan tiến hành tố tụng
218/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách quản lý thuế thương nhân theo 52/2015/QĐ-TTg
217/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 217/2015/TT-BTC thủ tục hải quan quản lý thuế hoạt động thương mại biên giới
212/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 212/2015/TT-BTC thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động bảo vệ môi trường
214/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 214/2015/TT-BTC cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ ngân sách thuế tín dụng đầu tư
219/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp quản lý vốn tài sản
216/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu thực hiện hiệp định thương mại song phương Việt Nam Lào
213/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 213/2015/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí
2836/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2836/QĐ-BTC thành lập chi cục hải quan Hòa Bình trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội 2016
220/2015/TTLT-BTC-BNV
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV chức năng quyền hạn cơ cấu sở phòng tài chính kế hoạch
19524/BTC-NSNN
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 19524/BTC-NSNN biểu mẫu báo cáo nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 2015
210/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 210/2015/TT-BTC sử dụng ngân sách mua bảo hiểm trách nhiệm khám bệnh chữa bệnh
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
19561/BTC-QLCS
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 19561/BTC-QLCS áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ 2015
2806/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2806/QĐ-BTC chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2016 2015
2800/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2800/QĐ-BTC danh sách tổ chức tư vấn định giá cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
209/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 209/2015/TT-BTC kế toán quỹ đầu tư phát triển địa phương
208/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 208/2015/TT-BTC hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn
207/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 207/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế
2770/QĐ-BTC
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2770/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
38/2015/TTLT-BTTTT-BTC
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BTTTT-BTC sửa đổi 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC đầu thu truyền hình số mặt đất t
02/CT-BTC
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTC 2015 quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162