tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
72/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định việc xử lý trám lấp giếng không sử dụng
71/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 71/2017/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối
75/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 75/2017/TT-BTNMT quy định bảo vệ nước dưới đất hoạt động khai thác nước dưới đất
77/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 77/2017/TT-BTNMT chức danh Giám đốc Phó Giám đốc Sở Tài nguyên thuộc Ủy ban tỉnh
68/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 68/2017/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản phần đất liền
67/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 67/2017/TT-BTNMT chỉ số đánh giá dịch vụ sự nghiệp công điều tra điều kiện tự nhiên
63/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 63/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
65/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 65/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối
64/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 64/2017/TT-BTNMT quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối hạ lưu các hồ chứa
02/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BTNMT kỹ thuật định mức kinh tế lập báo cáo hiện trạng môi trường
01/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa y tế giáo dục
52/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 52/2016/TT-BTNMT quy trình công nghệ định mức kinh tế kỹ thuật thu nhận xử lý ảnh VNREDSat
36/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 36/2016/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
35/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 35/2016/TT-BTNMT công bô siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
32/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 32/2016/TT-BTNMT xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước
28/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BTNMT thời gian tập sự theo chức danh viên chức ngành tài nguyên môi trường
KHONGSO
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên môi trường 2016
25/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BTNMT mẫu đơn đăng ký giấy chứng nhận mẫu báo cáo cơ sở bảo tồn sinh học
24/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BTNMT xác định công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
2051/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 07/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2051/QĐ-BTNMT đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng phát triển công nghệ thông tin 2016
23/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội
21/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ
22/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ
20/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BTNMT xây dựng khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển hải đảo
19/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BTNMT báo cáo công tác bảo vệ môi trưởng 2016
18/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BTNMT hướng dẫn lập quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
1620/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1620/QĐ-BTNMT thanh tra về bảo vệ môi trường tài nguyên nước dự án có xả thải 2016
17/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BTNMT nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường
14/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BTNMT địa danh dân cư sơn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương
15/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BTNMT địa danh dân cư sơn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước
16/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BTNMT địa danh dân cư sơn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ tỉnh Long An
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất
11/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật điều tra lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá miền núi
1236/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1236/QĐ-BTNMT báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tăng cường quản lý đất đai 2016
10/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BNTMT báo cáo quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển hải đảo
09/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BTNMT xây dựng thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
08/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BTNMT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đánh giá khí hậu quốc gia
06/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BTNMT loại bản tin thời hạn dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT thu gom vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật
05/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BTNMT quan trắc khí tượng thủy văn mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
971/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 971/QĐ-BTNMT đính chính 03/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường 2016
04/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường
973/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 973/QĐ-BTNMT tổ chức chứng nhận phù hợp quy chuẩn môi trường phế liệu nhậu khẩu 2016
931/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 931/QĐ-BTNMT thành lập đường dây nóng kiến nghị tiêu cực quản lý tài nguyên môi trường 2016
657/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 657/QĐ-BTNMT chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp môi trường phế liệu nhập khẩu 2016
656/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 656/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp môi trường phế liệu nhập khẩu 2016
654/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 654/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp môi trường phế liệu nhập khẩu 2016
653/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 653/QĐ-BTNMT tổ chức chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường phế liệu nhập khẩu
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162