tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
16/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 16/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2003/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
17/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 16/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2003/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khí tượng Thủy văn do Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành
14/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 20/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2003/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
07/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 13/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2003/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
06/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 19/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
05/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 04/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2003/QĐ-BTNMT
2145/BTNMT-KHTC
Ngày ban hành 01/09/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2145/BTNMT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2004 các Bộ, ngành
04/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 21/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2003/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1152/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 15/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1152/2003/QĐ-BTNMT ban hành quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
02/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2003/QĐ-BTNMT
01/2003/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 15/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV
782/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 23/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 782/2003/QĐ-BTNMT
600/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 600/2003/QĐ-BTNMT
448/BTNMT-KTTV
Ngày ban hành 18/03/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 448/ BTNMT-KTTV thực hiện Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình KTTV
108/2002/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 108/2002/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành
109/2002/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 109/2002/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
110/2002/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 110/2002/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
58/2002/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 24/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2002/QĐ-BTNMT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162