tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
48/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 48/2015/TT-BTNMT quản lý cung cấp khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ
178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia
50/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 50/2015/TT-BTNMT thi đua khen thưởng ngành tài nguyên môi trường
49/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2015/TT-BTNMT quản lý sử dụng bảo vệ công trình xây dựng đo đạc
2865/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2865/QĐ-BTNMT công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa 2015
47/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47/2015/TT-BTNMT Quy trình định mức kinh tế kỹ thuật điều tra cơ bản địa chất khoáng sản
4704/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4704/BTNMT-TCMT tạm thời nhập khẩu phế liệu sắt thép giấy xác nhận bảo vệ môi trường 2015
2814/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 02/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2814/QĐ-BTNMT đính chính Thông tư 26/2014/TT-BTNMT cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường 2015
46/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 46/2015/TT-BTNMT chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
4389/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4389/BTNMT-TCQLĐĐ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016
2613/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2613/QĐ-BTNMT tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 2015
44/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 44/2015/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật kiểm định phương tiện đo khí tượng thuỷ văn
43/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43/2015/TT-BTNMT hiện trạng môi trường bộ chỉ thị môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường
42/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 42/2015/TT-BTNMT kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước
2325/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2325/QĐ-BTNMT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức thanh tra bộ
2223/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 01/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2223/QĐ-BTNMT quản lý vân hành sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên môi trường
2216/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 31/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2216/QĐ-BTNMT ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
3475/BTNMT-KTTVBDKH
Ngày ban hành 21/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3475/BTNMT-KTTVBDKH đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu
40/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2015/TT-BTNMT Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
2038/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2038/QĐ-BTNMT 2015 kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ Đợt 4
1831/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 15/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1831/QĐ-BTNMT 2015 công bố thủ tục hành chính Bộ Tài nguyên và Môi trường
2796/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2796/BTNMT-TCMT 2015 về tiêu hủy máy móc thiết bị của hợp đồng gia công
1819/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1819/QĐ-BTNMT 2015 phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020
36/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quản lý chất thải nguy hại
34/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/2015/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội Khánh Hòa
33/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33/2015/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội Ninh Thuận
32/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2015/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội Bình Thuận
37/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 37/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
01/CT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
31/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2015/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội Đà Nẵng
2592/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2592/BTNMT-TCMT 2015 áp dụng Điều 190 Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2009
2570/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2570/BTNMT-TCMT 2015 mô tả phế liệu yêu cầu chất lượng sử dụng phế liệu nhập khẩu
30/2015/TTLT-BTNMT- BTC-BKHĐT
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BTNMT- BTC-BKHĐT
1388/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
1351/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1351/QĐ-BTNMT năm 2015 đính chính Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
27/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
29/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2015/TT-BTNMT
28/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2015/TT-BTNMT
25/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Phú Yên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
23/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
24/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
22/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển
26/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
2098/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2098/BTNMT-TCMT năm 2015 về nhập khẩu phế liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
21/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc bản đồ
1107/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1107/QĐ-BTNMT năm 2015 công bố Danh mục các khu bảo tồn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
20/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất
19/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2015/TT-BTNMT
965/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 965/QĐ-BTNMT năm 2015 về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
18/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2015/TT-BTNMT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162