tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
17/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BTNMT
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Ngày ban hành 04/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
Ngày ban hành 04/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
1113/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1113/BTNMT-TCMT 2015 nhập khẩu vỏ sò vỏ ốc biển làm nguyên liệu sản xuất
12/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
11/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BTNMT
13/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
995/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 995/BTNMT-TCMT năm 2015 nhập khẩu phế liệu
10/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng
618/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 618/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
09/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
848/BTNMT-ĐĐBĐVN
Ngày ban hành 18/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 848/BTNMT-ĐĐBĐVN 2015 sử dụng bản đồ nền địa hình và nghiệm thu sản phẩm
01/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
770/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 11/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 770/BTNMT-TCQLĐĐ 2015 đôn đốc thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
506/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 05/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 506/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014
08/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
07/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BTNMT
06/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại
05/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
04/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm
03/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc
239/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 239/QĐ-BTNMT năm 2015 phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 3 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
283/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 283/BTNMT-TCQLĐĐ 2015 xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai 2008 2014
200/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 200/QĐ-BTNMT năm 2015 phê duyệt Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
02/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
187/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 187/BTNMT-TCQLĐĐ 2015 điều chỉnh quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất
01/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước
5838/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5838/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 về phổ biến giáo dục chính sách pháp luật đất đai
66/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
3169/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3169/QĐ-BTNMT năm 2014 về tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
65/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
2996/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2996/QĐ-BTNMT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 2014
2966/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2966/QĐ-BTNMT năm 2014 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2906/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2906/QĐ-BTNMT năm 2014 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
62/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản
5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ 2014 kết quả thẩm định phần mềm xây dựng khai thác cơ sở dữ liệu đất đai
60/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 60/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sán
59/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường
2478/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2478/QĐ-BTNMT năm 2014 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
2452/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2452/QĐ-BTNMT năm 2014 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4680/BTNMT-TCCB
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4680/BTNMT-TCCB 2014 áp dụng bộ chỉ số theo dõi đánh giá cải cách hành chính
4591/BTNMT-PC
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4591/BTNMT-PC 2014 công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền sử dụng đất
57/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 57/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không
4383/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4383/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 rà soát công khai trên thông tin điện tử vi phạm pháp luật đất đai
4249/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4249/BTNMT-TCMT 2014 tăng cường bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
2090/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2090/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4119/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4119/BTNMT-TCMT 2014 chính sách tài chính hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường
2076/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2076/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế phân công phối hợp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý
56/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162