tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3934/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3934/BTNMT-TCMT 2014 hướng dẫn phân loại mặt hàng phế liệu dây và cáp điện
55/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000
53/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất
52/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1909/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1909/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1888/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1888/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
51/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
1857/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1857/QĐ-BTNMT năm 2014 phê duyệt và công bố kết quả phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
50/2014/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3705/BTNMT-KH
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3705/BTNMT-KH 2014 hướng dẫn Kế hoạch 2016 2020 ngành tài nguyên môi trường
1839/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 27/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1839/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
48/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
47/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47/2014/TT-BTNMT
49/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
3398/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 19/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn
1736/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 18/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1736/QĐ-BTNMT năm 2014 về Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
1686/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2014 về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1676/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1676/QĐ-BTNMT năm 2014 về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án công nghệ thông tin và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
46/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
44/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
45/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
42/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
43/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, dầu khí mỏ hóa lỏng
41/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
1467/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1467/QĐ-BTNMT năm 2014 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
40/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
1365/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1365/QĐ-BTNMT năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
38/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư
39/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR
2773/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 đo đạc lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận công ty nông lâm
37/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
36/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
1288/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1288/QĐ-BTNMT năm 2014 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường
35/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai
1270/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1270/QĐ-BTNMT năm 2014 phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 02 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
02/CT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2014 xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
34/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
2592/BTNMT-VP
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2592/BTNMT-VP 2014 phát hành lại văn bản quy phạm pháp luật
2575/BTNMT-PC
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2575/BTNMT-PC 2014 cải tạo phục hồi môi trường khai thác khoáng sản
1152/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1152/QĐ-BTNMT năm 2014 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2505/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2505/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 triển khai quản lý đất đai khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành
31/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất
1065/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1065/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013
33/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện
32/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ
28/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
30/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
29/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
27/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162