tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
53/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản
55/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về thành lập bản đồ địa chính
01/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
51/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 51/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lũ
52/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hai, chất lây nhiễm
2668/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2668/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
50/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
47/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 47/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Điện Biên
46/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 46/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hòa Bình
45/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 45/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Sơn La
49/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 49/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
44/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 44/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lai Châu
48/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 48/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Yên Bái
43/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
2602/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 20/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2602/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước năm 2013 theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5128/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 12/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5128/BTNMT-TCMT năm 2013 nhập khẩu phế liệu doanh nghiệp chế xuất
42/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 03/12/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
41/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
4911/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4911/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng mô hình huyện mẫu về hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại
2345/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2345/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
40/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 10/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn
2161/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2161/QĐ-BTNMT năm 2013 về Danh mục thủ tục hành chính và Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường
34/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
37/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 37/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên
38/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 38/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn
35/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 35/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ninh
36/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 36/2013/TT-BTNMT
39/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
4302/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 29/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4302/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết định 1788/QĐ-BTNMT
32/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
33/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai
4246/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 24/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4246/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 tính pháp lý diện tích đất Đèo Chũ Phong Vân Lục Ngạn
31/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 23/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai
4194/BTNMT-TTR
Ngày ban hành 22/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4194/BTNMT-TTr năm 2013 rà soát tình hình chấp hành pháp luật dự án thủy điện
4167/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4167/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 thời hạn sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình cá nhân
30/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 14/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính
29/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
Ngày ban hành 08/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015
3968/BTNMT-TCCB
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3968/BTNMT-TCCB của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chế độ nghỉ hàng năm và thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viêc chức và người lao động
3788/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3788/BTNMT-TCMT 2014 tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp chế biến thủy sản quản lý môi trường
3751/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 27/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3751/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1788/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 27/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1788/QĐ-BTNMT năm 2013 hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
Ngày ban hành 26/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
26/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
1766/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1766/QĐ-BTNMT năm 2013 nâng cấp Trạm Thủy văn Vân Mịch thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1723/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 17/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1723/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
1724/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 17/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1724/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiếm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
25/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 25/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cao Bằng
3960/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 07/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3960/BTNMT-TCMT năm 2013 trả lời xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường
1651/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 05/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1651/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162