tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
24/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết
23/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 23/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn
22/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 22/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang
3275/BTNMT-KTTVBĐKH
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH 2013 cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình SP-RCC
3100/BTNMT-TNN
Ngày ban hành 13/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3100/BTNMT-TNN năm 2013 cấp phép tài nguyên nước
1299/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 02/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1299/QĐ-BTNMT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức thanh tra bộ 2013
21/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang
20/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ
2896/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2896/BTNMT-TCMT 2013 nhập khẩu phế liệu
2897/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2897/BTNMT-TCMT năm 2013 nhập khẩu phế liệu Bộ Tài nguyên
1236/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 25/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1236/QĐ-BTNMT năm 2013 phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ - Đợt 1 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1188/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 18/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1188/QĐ-BTNMT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ là tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
19/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 18/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
18/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 18/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
2745/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2745/BTNMT-TCMT 2013 bố trí mặt bằng Dự án xử lý chất thải rắn Cổ Lễ Nam Định
2436/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 26/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2436/BTNMT-TCMT 2013 triển khai Đề án bảo vệ môi trường làng nghề
17/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
16/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
15/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000
13/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axít deoxyribonucleic
14/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển
2225/BTNMT-KH
Ngày ban hành 14/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2225/BTNMT-KH năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP
12/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 05/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản
10/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10000
09/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2013/TT-BTNMT
11/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
1874/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 21/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1874/BTNMT-TCMT báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 04/2009/NĐ-CP
08/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
1738/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 10/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1738/BTNMT-TCMT 2013 vướng mắc Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT
07/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2013/TT-BTNMT
06/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
647/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 647/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
05/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
04/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
539/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 539/QĐ-BTNMT năm 2013 ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1285/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 04/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1285/BTNMT-TCQLĐĐ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án đầu tư
406/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 406/QĐ-BTNMT năm 2013 về kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
02/CT-BTNMT
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2013 tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường
41/TB-BTNMT
Ngày ban hành 28/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 41/TB-BTNMT ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại Hội nghị bàn giải pháp phấn đấu hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong năm 2013 tại 22 tỉnh, thành phố trọng điểm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1071/BTNMT-KH
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1071/BTNMT-KH 2013 hướng dẫn kế hoạch dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường 2014
1016/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 22/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1016/BTNMT-TCMT triển khai Quyết định 04/2013/QĐ-TTg
1017/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 22/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1017/BTNMT-TCMT xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
285/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 285/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
287/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 287/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
284/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 284/QĐ-BTNMT năm 2012 chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
286/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 286/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
288/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 288/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
Ngày ban hành 05/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu
02/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2013/TT-BTNMT
123/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 123/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162