tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
05/CT-BTTTT
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BTTTT 2018 tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-BTTTT 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Bộ Thông tin Truyền thông
243/KH-BTTTT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 243/KH-BTTTT 2018 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Khối cơ quan
45/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bộ Thông tin
32/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/QĐ-BTTTT 2018 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách
59/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
46/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 46/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn chức danh âm thanh viên phát thanh viên kỹ thuật dựng phim
45/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 45/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
47/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
2447/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động
2468/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2468/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kiến trúc Bộ Thông tin điện tử phiên bản 1.0
2479/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành
2492/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2492/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
43/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 43/2017/TT-BTTTT giá cước tối đa dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng
2475/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2475/QĐ-BTTTT 2017 Mã bưu chính quốc gia
2436/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2436/QĐ-BTTTT 2017 Danh mục mã định danh cơ quan trao đổi văn bản điện tử
2433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2433/QĐ-BTTTT 2017 định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra chứng thực chữ ký số
2488/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2488/QĐ-BTTTT 2017 cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
2458/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2458/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Thông tin Truyền thông 2018
2457/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2457/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính của Cục trực thuộc Bộ Thông tin
2438/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2438/QĐ-BTTTT 2017 rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin
2455/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2455/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Khối cơ quan Bộ Thông tin
2392/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2392/QĐ-BTTTT 2017 Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã cấp huyện
2394/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
2393/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
82/CT-BTTTT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 82/CT-BTTTT 2017 công tác thi đua khen thưởng 2018
2353/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2353/QĐ-BTTTT 2017 Đề án Truyền thông phòng chống ma túy thông tin đại chúng
41/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 41/2017/TT-BTTTT sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
2349/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2349/QĐ-BTTTT 2017 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo sát thị trường
2342/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2342/QĐ-BTTTT 2017 Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
39/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 39/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan
2331/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2331/QĐ-BTTTT 2017 Định mức kinh tế kỹ thuật trong ứng dụng công nghệ thông tin
40/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2017/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT sử dụng kho số viễn thông
291/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 291/QĐ-BTTTT giữ lại cơ sở nhà đất để tiếp tục sử dụng 2017
289/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 289/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2017
290/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 290/QĐ-BTTTT Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017
231/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 231/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
218/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 218/QĐ-BTTTT tổ chức Tạp chí Công nghệ thông tin Truyền thông Tạp chí Tri thức Thời đại 2017
200/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 200/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
206/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 206/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
198/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 198/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
199/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 199/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
213/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 213/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
209/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 209/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
211/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 211/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
205/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 205/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
202/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 202/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
203/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 203/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
212/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 212/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
214/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 214/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162