Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
02/CT-BTTTT
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTTTT năm 2014 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
04/TB-BTTTT
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 04/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014
69/BTTTT-CBC
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 69/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014
1993/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1993/QĐ-BTTTT năm 2013 về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông
27/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
1893/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1893/QĐ-BTTTT năm 2013 bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông
24/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
25/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 25/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
26/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020
84/CT-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 84/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
23/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
22/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 23/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
1741/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1741/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1735/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1735/QĐ-BTTTT năm 2013 bãi bỏ hiệu lực thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1740/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1740/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1736/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1736/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1738/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1738/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1737/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1737/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
21/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
147/TB-BTTTT
Ngày ban hành 13/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 147/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 11 năm 2013
20/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập
19/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng
139/TB-BTTTT
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 139/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ngày 11/11/2013
1487/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1487/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
02/CĐ-PCLB&TKCN
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 02/CĐ-PCLB&TKCN năm 2013 tổ chức triển khai công tác đối phó với siêu bão Haiyan do Bộ Thông tin và Truyền thông điện
75/CT-BTTTT
Ngày ban hành 31/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 75/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường quản lý và phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế
1395/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1395/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
1367/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1367/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: UL LLC - US0113
1366/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1366/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Northwest EMC Inc. – US0157
1369/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1369/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: TUV SUD America Inc. – US0080
1378/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1378/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: BWS Tech Inc. – KR0017
1368/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1368/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: Curtis-Straus LLC, A wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services – US0106
1364/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1364/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: Northwest EMC- Minnseota Lab – US0175
1370/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1370/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: Northwest EMC, Hillsboro Lab – US0017
1379/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1379/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Korea Testing Certification – KR0006
123/TB-BTTTT
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 123/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý III năm 2013
18/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1260/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1260/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2015
1178/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1178/QĐ-BTTTT năm 2013 phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1135/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1135/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1134/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1134/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
1139/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1139/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
109/TB-BTTTT
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 109/TB-BTTTT năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 8/2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1100/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1100/QĐ-BTTTT năm 2013 về việc thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
102/TB-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 102/TB-BTTTT năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại buổi làm việc với Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1069/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1069/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm IBM RTP EMC Test Labs – US0005
101/TB-BTTTT
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 101/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo (26/07/2013)
1009/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1009/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1013/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1013/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
93/TB-BTTTT
Ngày ban hành 12/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 93/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 07 năm 2013
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162