tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
892/KH-BTTTT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 892/KH-BTTTT năm 2014 tổ chức ngày sách Việt Nam trên toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
305/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 305/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2014 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
301/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 301/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
295/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 295/QĐ-BTTTT năm 2014 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013
05/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
04/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
280/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 280/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
238/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014
03/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
228/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
02/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
229/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 229/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
222/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 222/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm
207/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 207/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
205/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 205/QĐ-BTTTT năm 2014 phê duyệt Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
599/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 599/BTTTT-CNTT năm 2014 thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin qua sử dụng
588/BTTTT-THH
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 588/BTTTT-THH năm 2014 sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn trong cơ quan nhà nước
176/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 176/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
01/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
442/BTTTT-CXBIPH
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 442/BTTTT-CXBIPH 2014 thông tin văn bản quy phạm pháp luật Bộ Thông tin Truyền thông
413/BTTTT-VP
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 413/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013
21/TB-BTTTT
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 21/TB-BTTTT năm 2014 kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số truyền hình Việt Nam tại phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo (16/01/2014) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm Quyết định 1260/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
77/TTRA
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 77/TTra năm 2014 thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật ngăn chặn tin nhắn rác
19/TB-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 19/TB-BTTTT năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai kế hoạch công tác năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
78/TTRA
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 78/TTra năm 2014 niêm yết cung cấp thông tin giá cước quảng cáo dịch vụ qua tin nhắn
344/BTTTT-PC
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 344/BTTTT-PC đính chính Thông tư 27/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông 2014
96/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 96/QĐ-BTTTT năm 2014 về phổ biến, giáo dục pháp luật và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
80/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 80/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone
75/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 75/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
68/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông
66/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 66/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2/CT-BTTTT
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 2/CT-BTTTT năm 2014 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
02/CT-BTTTT
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTTTT năm 2014 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
69/BTTTT-CBC
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 69/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014
04/TB-BTTTT
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 04/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014
1893/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1893/QĐ-BTTTT năm 2013 bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông
1993/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1993/QĐ-BTTTT năm 2013 về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông
27/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
25/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 25/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
26/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020
24/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
84/CT-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 84/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
23/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
22/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 23/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
1740/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1740/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1737/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1737/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1741/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1741/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1736/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1736/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1735/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1735/QĐ-BTTTT năm 2013 bãi bỏ hiệu lực thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162