tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1741/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1741/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
21/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
147/TB-BTTTT
Ngày ban hành 13/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 147/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 11 năm 2013
20/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập
19/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng
139/TB-BTTTT
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 139/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ngày 11/11/2013
1487/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1487/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
02/CĐ-PCLB&TKCN
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 02/CĐ-PCLB&TKCN năm 2013 tổ chức triển khai công tác đối phó với siêu bão Haiyan do Bộ Thông tin và Truyền thông điện
75/CT-BTTTT
Ngày ban hành 31/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 75/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường quản lý và phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế
1395/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1395/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
1367/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1367/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: UL LLC - US0113
1379/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1379/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Korea Testing Certification – KR0006
1369/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1369/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: TUV SUD America Inc. – US0080
1370/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1370/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: Northwest EMC, Hillsboro Lab – US0017
1366/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1366/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Northwest EMC Inc. – US0157
1364/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1364/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: Northwest EMC- Minnseota Lab – US0175
1368/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1368/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: Curtis-Straus LLC, A wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services – US0106
1378/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1378/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm: BWS Tech Inc. – KR0017
123/TB-BTTTT
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 123/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý III năm 2013
18/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1260/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1260/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2015
1134/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1134/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
1135/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1135/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
109/TB-BTTTT
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 109/TB-BTTTT năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 8/2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1139/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1139/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1100/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1100/QĐ-BTTTT năm 2013 về việc thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
102/TB-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 102/TB-BTTTT năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại buổi làm việc với Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1069/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1069/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm IBM RTP EMC Test Labs – US0005
101/TB-BTTTT
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 101/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo (26/07/2013)
1009/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1009/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1013/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1013/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
93/TB-BTTTT
Ngày ban hành 12/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 93/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 07 năm 2013
2256/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 06/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2256/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định về nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2255/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 06/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2255/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
2203/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2203/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập do Bộ Thông tin và Truyền thông
2204/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2204/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2206/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2206/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích do Bộ thông tin và Truyền thông ban hành
2205/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2208/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định ban hành cước kết nối nội hạt cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2210/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2210/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
917/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 917/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
909/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 909/QĐ-BTTTT năm 2013 phê duyệt Danh sách điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc Bước 2 - Giai đoạn II thuộc dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2147/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 24/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2133/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 23/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2133/BTTTT-CNTT năm 2013 nhập khẩu máy photocopy máy in đã qua sử dụng
904/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 904/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013
899/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 899/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Curtis-Straus LLC, a wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products servies - US0106
895/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 895/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. - US0185
898/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 898/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. - US0112
891/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 891/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162