tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
897/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 897/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm MET Laboratories, Inc. - US0129
894/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 894/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL Verification Services Inc (formerly UL CCS) - US0104
896/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 896/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1961/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1961/BTTTT-CNTT góp ý dự thảo thay thế Thông tư 42/2009/TT-BTTTT
810/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 810/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm
1975/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin
1951/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT năm 2013 công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách
1959/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1959/BTTTT-ƯDCNTT xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013
1943/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1943/BTTTT-CNTT năm 2014 ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin Truyền thông
1956/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1956/BTTTT-KHTC giám sát chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở
15/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1777/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1777/BTTTT-ƯDCNTT 2013 lộ trình bắt buộc trao đổi văn bản điện tử
1788/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1788/BTTTT-CNTT năm 2013 tái nhập khẩu hàng bảo hành đã qua sử dụng
14/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương
732/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 732/QĐ-BTTTT năm 2013 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2020
13/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 14/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz
652/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 652/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm Trung tâm kiểm định và chứng nhận 2 thuộc Cục Viễn thông
618/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 618/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Thể lệ Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về Bảo vệ môi trường, Biến đổi khí hậu trong cộng đồng Asean năm 2013
620/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 620/QĐ-BTTTT năm 2013 phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi địa bàn chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
602/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 602/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm Digital EMC Co.,Ltd. - KR0034
22/CT-BTTTT
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/CT-BTTTT năm 2013 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
22/CT-BTTTT
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
573/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 573/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
1455/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 21/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1455/BTTTT-ƯDCNTT 2013 hình thức xác thực điện tử người sử dụng dịch vụ công
1432/BTTTT-PTTH&TTĐT
Ngày ban hành 17/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2013 trang thông tin điện tử và mạng xã hội
12/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
11/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch
1369/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 13/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1369/BTTTT-CNTT nhập khẩu màn hình LCD máy gia công chip
20/CT-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông
10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA
Ngày ban hành 09/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA
496/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 496/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước
1276/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1276/BTTTT-ƯDCNTT 2013 hướng dẫn yêu cầu phi chức năng chung hệ thống dịch vụ công trực tuyến
1255/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1255/BTTTT-CNTT tái nhập khẩu điện thoại di động đã tạm xuất
1257/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1257/BTTTT-CNTT tái nhập khẩu thanh Ram của máy vi tính
1265/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1265/BTTTT-CNTT nhập khẩu thiết bị di động đã qua sử dụng
439/QĐ-BTTTTT
Ngày ban hành 26/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 439/QĐ-BTTTTT năm 2013 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông
439/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 439/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông
425/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 425/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
431/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 431/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm
1171/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 24/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1171/BTTTT-ƯDCNTT 2013 đánh giá ứng dụng Công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2012
393/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 393/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm
48/TB-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 48/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo
391/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 391/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm
09/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành 08/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
347/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 347/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông
344/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 344/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông
312/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 312/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
897/BTTTT-PTTH&TTĐT
Ngày ban hành 27/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử
289/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 289/QĐ-BTTTT năm 2013 mức chi hỗ trợ trưng bày, giới thiệu, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình phục vụ người đọc đối với xuất bản phẩm, ấn phẩm truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 tại điểm Bưu điện- Văn hóa xã do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162