tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
199/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 199/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
212/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 212/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
202/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 202/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017
170/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 170/QĐ-BTTTT hoạt động Hội đồng đấu giá băng tần 2500 2570 MHz 2620 2690 MHz 2017
146/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 146/QĐ-BTTTT cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử 2017
124/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 124/QĐ-BTTTT Danh sách tên miền quốc gia Việt Nam vn được ưu tiên bảo vệ 2017
87/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 87/QĐ-BTTTT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần 2016
90/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 90/QĐ-BTTTT Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin lĩnh vực thông tin 2017
62/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/QĐ-BTTTT Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan 2016 2017
41/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/QĐ-BTTTT phân công Cụm trưởng Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan đơn vị 2017
2365/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2365/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2017 2016
QCVN103:2016/BTTTT
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
QCVN-103-2016-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong
QCVN41:2016/BTTTT
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Hết hiệu lực
QCVN-41-2016-BTTTT-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-GSM
QCVN105:2016/BTTTT
Ngày ban hành 07/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
QCVN-105-2016-BTTTT-thiet-bi-vo-tuyen-nghiep-vu-di-dong-hang-khong-bang-tan
QCVN104:2016/BTTTT
Ngày ban hành 07/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
QCVN-104-2016-BTTTT-thiet-bi-chi-goc-ha-canh-trong-he-thong-vo-tuyen-dan-duong
KHONGSO
Ngày ban hành 01/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thực hiện nhiệm vụ thông tin truyền thông Chương trình Giảm nghèo bền vững 2016 2020
4110/BTTTT-CTS
Ngày ban hành 22/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4110/BTTTT-CTS ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất truyền hình Việt Nam 2016
2036/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2036/QĐ-BTTTT Kế hoạch chuyển đổi mã vùng 2016
2020/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2020/QĐ-BTTTT Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới 2016
3906/BTTTT-CBC
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3906/BTTTT-CBC công tác tuyên truyền về kiểm soát trọng tải xe đường bộ 2016
23/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BTTTT điều tra sản lượng giá cước bình quân dịch vụ bưu chính công ích báo chí
1879/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1879/QĐ-BTTTT kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 2016
3760/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3760/BTTTT-KHTC Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin 2016 2020
1819/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1819/QĐ-BTTTT thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình Công nghệ thông tin 2016 2020
05/CĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 05/CĐ-BTTTT chủ động ứng phó mưa lũ bão Sarika 2016
3586/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3586/BTTTT-KHTC mở Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 2016
3462/BTTTT-VP
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3462/BTTTT-VP tăng cường kỷ luật kỷ cương cơ quan đơn vị 2016
1629/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1629/QĐ-BTTTT phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2016 2020
3226/BTTTT-TTTT
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3226/BTTTT-TTTT Kế hoạch kinh phí cơ chế một cửa quốc gia một cửa ASEAN 2016 2020
20/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BTTTT hướng dẫn 45/2015/QĐ-TTg cung ứng dịch vụ bưu chính công ích báo chí
1502/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1502/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2016
1481/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1481/QĐ-BTTTT phân công công việc Bộ trưởng các Thứ trưởng 2016
04/CĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 04/CĐ-BTTTT chủ động ứng phó bão số 3 2016
1433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1433/QĐ-BTTTT đính chính 16/2016/TT-BTTTT chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền 2016
1411/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1411/QĐ-BTTTT chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn tổ chức chứng thực chữ ký số 2016
1377/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1377/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2016
1360/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-BTTTT Chương trình hành động thực hiện 35/NQ-CP phát triển doanh nghiệp 2016
1350/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1350/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
1351/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1351/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
03/CĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 03/CĐ-BTTTT chủ động phòng tránh ứng phó hạn chế thiệt hại do bão 2016
1342/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1342/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2016
1321/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1321/QĐ-BTTTT thông tin tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất 2016
1243/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1243/QĐ-BTTTT Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí 2016
43/CT-BTTTT
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 43/CT-BTTTT thực hiện 18/CT-TTg thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016
2287/BTTTT-VP
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2287/BTTTT-VP thay đổi đường truyền trực tuyến Hội nghị sơ kết 6 tháng 2016
2258/BTTTT-TTCS
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2258/BTTTT-TTCS đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế 2016
2220/BTTTT-KHCN
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2220/BTTTT-KHCN hướng dẫn áp dụng QCVN 101:2016/BTTTT 2016
2216/BTTTT-TTCS
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2216/BTTTT-TTCS thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP năm 2016
1121/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1121/QĐ-BTTTT điều tra ứng dụng máy tính Internet tổ chức kinh tế cơ quan hành chính 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162