tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1641/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1641/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
1622/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế.
1578/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1578/QĐ-BTTTT năm 2008 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 của tỉnh Sóc Trăng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1579/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1579/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010 của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3393/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành 20/10/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3393/BTTTT-KHTC Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010
3364/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 17/10/2008
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3364/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn xác định giá trị phần mềm
1530/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1530/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
1523/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1523/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
1526/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1526/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1527/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1527/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
1525/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1525/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
1528/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
1524/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
1529/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
1518/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1518/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc công nhận Cơ quan Thanh toán Quốc tế về viễn thông
1511/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1511/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : V/v Đính chính Phụ lục Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT
49/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/09/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chícủa Bộ Thông tin và Truyền thông
3057/BTTTT-BC
Ngày ban hành 24/09/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3057/BTTTT-BC đăng Công báo Mã Bưu chính Quốc gia
1408/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/09/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1408/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc Chỉ định Phòng đo kiểm
2967/BTTTT-TTra
Ngày ban hành 17/09/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2967/BTTTT-TTra của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường ngăn chặn hack Online game và nhắn tin lừa đảo
1395/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/09/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1395/QĐ-BTTTT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
48/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành 04 (bốn) số đầu của Mã Bưu chính Quốc gia
46/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 46/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh
47/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng
45/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 45/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về ban hành giá cước bản tin nhắn và tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia
2537/BTTTT-VT
Ngày ban hành 11/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2537/BTTTT-VT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sơ kết 6 tháng triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về viêvj ban hành Quy định quản lý thuê bao di động trả trước
1188/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1188/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2336/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 21/07/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2336/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn kết nối, sử dụng mạng TSLCD của cơ quan Đảng và Nhà nước
43/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định
1026/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1026/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1009/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1009/QĐ-BTTTT năm 2008 phê duyệt đề án cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
04/2008/TT-BTTTT
Ngày ban hành 09/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2008/TT-BTTTT
05/2008/CT-BTTTT
Ngày ban hành 08/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 05/2008/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam
42/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Bưu điện
41/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn thông
40/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010
962/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 962/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
39/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 39/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
38/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản
37/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 37/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
35/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
891/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 891/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
36/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 36/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại
35/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 35/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
865/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 865/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 630/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chỉ định phòng đo kiểm
1654/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 27/05/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1654/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ t
34/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 34/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
04/2008/CT-BTTTT
Ngày ban hành 22/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 04/2008/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông
1594/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 22/05/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1594/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
33/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 33/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940