tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
33/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 33/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ
31/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng
29/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
03/2008/CT-BTTTT
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6
30/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 30/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
28/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 28/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế
630/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 630/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
26/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định
629/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 629/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
27/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
22/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 22/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam
23/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 23/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin
25/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 – 960 MHz và 1710 – 2200 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
24/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 24/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin
20/2008/QÐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 20/2008/QÐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
21/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 21/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
20/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
02/2008/TT-BTTTT
Ngày ban hành 04/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần
18/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc ban hành "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư"
16/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông
16/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 16/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin
15/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 15/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
14/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 14/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
506/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 506/QĐ-BTTTT năm 2008 thành lập Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên Hàng hải
13/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 13/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Tổ chức cán bộ
11/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
919/BTTTT-VT
Ngày ban hành 27/03/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 919/BTTTT-VT quản lý thuê bao di động trả trước
920/BTTTT-VT
Ngày ban hành 27/03/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 920/BTTTT-VT triển khai quản lý thuê bao di động trả trước
09/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 09/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
10/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 10/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản
02/CT-BTTTT
Ngày ban hành 25/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTTTT về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
08/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 08/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính
822/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 822/QĐ-BTTTT năm 2008 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
07/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 07/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát tối thiểu 1 lần/tuần
780/BTTTT-TCCB
Ngày ban hành 18/03/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 780/BTTTT-TCCB Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông
06/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 06/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
425/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 425/QĐ-BTTTT năm 2008 thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự án Luật Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
05/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 05/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
04/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 04/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
03/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 03/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông
02/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 02/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
02/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2008/QĐ-BTTTT
01/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 01/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
01/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 01/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
09/2007/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 09/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc in, cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010 (mẫu mới) 
08/2007/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
558/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 558/QĐ-BTTTT năm 2007 về Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
07/2007/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 07/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162