tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
19/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BTTTT biểu mẫu tờ khai đăng ký cấp giấy phép cung cấp sử dụng dịch vụ phát thanh
17/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BTTT thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin mạng viễn thông di động
18/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BTTTT kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền quốc gia
1092/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1092/QĐ-BTTTT khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển 2016
1049/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1049/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính thẩm quyền Bộ Thông tin và Truyền thông 2016
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực thông tin truyền thông
KHONGSO
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư liên tịch nội dung bồi dưỡng tổ chức thi cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin 2016
1956/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1956/BTTTT-CNTT ưu đãi nghiên cứu sản xuất phần mềm nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6 2016
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự thủ tục thay đổi thu hồi tên miền vi phạm luật sở hữu trí tuệ
969/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 969/QĐ-BTTTT thành lập ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin 2016
1813/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1813/BTTTT-CNTT sử dụng chứng chỉ tin học tuyển dụng nâng ngạch công chức 2016
936/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 936/QĐ-BTTTT thúc đẩy phát triển IPv6 Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia 2016
879/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 879/QĐ-BTTTT quy chế tổ chức hoạt động Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2016
13/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BTTTT giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về
846/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 846/QĐ-BTTTT sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ số 2016
835/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 835/QĐ-BTTTT thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2016
818/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 818/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
819/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 819/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
816/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 816/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
817/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 817/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
814/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 814/QĐ-BTTTT kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2016
1475/BTTTT-THH
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1475/BTTTT-THH báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg văn bản điện tử 2016
12/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BTTTT phòng thử nghiệm thừa nhận lẫn nhau phù hợp hàng hóa công nghệ thông tin
692/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 692/QĐ-BTTTT Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin 2016
671/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 671/QĐ-BTTTT mẫu hợp đồng nhà đăng ký tên miền vn 2016
652/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 652/QĐ-BTTTT quy chế thiết lập quản lý sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ 2016
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh viên chức Biên tập viên Phóng viên
541/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 541/QĐ-BTTTT kiện toàn thành viên ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia 2016
68A/TB-BTTTT
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 68A/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Trương Minh Tuấn Đề án số truyền hình Việt Nam 2016
09/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BTTTT danh mục đối tượng thụ hưởng chất lượng giá cước dịch vụ viễn thông công ích
453/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 453/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính quản lý Bộ Thông tin Truyền thông 2016
08/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BTTTT Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020
11/CT-BTTTT
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-BTTTT tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ ngăn sim sai quy định
07/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia pin lithium thiết bị cầm tay
352/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 352/QĐ-BTTTT chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc XII 2016
331/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 331/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
330/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 330/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
329/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 329/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV sở thông tin truyền thông phòng văn hóa thông tin
279/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 279/QĐ-BTTTT quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2016
281/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 281/QĐ-BTTTT kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016
549/BTTTT-THH
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 549/BTTTT-THH chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2016 2020
05/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BTTTT quản lý sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế
237/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 237/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
239/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 239/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
240/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 240/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
238/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 238/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
241/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 241/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
203/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 203/QĐ-BTTTT danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực năm 2015 2016
04/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BTTTT mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162