Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
07/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia pin lithium thiết bị cầm tay
352/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 352/QĐ-BTTTT chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc XII 2016
331/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 331/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
330/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 330/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
329/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 329/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV sở thông tin truyền thông phòng văn hóa thông tin
549/BTTTT-THH
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 549/BTTTT-THH chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước 2016 2020
279/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 279/QĐ-BTTTT quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2016
281/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 281/QĐ-BTTTT kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016
05/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BTTTT quản lý sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế
239/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 239/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
238/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 238/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
241/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 241/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
240/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 240/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
237/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 237/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
04/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BTTTT mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí
378/BTTTT-CATTT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 378/BTTTT-CATTT tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp tết Bính Thân 2016
203/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 203/QĐ-BTTTT danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực năm 2015 2016
02/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-BTTTT
03/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BTTTT quy định tiếp công dân xử lỷ giải quyết đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị 2016
01/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BTTTT sửa đổi 21/2013/TT-BTTTT doanh thu dịch vụ viễn thông
99/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/QĐ-BTTTT giao nhiệm vụ Cụm trưởng các Cụm thi đua khối các Đài phát thanh 2016
04/CT-BTTTT
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BTTTT phát triển thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất 2016
151/KH-BTTTT
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 151/KH-BTTTT thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu hội đồng
66/BTTTT-CATTT
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 66/BTTTT-CATTT đôn đốc phòng chống thư điện tử rác giả mạo phát tán phần mềm thông tin
89/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 89/2015/TT-BGTVT chất lượng an toàn xe máy chuyên dùng
88/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 88/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật rơ moóc sơ mi rơ moóc
39/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 39/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật tương thích điện từ thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất
38/2015/TTLT-BTTTT-BTC
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BTTTT-BTC sửa đổi 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC đầu thu truyền hình số mặt đất t
40/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 40/2015/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng dịch vụ điện thoại mạng viễn thông
37/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 37/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ dải tần 5,8 GHz
36/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 36/2015/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị ADSL2 ADSL2+
302/TB-BTTTT
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 302/TB-BTTTT thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất 2015
4233/BTTTT-TTCS
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4233/BTTTT-TTCS phát sóng chương trình tuyên truyền pháp luật bảo hiểm xã hội y tế 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
2294/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2294/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015
2297/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2297/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015
35/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 35/2015/TT-BTTTT danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
2296/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2296/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015
2295/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2295/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015
2293/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2293/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm
2292/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2292/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2015
34/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 34/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển
2241/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2241/QĐ-BTTTT tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 10/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ Bộ Thông tin Truyền thông 2015
33/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 33/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị nhận dạng vô tuyến
32/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 32/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ thiết bị vô tuyến cự ly ngắn
1883/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1883/QĐ-BTTTT trung tâm tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ an toàn thông tin 2015
31/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2015/TT-BTTTT
1748/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1748/QĐ-BTTTT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức trung tâm thông tin 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162