Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1752/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1752/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm
29/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị truyền hình ảnh số không dây
30/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ truyền hình ảnh số không dây
35/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 35/2015/TT-BTTTT
3262/BTTTT-CBC
Ngày ban hành 09/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3262/BTTTT-CBC thủ tục cấp đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016 2020
1644/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1644/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm BWS Tech Inc KR0017
1645/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1645/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm Movon Corporation KR0151
1643/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1643/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm Korea Testing Certification KR0006
28/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2015/TT-BTTTT vùng điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom bưu chính công ích
1641/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1641/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm UL International Singapore Pte Ltd SGAP07
1614/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1614/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems Silicon Valley
1613/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1613/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm Northwest EMC Hillsboro Lab US0017 2015
1616/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1616/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm UL Verification Services Inc US0104
1617/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1617/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm Met Laboratories Inc US0109
1615/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1615/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm Curtis Straus LLC US0106
1612/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1612/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm Northwest EMC lrvine Lab US0158
KHONGSO
Ngày ban hành 29/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi Thông tư 04 /2012/TT-BTTTT quản lý thuê bao di động trả trước
26/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị âm thanh không dây dải
27/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27/2015/TT-BTTTT quy chuẩn quốc gia tương thích điện từ thiết bị thông tin băng siêu rộng
KHONGSO
Ngày ban hành 26/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hợp đồng mẫu trong lĩnh vực viễn thông
1591/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1591/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2015
1590/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1590/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm
KHONGSO
Ngày ban hành 22/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định quản lý kiểm định về an toàn bức xạ vô tuyến điện
3005/BTTTT-THH
Ngày ban hành 17/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3005/BTTTT-THH danh mục hệ thống thông tin qui mô phạm vi từ trung ương đến địa phương
1524/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1524/QĐ-BTTTT Điều lệ tổ chức hoạt động tổng công ty viễn thông mobiFone 2015
25/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 09/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quản lý và sử dụng kho số viễn thông
1444/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1444/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm
1445/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1445/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm KCTL Inc KR0040
1447/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1447/QĐ-BTTTT hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm
24/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 18/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
23/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động
2634/BTTTT-THH
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2634/BTTTT-THH 2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
22/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2015/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM
1343/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1343/QĐ-BTTTT 2015 thừa nhận phòng thử nghiệm IBM RTP EMC Test Labs US0005
1341/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1341/QĐ-BTTTT 2015 thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems Silicon Valley
1342/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1342/QĐ-BTTTT 2015 thừa nhận phòng thử nghiệm Extron Electronics US0190
1344/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1344/QĐ-BTTTT 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm EMC Integrity Inc US0168
2562/BTTTT-CXBIPH
Ngày ban hành 11/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2562/BTTTT-CXBIPH 2015 nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in phát hành xuất bản phẩm
2544/BTTTT-PC
Ngày ban hành 10/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2544/BTTTT-PC 2015 sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
2517/BTTTT-TTDN
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2517/BTTTT-TTDN 2015 thực hiện 587/QĐ-TTg về Kế hoạch thông tin đối ngoại
1233/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1233/QĐ-BTTTT 2015 chương trình khung và mẫu chứng nhận đào tạo ngắn hạn an toàn thông tin
1228/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM
1229/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1229/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm
1219/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1219/QĐ-BTTTT 2015 Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức phát triển du lịch
19/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị nút
20/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng
1198/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1198/QĐ-BTTTT 2015 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trung tâm Internet
1117/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1117/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm TUV Rheinland of North America Inc – US0185 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1119/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1119/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận Phòng thử nghiệm - Curtis-Straus LLC, A Wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services - US0106 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1116/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1116/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm Cisco Systems, Inc – US0028 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162