tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
27/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27/2015/TT-BTTTT quy chuẩn quốc gia tương thích điện từ thiết bị thông tin băng siêu rộng
26/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị âm thanh không dây dải
KHONGSO
Ngày ban hành 26/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hợp đồng mẫu trong lĩnh vực viễn thông
1590/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1590/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm
1591/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1591/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 22/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định quản lý kiểm định về an toàn bức xạ vô tuyến điện
3005/BTTTT-THH
Ngày ban hành 17/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3005/BTTTT-THH danh mục hệ thống thông tin qui mô phạm vi từ trung ương đến địa phương
1524/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1524/QĐ-BTTTT Điều lệ tổ chức hoạt động tổng công ty viễn thông mobiFone 2015
25/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 09/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quản lý và sử dụng kho số viễn thông
1445/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1445/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm KCTL Inc KR0040
1447/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1447/QĐ-BTTTT hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm
1444/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1444/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm
24/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 18/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
22/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2015/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM
2634/BTTTT-THH
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2634/BTTTT-THH 2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
23/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động
1344/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1344/QĐ-BTTTT 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm EMC Integrity Inc US0168
1341/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1341/QĐ-BTTTT 2015 thừa nhận phòng thử nghiệm National Technical Systems Silicon Valley
1343/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1343/QĐ-BTTTT 2015 thừa nhận phòng thử nghiệm IBM RTP EMC Test Labs US0005
1342/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1342/QĐ-BTTTT 2015 thừa nhận phòng thử nghiệm Extron Electronics US0190
2562/BTTTT-CXBIPH
Ngày ban hành 11/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2562/BTTTT-CXBIPH 2015 nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in phát hành xuất bản phẩm
2544/BTTTT-PC
Ngày ban hành 10/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2544/BTTTT-PC 2015 sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
2517/BTTTT-TTDN
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2517/BTTTT-TTDN 2015 thực hiện 587/QĐ-TTg về Kế hoạch thông tin đối ngoại
1233/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1233/QĐ-BTTTT 2015 chương trình khung và mẫu chứng nhận đào tạo ngắn hạn an toàn thông tin
1229/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1229/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm
1228/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM
1219/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1219/QĐ-BTTTT 2015 Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức phát triển du lịch
19/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị nút
20/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng
1198/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1198/QĐ-BTTTT 2015 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trung tâm Internet
1118/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1118/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm TUV Rheinland of North America Inc – US0131 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1119/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1119/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận Phòng thử nghiệm - Curtis-Straus LLC, A Wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services - US0106 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1116/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1116/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm Cisco Systems, Inc – US0028 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1117/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1117/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm TUV Rheinland of North America Inc – US0185 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng dịch vụ bưu chính công ích báo chí
1000/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1000/QĐ-BTTTT năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2015/TT-BTTTT
14/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz"
15/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi một số quy định của Thông tư 18/2012/TT-BTTTT ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng
958/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 958/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa
927/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 927/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng nguồn nhân lực Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
926/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 926/QĐ-BTTTT năm 2015 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
889/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 889/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện Trung ương
1701/BTTTT-CXBIPH
Ngày ban hành 03/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1701/BTTTT-CXBIPH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, báo cáo điều kiện hoạt động của nhà xuất bản
1714/BTTTT-TTCS
Ngày ban hành 03/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1714/BTTTT-TTCS 2015 Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám Quốc khánh nước Việt Nam
12/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện"
Khongso/DTTT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư về Danh mục dịch vụ công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
800/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 800/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm CSTech, Inc.- KR0074
782/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 782/QĐ-BTTTT năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UPR) chu kỳ II giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162