Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1116/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1116/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm Cisco Systems, Inc – US0028 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng dịch vụ bưu chính công ích báo chí
1000/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1000/QĐ-BTTTT năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2015/TT-BTTTT
15/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi một số quy định của Thông tư 18/2012/TT-BTTTT ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng
14/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz"
958/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 958/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa
926/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 926/QĐ-BTTTT năm 2015 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
927/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 927/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng nguồn nhân lực Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
13/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
889/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 889/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện Trung ương
1714/BTTTT-TTCS
Ngày ban hành 03/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1714/BTTTT-TTCS 2015 Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám Quốc khánh nước Việt Nam
1701/BTTTT-CXBIPH
Ngày ban hành 03/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1701/BTTTT-CXBIPH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, báo cáo điều kiện hoạt động của nhà xuất bản
12/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện"
Khongso/DTTT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư về Danh mục dịch vụ công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
800/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 800/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm CSTech, Inc.- KR0074
782/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 782/QĐ-BTTTT năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UPR) chu kỳ II giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
759/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 759/QĐ-BTTTT năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
731/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 731/QĐ-BTTTT 2015 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi Bộ Thông tin
725/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 725/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Standardbank Co., Ltd. - KR0144
727/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 727/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - NTREE Co., Ltd. - KR0157
726/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 726/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Radio Promotion Asociation - KR0027
11/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BTTTT
633/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 633/QĐ-BTTTT năm 2015 chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BTTTT
09/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BTTTT
1219/BTTTT-CXBIPH
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1219/BTTTT-CXBIPH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, báo cáo điều kiện hoạt động của các nhà xuất bản
1181/BTTTT-THH
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1181/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Thông tư 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định việc triển khai các hệ thống thông tin quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương
12/CT-BTTTT
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1178/BTTTT-THH
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1178/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0
539/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 539/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
528/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 528/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm đo kiểm ANT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
527/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 527/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang (VILAS 285)
1047/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1047/BTTTT-CNTT 2015 triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
1036/BTTTT-THH
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1036/BTTTT-THH 2015 chức năng tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản điều hành
997/BTTTT-THH
Ngày ban hành 08/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 997/BTTTT-THH 2015 đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án công nghệ thông tin
489/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 489/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Intertek Testing Services NA Inc. - US0039
488/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 488/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
491/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 491/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - MET Laboratories - US0004
490/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 490/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Electro Magnetic Test, Inc. - US0036
487/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 487/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Intertek Testing Services NA Inc. - US0091
486/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 486/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA - US0192
461/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 461/QĐ-BTTTT năm 2015 điều chỉnh, bổ sung tên quận/huyện và 04 (bốn) số đầu mã bưu chính quốc gia cho các tỉnh, thành phố do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
432/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 432/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm - Phòng Đo lường kiểm chuẩn thuộc Trung tâm Ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam)
433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
439/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 439/QĐ-BTTTT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung do Bộ thông tin và truyền thông ban hành
360/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 360/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
08/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao"
07/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về kết nối viễn thông
05/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162