tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
759/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 759/QĐ-BTTTT năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
731/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 731/QĐ-BTTTT 2015 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi Bộ Thông tin
725/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 725/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Standardbank Co., Ltd. - KR0144
726/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 726/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Radio Promotion Asociation - KR0027
727/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 727/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - NTREE Co., Ltd. - KR0157
11/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BTTTT
633/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 633/QĐ-BTTTT năm 2015 chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BTTTT
09/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BTTTT
1219/BTTTT-CXBIPH
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1219/BTTTT-CXBIPH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, báo cáo điều kiện hoạt động của các nhà xuất bản
1181/BTTTT-THH
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1181/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Thông tư 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định việc triển khai các hệ thống thông tin quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương
12/CT-BTTTT
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1178/BTTTT-THH
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1178/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0
539/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 539/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
1047/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1047/BTTTT-CNTT 2015 triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
528/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 528/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm đo kiểm ANT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
527/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 527/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang (VILAS 285)
1036/BTTTT-THH
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1036/BTTTT-THH 2015 chức năng tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản điều hành
997/BTTTT-THH
Ngày ban hành 08/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 997/BTTTT-THH 2015 đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án công nghệ thông tin
487/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 487/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Intertek Testing Services NA Inc. - US0091
490/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 490/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Electro Magnetic Test, Inc. - US0036
491/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 491/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - MET Laboratories - US0004
486/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 486/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA - US0192
489/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 489/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Intertek Testing Services NA Inc. - US0039
488/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 488/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
461/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 461/QĐ-BTTTT năm 2015 điều chỉnh, bổ sung tên quận/huyện và 04 (bốn) số đầu mã bưu chính quốc gia cho các tỉnh, thành phố do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
432/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 432/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm - Phòng Đo lường kiểm chuẩn thuộc Trung tâm Ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam)
439/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 439/QĐ-BTTTT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung do Bộ thông tin và truyền thông ban hành
360/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 360/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
08/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao"
07/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về kết nối viễn thông
05/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
06/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
722/BTTTT-VP
Ngày ban hành 18/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 722/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính thời điểm hiệu lực thi hành Thông tư 04/2015/TT-BTTTT quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz
326/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 326/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DT&C Co.,-KR0034
04/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz
03/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 06/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
575/BTTTT-CBC
Ngày ban hành 05/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 575/BTTTT-CBC tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
02/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS"
01/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
195/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 195/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông
430/BTTTT-CATTT
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 430/BTTTT-CATTT 2015 an toàn trật tự hệ thống thư điện tử cơ quan tổ chức nhà nước
125/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 125/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014
109/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 109/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng đo kiểm SGS Korea Co., Ltd. – KR0150 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
120/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 120/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - IBM Rochester EMC Lab - US0024
119/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 119/QĐ-BTTTT năm 2105 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
113/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 113/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America – US0192 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
118/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 118/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088
117/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 117/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV Rheinland of North America Inc. - US0112
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162