Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
06/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
722/BTTTT-VP
Ngày ban hành 18/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 722/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính thời điểm hiệu lực thi hành Thông tư 04/2015/TT-BTTTT quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz
326/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 326/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DT&C Co.,-KR0034
04/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz
03/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 06/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
575/BTTTT-CBC
Ngày ban hành 05/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 575/BTTTT-CBC tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
02/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS"
01/2015/TT-BTTTT
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
195/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 195/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông
430/BTTTT-CATTT
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 430/BTTTT-CATTT 2015 an toàn trật tự hệ thống thư điện tử cơ quan tổ chức nhà nước
125/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 125/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014
113/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 113/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America – US0192 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
120/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 120/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - IBM Rochester EMC Lab - US0024
112/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 112/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)
118/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 118/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088
116/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 116/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Professional Testing (EMI), Inc. - US0123
111/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2015 thừa nhận phòng đo kiểm SK Tech Co., LTD. – KR0007 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
119/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 119/QĐ-BTTTT năm 2105 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
110/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 110/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - ONETECH Corp. - KR0013
109/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 109/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng đo kiểm SGS Korea Co., Ltd. – KR0150 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
114/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 114/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. – US0185 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
117/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 117/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV Rheinland of North America Inc. - US0112
115/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 115/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0131
90/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 90/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm viễn thông thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
82/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015
80/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 80/QĐ-BTTTT năm 2015 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty viễn thông MobiFone do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
20/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 07/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 20/BTTTT-CNTT 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT
2106/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2106/QĐ-BTTTT rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ thông tin truyền thông
29/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 29/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số vô tuyến điện
2092/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
26/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 26/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính
27/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết về lưu trữ quốc gia đối với tem bưu chính Việt Nam, hồ sơ mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam và tem bưu chính các giai đoạn trước
28/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
25/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
23/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
24/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
3787/BTTTT-THH
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3787/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm
3788/BTTTT-THH
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3788/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan Nhà nước
82/CT-BTTTT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 82/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng
81/CT-BTTTT
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 81/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
22/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
1938/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1938/QĐ-BTTTT năm 2014 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1937/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1937/QĐ-BTTTT năm 2014 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1936/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1936/QĐ-BTTTT năm 2014 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1921/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1921/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1920/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1920/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1908/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1908/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
21/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện"
1900/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1856/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1856/QĐ-BTTTT năm 2014 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162