tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
111/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2015 thừa nhận phòng đo kiểm SK Tech Co., LTD. – KR0007 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
116/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 116/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Professional Testing (EMI), Inc. - US0123
114/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 114/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. – US0185 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
110/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 110/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - ONETECH Corp. - KR0013
115/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 115/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0131
112/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 112/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)
90/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 90/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm viễn thông thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
82/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015
80/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 80/QĐ-BTTTT năm 2015 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty viễn thông MobiFone do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
20/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 07/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 20/BTTTT-CNTT 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT
2106/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2106/QĐ-BTTTT rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ thông tin truyền thông
29/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 29/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số vô tuyến điện
2092/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
28/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
26/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 26/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính
27/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết về lưu trữ quốc gia đối với tem bưu chính Việt Nam, hồ sơ mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam và tem bưu chính các giai đoạn trước
25/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
24/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
23/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
3788/BTTTT-THH
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3788/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan Nhà nước
3787/BTTTT-THH
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3787/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm
82/CT-BTTTT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 82/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng
81/CT-BTTTT
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 81/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
22/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
1936/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1936/QĐ-BTTTT năm 2014 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1937/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1937/QĐ-BTTTT năm 2014 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1938/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1938/QĐ-BTTTT năm 2014 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1920/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1920/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1921/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1921/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1908/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1908/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
21/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện"
1900/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1856/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1856/QĐ-BTTTT năm 2014 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1842/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1842/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm
1844/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1844/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm
19/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 19/2014/TT-BTTTT
20/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
17/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
18/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện
1765/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1765/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
1758/QĐ-BTTT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1758/QĐ-BTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1756/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1756/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
1758/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1758/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
1739/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1739/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công nhiệm vụ triển khai Kế hoạch hành động Phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
3386/BTTTT-THH
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3386/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP
16/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
15/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
14/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB - C tại điểm kết nối thuê bao"
1648/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1648/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
1649/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1649/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162