tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1614/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1614/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL LLC - US0065
1610/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1610/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
1598/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1598/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông
1526/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1526/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
1518/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1518/QĐ-BTTTT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Bưu chính 2015
1519/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1519/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thông tin cơ sở
1456/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1456/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1441/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1441/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
145/2014/TTLT-BTC-BTTTT
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính-Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất
12/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
2803/BTTTT-THH
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2803/BTTTT-THH năm 2014 kỹ thuật liên thông quản lý văn bản điều hành cơ quan nhà nước
1386/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1386/QĐ-BTTTT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông
1358/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1358/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. - US0112
1355/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1355/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Apple Inc.,RF Laboratory - US056
1353/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1353/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company Houston Product Compliance Center - US0007
1361/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1361/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm SIEMIC, INC. - US0160
1354/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1354/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Northwest EMC, Hillsboro Lab - US0017
1357/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1357/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL LLC - US0067
1359/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1359/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Northwest EMC, Bothell Lab - US0157
1363/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1363/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187
2662/BTTTT-CTS
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2662/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công tác phối hợp bộ ngành, địa phương trong việc thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng tần số vô tuyến điện
1318/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1318/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại Thành phố Hồ Chí Minh
1304/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1304/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoại trực thuộc Cục Thông tin đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1305/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1305/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1288/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1288/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1278/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1278/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành
1281/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1281/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin
1260/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1260/QĐ-BTTTT năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP, 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
11/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2014/TT-BTTTT
1235/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1235/QĐ-BTTTT năm 2014 sửa đổi Quyết định 1601/QĐ-BTTTT công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1230/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1230/QĐ-BTTTT năm 2014 về Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 - 2017
10/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000"
1198/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1198/QĐ-BTTTT điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
1197/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1197/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm Trung tâm Chính phủ điện tử
09/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin diện tử và mạng xã hội
1146/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1146/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1086/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1086/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1085/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1085/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm INTERNATIONAL STANDARD TECHNOLOGY Co., Ltd. - KR0018
1088/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1088/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1089/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1089/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm EMC Compliance Ltd. – KR0040
1090/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1090/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm KOSTEC Co., Ltd. – KR0041
1091/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1091/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Global Standard Testing Laboratory Co., Ltd. – KR0146
1087/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1087/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
42/CT-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 42/CT-BTTTT năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
08/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định"
1069/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1069/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1064/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1064/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV SUD AMERICA INC. – US0080
1068/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1068/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm INTEL CORPORATION EPSD REGULATORY COMPLIANCE LABORATORY – US0023
1060/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1060/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm KEYSTONE COMPLIANCE - US0188
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162