tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành 23/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
236/BTP-KHTC
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 236/BTP-KHTC 2014 hướng dẫn quy trình xây dựng kế hoạch Bộ Tư pháp
191/BTP-KTRVB
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 191/BTP-KTrVB năm 2014 chỉ đạo công tác kiểm tra xử lý văn bản pháp luật Bộ Tư pháp
15/BC-BTP
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 15/BC-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2014
197/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 197/QĐ-BTP năm 2014 về Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng
02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự
01/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 03/01/2014
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 01/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
3198/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3198/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2014
22/2013/TT-BTP
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 22/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
3165/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3165/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2013 của ngành Tư pháp
8249/TB-BTP
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 8249/TB-BTP của Bộ Tư pháp về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và Quyết định 2369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8206/KH-BTP
Ngày ban hành 25/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 8206/KH-BTP tổ chức hội nghị triển khai công tác văn phòng ngành tư pháp năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành
3129/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3129/QĐ-BTP năm 2013 thành lập Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
21/2013/TT-BTP
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
289/BC-BTP
Ngày ban hành 11/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 289/BC-BTP của Bộ Tư pháp về việc đánh giá giữa kỳ Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015
8017/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư do Bộ Tư pháp ban hành
8022/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8022/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
8014/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8014/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
8020/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8020/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành
8018/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8018/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành
8016/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8016/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Bộ Tư pháp ban hành
8013/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8013/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
8019/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành
8026/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8026/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
8015/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8015/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số do Bộ Tư pháp ban hành
8023/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành
8021/VBHN-BTP
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 8021/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành
3006/QĐ-BTP
Ngày ban hành 09/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc xếp hạng sở tư pháp năm 2013
3007/QĐ-BTP
Ngày ban hành 09/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc xếp hạng cơ quan thi hành án dân sự năm 2013
3005/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3005/QĐ-BTP năm 2013 giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
20/2013/TT-BTP
Ngày ban hành 03/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
7926/BTP-KSTT
Ngày ban hành 03/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7926/BTP-KSTT của Bộ Tư pháp về một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2014
19/2013/TT-BTP
Ngày ban hành 28/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư
2929/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2929/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
7820/VBHN-BTP
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 7820/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
2911/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2911/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Trung cấp Luật Tây Bắc
7821/VBHN-BTP
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 7821/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành
18/2013/TT-BTP
Ngày ban hành 20/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
2863/QĐ-BTP
Ngày ban hành 19/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008
7730/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 18/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7730/BTP-PBGDPL năm 2013 triển khai 09/2013/QĐ-TTg chuẩn tiếp cận pháp luật người dân
2736/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2736/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan tư pháp địa phương
17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 14/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Quốc phòng-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Tài chính-Bộ Công an-Bộ Tư pháp-Tòa án nhân dân tối cao : Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự
16/2013/TT-BTP
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp
15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA
Ngày ban hành 05/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA
2611/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2611/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở
7423/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7423/BTP-PBGDPL năm 2013 Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013 Bộ Tư pháp
2579/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2579/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013
2527/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2527/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2502/QĐ-BTP
Ngày ban hành 11/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2502/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 3958/QĐ-BTP ngày 23/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162