tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
164/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 164/QĐ-BTP sửa đổi phân công công tác của bộ trưởng các thứ trưởng 2016
02/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-BTP
152/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 152/QĐ-BTP cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
01/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BTP
131/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 131/QĐ-BTP chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế
142/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 142/QĐ-BTP quy chế công tác văn thư lưu trữ 2016
134/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 134/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần 2015
264/BTP-BTNN
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 264/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường 2016
92/QĐ-BTP
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 92/QĐ-BTP quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 2016
28/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-BTP sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Bộ Tư pháp
01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
Ngày ban hành 06/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân gia đình
2285/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2285/QĐ-BTP phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở thực hiện hương ước quy ước 2015
2275/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2275/QĐ-BTP phê duyệt công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp 2015
2265/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2265/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển
2266/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2266/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển
2264/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2264/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển
2262/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2262/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Tư pháp
20/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BTP hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính chữ ký
19/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2015/TT-BTP
2243/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2243/QĐ-BTP thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý 2016
418/KTRVB-RSHTH&HN
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 418/KTrVB-RSHTH&HN danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực quản lý
4645/VBHN-BTP
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 4645/VBHN-BTP quản lý nhà nước công tác bồi thường thi hành án dân sự 2015
2208/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2208/QĐ-BTP sửa đổi 2022/QĐ-BTP phân công công tác bộ trưởng thứ trưởng Bộ Tư pháp
2181/QĐ-BTP
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2181/QĐ-BTP tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2015
18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP
17/2015/TTLT-BTP-BQP
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP
4417/VBHN-BTP
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 4417/VBHN-BTP đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm hợp đồng kê biên tài sản
4418/VBHN-BTP
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 4418/VBHN-BTP đăng ký giao dịch bảo đảm hợp đồng kê biên tài sản thi hành án 2015
4371/BTP-BTTP
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4371/BTP-BTTP rà soát điều chỉnh danh sách cá nhân tổ chức giám định tư pháp 2015
2070/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2070/QĐ-BTP duyệt đề án hỗ trợ trẻ em được giải quyết làm con nuôi ở nước ngoài tìm về cội nguồn
4321/BTP-KHTC
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4321/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê
2060/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2060/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2015
16/2015/TTLT-BTP-BQP
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi 04/2013/TTLT-BTP-BQP quản lý công tác bồi thường thi hành án dân sự
4233/BTP-BTTP
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4233/BTP-BTTP công chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền người sử dụng đất nhà ở 2015
15/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP
1988/QĐ-BTP
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1988/QĐ-BTP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của nhà xuất bản tư pháp 2015
1981/QĐ-BTP
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1981/QĐ-BTP thành lập tổ công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết quả theo cơ chế một cửa 2015
4118/VBHN-BTP
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 4118/VBHN-BTP Thông tư hướng dẫn bồi thường hoạt động quản lý hành chính 2015
4014/BTP-BTNN
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4014/BTP-BTNN Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thi hành luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2015
3964/VBHN-BTP
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 3964/VBHN-BTP nghị định hướng dẫn Luật trợ giúp pháp lý 2015
1869/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1869/QĐ-BTP quy chế theo dõi đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 2015
3823/BTP-TCTHADS
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3823/BTP-TCTHADS hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP 2015
14/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BTP công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp
KHONGSO
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch
1808/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1808/QĐ-BTP Kế hoạch hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
158/2015/TTLT-BTC-BTP
Ngày ban hành 12/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP quản lý lệ phí chứng thực bản sao chữ ký hợp đồng giao dịch
1801/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1801/QĐ-BTP Bảng Tiêu chí chấm điểm cách tính điểm thi đua xếp hạng sở tư pháp 2015
1793/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1793/QĐ-BTP rà soát đánh giá vấn đề quốc tịch hộ tịch trẻ em con với người nước ngoài đang cư trú
1785/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1785/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1748/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1748/QĐ-BTP Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162