tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
616/PLDS
Ngày ban hành 20/04/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 616/PLDS của Bộ Tư pháp : Quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp
143/QĐ-KHTC
Ngày ban hành 21/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 143/QĐ-KHTC
142/QĐ-QLTA
Ngày ban hành 21/03/1994
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 142/QĐ-QLTA
141/QĐ-QLTA-THA
Ngày ban hành 21/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 141/QĐ-QLTA-THA
44/THA
Ngày ban hành 18/03/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 44/THA của Bộ Tư pháp về việc thi hành án
91/TP-TA
Ngày ban hành 19/01/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 91/TP-TA
05/TTLN
Ngày ban hành 15/10/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/TTLN của Tòa án nhân dân tối cao-Bộ Tư pháp : Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
981/TTLN
Ngày ban hành 29/09/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 981/TTLN của Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự
81-TT/LB
Ngày ban hành 29/09/1993
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 81-TT/LB
969-THA
Ngày ban hành 17/09/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn hướng dẫn cơ cấu biên chế của Phòng, Đội thi hành án và việc bổ nhiệm, đổi thẻ Chấp hành viên, Chấp hành viên trưởng
1241-KHTC
Ngày ban hành 03/08/1993
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 1241-KHTC
483-TCCB/QĐ
Ngày ban hành 26/07/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 483-TCCB/QĐ
04/TTLN
Ngày ban hành 24/07/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 04/TTLN Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài
52/TTLB
Ngày ban hành 03/07/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 52/TTLB
205-QĐ/THA
Ngày ban hành 10/06/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 266-TTg ngày 2/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ
555-TT/THA
Ngày ban hành 10/06/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 555-TT/THA của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về công tác thi hành án dân sự
205/QĐ-THA
Ngày ban hành 10/06/1993
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 205/QĐ-THA
555/TT-THA
Ngày ban hành 10/06/1993
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 555/TT-THA
472-PLDS/KT
Ngày ban hành 20/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty
472/K
Ngày ban hành 01/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 472/K của Bộ Tư pháp : Thông tư hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty
88/TT-LB
Ngày ban hành 31/12/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 88/TT-LB
472-PLDS-KT
Ngày ban hành 20/05/1992
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 472-PLDS-KT
141-PLDS/KT
Ngày ban hành 03/03/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 3 NĐ 221-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của HĐBT cụ thể hoá một số Điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân) và Điều 4 NĐ 222-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của HĐBT cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty)
141/K
Ngày ban hành 03/03/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 141/K của Bộ Tư pháp : Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 3 NĐ 221-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của HĐBT cụ thể hoá một số Điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân) và Điều 4 NĐ 222-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của HĐBT cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty)
120-TT/CC
Ngày ban hành 26/02/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn việc chứng nhận giá trị tài sản bằng hiện vật thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần
120/TT-CC
Ngày ban hành 26/02/1992
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 120/TT-CC
276-TT/CC
Ngày ban hành 20/04/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn về tổ chức và quản lý công chứng Nhà nước
276/TT-CC
Ngày ban hành 20/04/1991
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 276/TT-CC
276/TT/CC
Ngày ban hành 20/04/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 276/TT/CC của Bộ Tư pháp : Thông tư hướng dẫn về tổ chức và quản lý công chứng Nhà nước
297-TC/TCT
Ngày ban hành 12/03/1991
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn bổ sung Thông tư số 45-TC/TCT về thuế doanh thu
394/QLTA
Ngày ban hành 22/05/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 394/QLTA
09-TT/LN
Ngày ban hành 10/12/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 09-TT/LN
06-89/TTLN
Ngày ban hành 07/12/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 06-89/TTLN
313/TT-LS
Ngày ban hành 15/04/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 313/TT-LS
313-TT/LS
Ngày ban hành 15/04/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Đoàn Luật sư
78/TT-QĐ
Ngày ban hành 26/01/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 78/TT-QĐ giám định tư pháp hướng dẫn Nghị định 117-HĐBT
78-TT/QĐ
Ngày ban hành 26/01/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 117-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về giám định tư pháp
313/LS
Ngày ban hành 01/01/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 313/LS của Bộ Tư pháp : Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Đoàn Luật sư
6-TT/LN
Ngày ban hành 30/12/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền và giải quyết thủ tục giải quyết những việc ly hôn giữa các công dân Việt nam mà một bên ở nước chưa có Hiệp định tượng trợ tư pháp về các vấn đề hôn nhân và gia đình ở nước ta
127/QĐ-TC
Ngày ban hành 04/08/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 127/QĐ-TC
200-VTC
Ngày ban hành 26/04/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 200-VTC năm 1960 về việc phát huy hơn nữa tác dụng của Hội đồng nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
06-QĐ/TP
Ngày ban hành 15/03/1960
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06-QĐ/TP năm 1960 về tổ chức Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành
73/TT-LB
Ngày ban hành 11/08/1959
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 73/TT-LB
12/TT-LB
Ngày ban hành 03/03/1959
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 12/TT-LB
141-HCTP
Ngày ban hành 05/12/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 141-HCTP năm 1957 về tổ chức và phân công nội bộ của tòa án do Bộ Tư pháp ban hành
138-HCTP
Ngày ban hành 23/11/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 138-HCTP năm 1957 về việc chọn Hội thẩm nhân dân huyện khi chưa bầu lại Hội dồng nhân dân xã do Bộ Tư pháp ban hành
101/HCTP
Ngày ban hành 29/08/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 101/HCTP năm 1957 về việc tổ chức bào chữa viên nhân dân do Bộ Tư pháp ban hành
2800-HCTP
Ngày ban hành 24/07/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2800-HCTP năm 1957 về tổ chức bộ máy tư pháp để giải quyết những công việc tư pháp của các thị xã do Bộ Tư pháp ban hành
2098/VHH-HS
Ngày ban hành 31/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2098/VHH-HS
2098-VHH-HS
Ngày ban hành 31/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2098-VHH-HS bài trừ nạn cờ bạc Bổ sung Thông tư 301/VHH-HS
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162