Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
55P/4
Ngày ban hành 22/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 55P/4 gửi Chưởng lý tòa Thượng thẩm Hà Nội, Huế, Sài Gòn
220NV/PC
Ngày ban hành 10/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 220NV/PC thiết quân luật lệnh giới nghiêm
2089-P/4
Ngày ban hành 26/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2089-P/4 bảo đảm tự do cá nhân
1963-TP/TT
Ngày ban hành 18/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1963-TP/TT mẫu dấu thẻ Thẩm phán dùng trong tòa án
1735-P/4
Ngày ban hành 03/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1735-P/4 thi hành án hình
1642-P/4
Ngày ban hành 28/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1642-P/4 xử phạt lưu hành giấy bạc giả
1528-P/4
Ngày ban hành 18/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1528-P/4 xét xử toà án đệ nhị cấp biệt lập chưa đủ thẩm phán chuyên môn
1840-P/4
Ngày ban hành 10/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1840-P/4 phân công trong tòa án
146-TP/NĐ
Ngày ban hành 04/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 146-TP/NĐ Tòa án quân sự
125-TP/NĐ
Ngày ban hành 05/04/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 125-TP/NĐ sổ phụ cấp chức vụ tạm thời cho các thẩm phán Trung kỳ
104-TP-NĐ
Ngày ban hành 21/03/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 104-TP-NĐ tổ chức các tòa án và các ngạch thẩm phán
84-TP/NĐ
Ngày ban hành 28/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 84-TP/NĐ năm 1946 về quyền tổ chức tư pháp cảnh sát, chế độ lao tù và quyền kiểm soát các nhà lao do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.
83-TP/NĐ
Ngày ban hành 27/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 83-TP/NĐ năm 1946 về giữ nguyên luật lệ hiện hành về hỗ giá viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.
82-TP/NĐ
Ngày ban hành 25/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 82-TP/NĐ năm 1946 về tổ chức lại tòa án quân sự do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.
79-TP/NĐ
Ngày ban hành 24/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 79-TP/NĐ
76-TP/NĐ
Ngày ban hành 22/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 76-TP/NĐ năm 1946 về lập một hội đồng có nhiệm vụ là ấn định phẩm trật và nơi làm việc của các thẩm phán được bổ dụng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.
74-TP-NĐ
Ngày ban hành 13/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 74-TP-NĐ năm 1946 về giá tiền đăng các bá cáo pháp định (annonces légales) do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.
72-TP-NĐ
Ngày ban hành 07/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 72-TP-NĐ năm 1946 về lập một tiểu ban có nhiệm vụ là nghiên cứu về những luật lệ thương mại đã áp dụng ở Việt nam và đề nghị một pháp chế thương mại tạm thời sẽ đem áp dụng trước các tòa án Việt nam do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.
70-TP/NĐ
Ngày ban hành 31/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 70-TP/NĐ năm 1946 về việc lập một hội đồng có nhiệm vụ là xét các đơn xin vào các ngạch thẩm phán và lập danh sách các người đáng được bổ dụng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.
37-TP
Ngày ban hành 30/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 37-TP năm 1945 về tổ chức bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162