Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3103/BTP-BTTP
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3103/BTP-BTTP năm 2014 nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư
3064/BTP-TCTHADS
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3064/BTP-TCTHADS năm 2014 thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
3079/BTP-KHTC
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3079/BTP-KHTC 2014 hướng dẫn lập kế hoạch hàng năm lĩnh vực chuyên môn
3028/BTP-CCN
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3028/BTP-CCN năm 2014 phối hợp quản lý giới thiệu nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
1598/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1598/QĐ-BTP năm 2014 về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1577/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1577/QĐ-BTP 2014 đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với cơ quan hành chính
1573/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi Kế hoạch thực hiện Quyết định 52/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 kèm theo Quyết định 2497/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2961/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2961/BTP-PBGDPL 2014 dự toán ngân sách phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở 2015
2939/BTP-ĐKGDBĐ
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2939/BTP-ĐKGDBĐ năm 2014 thực hiện 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN xử lý tài sản bảo đảm
2938/BTP-ĐKGDBĐ
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2938/BTP-ĐKGDBĐ 2014 thực hiện 01/2014/TTLT-NHNN-BXH-BTP-BTNMT thủ tục thế chấp nhà ở tương lai
1538/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1538/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2908/VBHN-BTP
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2908/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Bộ Tư pháp ban hành
1536/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1536/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2831/BTP-ĐKGDBĐ
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2831/BTP-ĐKGDBĐ 2014 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp
2782/VBHN-BTP
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2782/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
1435/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1435/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2013 thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1949/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1949/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
2712/BTP-BTTP
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2712/BTP-BTTP 2014 chứng nhận giao dịch bất động sản khu công nghiệp
2676/BTP-KTRVB
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2676/BTP-KTrVB 2014 báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
1340/QĐ-BTP
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1340/QĐ-BTP phê duyệt Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020
16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
Ngày ban hành 06/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
1266/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1266/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1209/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1209/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
1191/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1191/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc đính chính Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2468/BTP-BTTP
Ngày ban hành 27/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2468/BTP-BTTP 2014 thực hiện Luật giám định tư pháp
1163/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1163/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường Nhà nước
1108/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1108/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
15/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế
2366/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2366/BTP-VĐCXDPL tình hình thi hành pháp luật thuộc quản lý liên ngành 2014 Bộ tư pháp
14/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2014/TT-BTP
2238/BTP-KHTC
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2238/BTP-KHTC 2014 lấy số liệu thống kê quý IV/2013
24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn liên ngành 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP năm 2014 về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành
2196/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2196/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014
1021/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1021/QĐ-BTP năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
13/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
12/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 26/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2014/TT-BTP về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1158/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1158/BTP-PBGDPL năm 2014 đẩy mạnh thực hiện 409/QĐ-TTg và 1133/QĐ-TTg
889/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở
1149/BTP-BTTP
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1149/BTP-BTTP 2014 thực hiện Thông tư tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư
894/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 894/QĐ-BTP năm 2014 về ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
889/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 về mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
11/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý
863/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định về ủy quyền và phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, chương trình, dự án viện trợ, dự án vay nợ thuộc Bộ Tư pháp
2874/KH-ĐA4061
Ngày ban hành 13/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 2874/KH-ĐA4061 năm 2014 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” (gọi tắt là Đề án 4061) năm 2012 do Bộ Tư pháp ban hành
1044/BTP-VP
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
công văn 1044/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu nhiệm vụ 6 tháng cuối 2014 Bộ Tư pháp
1006/KH-ĐA
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1006/KH-ĐA thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014 do Ban chỉ đạo Đề án Bộ Tư pháp ban hành
1007/BCĐ-ĐA
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1007/BCĐ-ĐA thực hiện Đề án năm 2014 Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Tư pháp
755/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 755/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công bổ sung các đơn vị và địa bàn phụ trách đối với các Thứ trưởng
249/QĐ-TCTHADS
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 249/QĐ-TCTHADS năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2795/QĐ-BTP, 82/NQ-CP liên quan đến “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016 của Bộ Tư pháp
734/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 734/QĐ-BTP về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162