tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
20/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/QĐ-BXD 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng
01/2018/TT-BXD
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BXD quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
1354/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1354/QĐ-BXD 2017 suất vốn đầu tư xây dựng mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
1360/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý
1296/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1296/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1294/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1294/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Xây dựng 2018
14/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định quản lý chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị
15/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 15/2017/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
05/CT-BXD
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BXD 2017 Tổ chức tốt hơn điều kiện sống làm việc cán bộ người lao động Xây dựng
1264/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1264/QĐ-BXD 2017 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng
541/BXD-KTXD
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 541/BXD-KTXD quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng 2017
540/BXD-KTXD
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 540/BXD-KTXD về thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC 2017
03/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
96/BXD-KHCN
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 96/BXD-KHCN tiêu chuẩn thiết kế Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 2017
504/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 504/BXD-KTXD định mức đơn giá khảo sát xây dựng thẩm định dự toán khảo sát xây dựng 2017
27/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 27/BXD-KTXD hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng 2017
469/BXD-KTXD
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 469/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình 2017
470/BXD-KTXD
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 470/BXD-KTXD đề nghị giải đáp vướng mắc trong quản lý nhà nước về xây dựng 2017
23/BXD-KTXD
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 23/BXD-KTXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 2017
02/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn
104/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 104/QĐ-BXD hành động thực hiện 19-2017/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh 2017
79/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng 2017
01/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng
55/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/QĐ-BXD kiểm định bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông truyền thanh 2017
38/QĐ-BXD
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/QĐ-BXD công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV 2017
37/QĐ-BXD
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-BXD công nhận khu vực thị trấn Kiến Giang mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV 2017
05/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/QĐ-BXD Chương trình hành động thực hiện 01/NQ-CP Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2017
1297/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1297/QĐ-BXD công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư 2016
2549/BXD-PTĐT
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2549/BXD-PTĐT hướng dẫn rà soát bổ sung phân loại đô thị với khu vực thành lập Hưng Yên 2016
91/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 91/BXD-HĐXD hướng dẫn thủ tục xây dựng công trình 2016
94/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 94/BXD-HĐXD cấp chứng chỉ hành nghề chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 2016
2528/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2528/BXD-KTXD công bố giá vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư theo Hợp đồng Phú Yên 2016
28/BXD-GĐ
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 28/BXD-GĐ phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng 2016
95/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 95/BXD-HĐXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật 2016
154/BXD-QLN
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 154/BXD-QLN quy định về chiều cao đối với căn hộ chung cư 2016
2533/BXD-QLN
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2533/BXD-QLN thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg 2016
88/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 88/BXD-HĐXD cấp chứng chỉ hành nghề chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 2016
2490/BXD-KTXD
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2490/BXD-KTXD giá nhân công Tòa nhà chính Trung tâm Huấn luyện đào tạo Hàng không 2016
2469/BXD-QHKT
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2469/BXD-QHKT báo cáo thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn 2016
2474/BXD-QLN
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2474/BXD-QLN chuẩn bị số liệu cho Hội nghị trực tuyến về chính sách nhà ở cho công nhân 2016
567/BXD-TCCB
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 567/BXD-TCCB báo cáo công tác thi đua khen thưởng 2016
1109/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1109/QĐ-BXD đơn vị đủ điều kiện đào tạo kiến thức nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư 2016
1110/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1110/QĐ-BXD kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 2016
2334/BXD-QLN
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2334/BXD-QLN đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho công nhân 2016
1056/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1056/QĐ-BXD chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 2016
1037/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1037/QĐ-BXD chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 2016
1022/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1022/QĐ-BXD đủ điều kiện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 2016
908/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 908/QĐ-BXD danh mục vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công viên chức
25/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BXD
894/QĐ-BXD
Ngày ban hành 07/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 894/QĐ-BXD tổ chức thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162