tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3330/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3330/BXD-KTXD 2014 định mức chi phí chung thu nhập chịu thuế tính trước hạng mục hệ thống thoát nước
3314/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3314/BXD-HĐXD 2014 giấy phép xây công trình thuộc dự án Công viên Đại dương Hạ Long
3261/BXD-VLXD
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3261/BXD-VLXD năm 2014 xuất khẩu sản phẩm đá đã gia công chế biến
108/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 108/BXD-KTXD 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
107/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 107/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
1491/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1491/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng
1485/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1485/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 06/06/2014 và Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ
3241/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3241/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1486/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1486/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP)
3244/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3244/BXD-KTXD năm 2014 quyết toán công trình xây dựng
1484/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1484/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015
556/BXD-KHCN
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 556/BXD-KHCN năm 2014 áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật công nghệ khoan kích ống ngầm
19/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản
80/BXD-QLN
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 80/BXD-QLN năm 2014 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
3214/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3214/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng
106/BXD-KTXD
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 106/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh hợp đồng hoạt động xây dựng
3181/BXD-KTXD
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3181/BXD-KTXD 2014 điều chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành
3185/BXD-QLN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3185/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn phân biệt dự án phát triển nhà ở
552/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 552/BXD-KHCN năm 2014 Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD an toàn cháy cho nhà công trình
550/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 550/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà công trình
549/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 549/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà công trình
551/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 551/BXD-KHCN 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD an toàn cháy cho nhà và công trình
3182/BXD-KTXD
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3182/BXD-KTXD năm 2014 thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
3167/BXD-KTXD
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3167/BXD-KTXD năm 2014 xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu cấu kiện xây dựng
3168/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3168/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời kiến nghị tự thực hiện thẩm tra
3141/BXD-GĐ
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3141/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2014
3121/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3121/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1413/QĐ-BXD
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1413/QĐ-BXD năm 2014 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015
3123/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3123/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
18/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
3072/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3072/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình
3063/BXD-VLXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3063/BXD-VLXD 2014 kiểm điểm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung
3059/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3059/BXD-KTXD năm 2014 dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình
3058/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3058/BXD-KTXD năm 2014 lập thẩm định phê duyệt dự toán công việc dự án mở rộng Quốc lộ 1
3060/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3060/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh cơ cấu trong tổng mức đầu tư dự án
3064/BXD-VLXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3064/BXD-VLXD năm 2014 kiểm điểm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung
3062/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3062/BXD-KTXD năm 2014 suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng
1388/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1388/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Phước
3056/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3056/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3057/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3057/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
3055/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3055/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
73/BXD-VLXD
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 73/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
3049/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3049/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng hệ số không ổn định sản xuất đơn giá nhân công
75/BXD-QLN
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 75/BXD-QLN năm 2014 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
1379/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1379/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
3017/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3017/BXD-KTXD 2014 quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng xử lý chất thải rắn Hải Phòng
3022/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3022/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
3016/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3016/BXD-KTXD năm 2014 thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng
2995/BXD-KTXD
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2995/BXD-KTXD 2014 hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng
2996/BXD-KTXD
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2996/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162