tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
02/BXD-KTTC
Ngày ban hành 03/01/2006
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 02/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện TT 16/2005/TT-BXD
08/BXD-KTTC
Ngày ban hành 30/12/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 08/BXD-KTTC giải đáp vướng mắc thực hiện Luật Xây dựng
2685/BXD-KTTC
Ngày ban hành 27/12/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2685/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Thông tư số 02/2005/TT-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng
2646/BXD-XL
Ngày ban hành 23/12/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2646/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
20/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 20/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2005/TT-BXD
45/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2005/QĐ-BXD
2303/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2303/QĐ-BXD
2303/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2303/2005/QĐ-BXD đính chính Thông tư hướng dẫn Nghị định 127/2005/NĐ-CP thực hiện Nghị quyết 23/2003/QH11 và Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
95/BXD-KTTC
Ngày ban hành 13/12/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 95/BXD-KTTC kinh phí thẩm định an toàn giao thông
2241/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2241/2005/QĐ-BXD công nhận thị xã Ninh Bình là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
19/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 01/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2005/TT-BXD
43/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2005/QĐ-BXD
41/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2005/QĐ-BXD
42/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2005/QĐ-BXD
2366/BXD-HTĐT
Ngày ban hành 17/11/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2366/BXD-HTĐT góp ý Báo cáo Đầu tư (Nghiên cứu tiền khả thi) Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải-Tiểu dự án TP. Nha Trang
40/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2005/QĐ-BXD
2347/BXD-KHCN
Ngày ban hành 15/11/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2347/BXD-KHCN ý kiến chỉnh sửa, bổ sung “Qui chế quản lý chất thải nguy hại”
2121/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2121/QĐ-BXD năm 2005 thành lập Ban Chỉ đạo hợp phần “phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo” thuộc chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực môi trường giai đoạn 2005 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2116/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2116/QĐ-BXD năm 2005 thành lập đoàn kiểm tra về công tác xử lý chất thải rắn tại một số địa phương do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
39/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2005/QĐ-BXD
09/2005/CT-BXD
Ngày ban hành 04/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 09/2005/CT-BXD thực hiện khẩn cấp kế hoạch phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
18/2005/TTLT/BXD-TTCP
Ngày ban hành 04/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT/BXD-TTCP
2076/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2076/2005/QĐ-BXD công nhận thị xã Hoà Bình là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
38/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2005/QĐ-BXD
37/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2005/QĐ-BXD
17/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 01/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2005/TT-BXD
08/2005/CT-BXD
Ngày ban hành 31/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/2005/CT-BXD Về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng trong tình hình mới” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2200/BXD-KSTK
Ngày ban hành 27/10/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2200/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
36/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2005/QĐ-BXD
35/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2005/QĐ-BXD
16/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 13/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2005/TT-BXD
2083/BXD-KTTC
Ngày ban hành 11/10/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2083/BXD-KTTC tổ chức thực hiện TT 04/2005/TT-BXD
34/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2005/QĐ-BXD
1900/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 07/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/2005/QĐ-BXD công nhận thị trấn Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1902/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 07/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1902/2005/QĐ-BXD công nhận thị xã Sóc Trăng là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1901/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 07/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1901/2005/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn AyunPa, huyện AynunPa; tỉnh Gia Lai là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2041/BXD-PC
Ngày ban hành 06/10/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2041/BXD-PC phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở cho cấp huyện
2034/BXD-KSTK
Ngày ban hành 05/10/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2034/BXD-KSTK vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình
2084/BXD-KTTC
Ngày ban hành 05/10/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2084/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện TT 08/2005/TT-BXD
33/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2005/QĐ-BXD
2015/BXD-KTTC
Ngày ban hành 04/10/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2015/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện TT 06/2005/TT-BXD
32/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 351: 2005 "Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình"
1857/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1857/2005/QĐ-BXD về chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1863/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1863/QĐ-BXD năm 2005 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường cho đô thị và các khu công nghiệp thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
31/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2005/QĐ-BXD
1907/BXD-HTĐT
Ngày ban hành 23/09/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1907/BXD-HTĐT góp ý Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (Báo cáo đầu tư) Dự án vệ sinh môi trường TP Duyên hải-Tiểu dự án TP. Đồng Hới,Quãng Bình
1796/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1796/QĐ-BXD năm 2005 phê duyệt dự án đầu tư “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn Núi Bà Hoả, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1795/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1795/QĐ-BXD năm 2005 phê duyệt dự án đầu tư “xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác vũng đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1794/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1794/QĐ-BXD năm 2005 phê duyệt dự án đầu tư “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1876/BXD-KHCN
Ngày ban hành 19/09/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1876/BXD-KHCN đề nghị bố trí nguồn vốn cho các dự án xử lý 03 bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162