tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1850/BXD-KHTK
Ngày ban hành 14/09/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1850/BXD-KHTK kinh phí đối ứng dự án “Chương trình quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam”
1815/BXD-TTR
Ngày ban hành 09/09/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1815/BXD-TTr triển khai thực hiện Chỉ thị 21/2005/CT-TTg
1781/BXD-KHCN
Ngày ban hành 01/09/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1781/BXD-KHCN góp ý:”Nghị định của Chính phủ về thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường biển”
1662/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 31/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1662/2005/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Hồng Ngự là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1663/QĐ-BXD
Ngày ban hành 31/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1663/QĐ-BXD năm 2005 thành lập Ban chỉ đạo Dự án "Chương trình Quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1759/BXD-XL
Ngày ban hành 31/08/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1759/BXD-XL cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
1752/BXD-KSTK
Ngày ban hành 31/08/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1752/BXD-KSTK thẩm định thiết kế cơ sở
29/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2005/QĐ-BXD
30/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2005/QĐ-BXD
1626/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 23/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1626/2005/QĐ-BXD đính chính thông tư 13/2005/TT-BXD hướng dẫn nghị định 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành
1626/QĐ-BXD
Ngày ban hành 23/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1626/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng
15/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 19/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2005/TT-BXD
28/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2005/QĐ-BXD
14/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 10/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2005/TT-BXD
27/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2005/QĐ-BXD
25/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2005/QĐ-BXD
26/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2005/QĐ-BXD
13/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 05/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2005/TT-BXD
24/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2005/QĐ-BXD
22/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2005/QĐ-BXD
23/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2005/QĐ-BXD
1509/BXD-KSTK
Ngày ban hành 28/07/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1509/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc nội dung thẩm định thiết kế trong báo cáo kinh tế kỹ thuật
1497/BXD-KHCN
Ngày ban hành 27/07/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1497/BXD-KHCN gửi Chỉ thị và kế hoạch môi trường năm 2006 và 5 năm 2006-2010
21/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2005/QĐ-BXD
20/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2005/QĐ-BXD
1428/BXD-VLXD
Ngày ban hành 18/07/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1428/BXD-VLXD cấp giấy phép khai thác mỏ đá vôi Tiến Hoá
12/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 15/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2005/TT-BXD
07/2005/CT-BXD
Ngày ban hành 14/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07/2005/CT-BXD
1447/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1447/QĐ-BXD năm 2005 về Chương trình hành động Bảo vệ Môi trường ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW và Quyết định 34/2005/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
11/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 14/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2005/TT-BXD
1361/BXD-KHCN
Ngày ban hành 11/07/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1361/BXD-KHCN Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”
1355/BXD-HTĐT
Ngày ban hành 08/07/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1355/BXD-HTĐT Báo cáo kết quả hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2005
1336/BXD-KHCN
Ngày ban hành 07/07/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1336/BXD-KHCN hoàn thiện văn kiện hợp phần “Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo”
06/2005/CT-BXD
Ngày ban hành 01/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/2005/CT-BXD về tăng cường công tác quản lý đối với các đơn vị phụ thuộc và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước của các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
19/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 19/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước
10/2005/TTLT/BXD-BNV
Ngày ban hành 22/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT/BXD-BNV
05/2005/CT-BXD
Ngày ban hành 20/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/2005/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2005 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
18/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành TCXDVN 350:2005- Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản
04/2005/CT-BXD
Ngày ban hành 08/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/2005/CT-BXD
1222/Qđ-BXD
Ngày ban hành 03/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1222/QĐ-BXD năm 2005 công nhận thị trấn La Gi là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
17/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 31/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành TCXDVN 338 : 2005 " Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế"
873/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 873/2005/QĐ-BXD công nhận thị xã Bắc Ninh là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
08/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 06/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
09/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 06/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng
03/2005/CT-BXD
Ngày ban hành 05/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/2005/CT-BXD
16/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 16/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành TCXDVN 334 : 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp"
07/BXD-PC
Ngày ban hành 01/05/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 07/BXD-PC góp ý dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)
623/BXD-KHCN
Ngày ban hành 26/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 623/BXD-KHCN tham gia hợp phần “Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo”
15/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng
614/BXD-KHTK
Ngày ban hành 22/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 614/BXD-KHTK thống kê đầu tư cho bảo vệ môi trường giai đoạn 1993-2004
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162