tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
14/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 14/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Quyết định ban hành TCXDVN 336 : 2005 " Vữa gián gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử "
13/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 13/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành TCXDVN 337 ; 2005 " vữa và bê tông chịu a xít "
604/BXD-XL
Ngày ban hành 21/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 604/BXD-XL phúc đáp công văn hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng
603/BXD-XL
Ngày ban hành 21/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 603/BXD-XL thực hiện chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình
12/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
11/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
10/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
555/BXD-VLXD
Ngày ban hành 15/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 555/BXD-VLXD góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Khoáng sản
06/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 15/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng : hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công
07/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 15/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
48/BXD-KTTC
Ngày ban hành 12/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 48/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2005/TT-BXD
05/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 12/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng : hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
503/BXD-HTĐT
Ngày ban hành 11/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 503/BXD-HTĐT dự án cải thiện môi trường nước Tp. Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ giai đoạn II
09/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 07/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Quyết định ban hành "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam"
43/BXD-KTTC
Ngày ban hành 06/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 43/BXD-KTTC điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
08/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành TCXDVN 333 : 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế "
467/BXD-KHTK
Ngày ban hành 04/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 467/BXD-KHTK phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật đấu thầu tư vấn dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung (ADB-AFD)
468/BXD-KTTC
Ngày ban hành 04/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 468/BXD-KTTC kết quả thẩm định tổng dự toán công trình dự án cải thiện môi trường nước TPHCM, kênh Tàu Hũ- Bến Nghé- Đôi- Tẻ, giai đoạn II
453/BXD-PC
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 453/BXD-PC trả lời công văn 289/BBCVT-KHTC
459/BXD-VKT
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 459/BXD-VKT giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP
456/BXD-XL
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 456/BXD-XL giải thích Nghị định 16/2005/NĐ-CP
458/BXD-XL
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 458/BXD-XL hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng
461/BXD-XL
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 461/BXD-XL xử lý chuyển tiếp việc thi hành Nghị định 16/2005/NĐ-CP
452/BXD-VKT
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 452/BXD-VKT giải thích nội dung NĐ 16/2005/NĐ-CP
451/BXD-VKT
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 451/BXD-VKT giải thích TT 03/2005/TT-BXD
450/BXD-VKT
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 450/BXD-VKT giải thích nội dung NĐ 16/2005/NĐ-CP
04/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng : hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
454/BXD-GĐ
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 454/BXD-GĐ trả lời văn bản 130 CV/XD
460/BXD-VKT
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 460/BXD-VKT giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP
457/BXD-XL
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 457/BXD-XL giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP
455/BXD-KSTK
Ngày ban hành 01/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 455/BXD-KSTK trả lời Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng
02/2005/CT-BXD
Ngày ban hành 31/03/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2005/CT-BXD
394/BXD-HTĐT
Ngày ban hành 24/03/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 394/BXD-HTĐT đầu tư 2 tiểu dự án cấp nước trong Dự án cải thiện môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
393/BXD-KTTC
Ngày ban hành 24/03/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 393/BXD-KTTC sửa đổi Thông tư 05/2002/TT-BXD
353/BXD-HTĐT
Ngày ban hành 21/03/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 353/BXD-HTĐT dự án xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành Quảng Nam sử dụng ODA Italia
344/BXD-KTTC
Ngày ban hành 18/03/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 344/BXD-KTTC định mức đơn giá công tác xây lắp chưa có trong định mức
280/BXD-GĐ
Ngày ban hành 07/03/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 280/BXD-GĐ kiểm tra chất lượng công trình nhà ở phục vụ tái định cư
03/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 04/03/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
01/2005/CT-BXD
Ngày ban hành 28/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/2005/CT-BXD về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý do Bộ Xây dựng ban hành
02/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 25/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng : TT hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động Xây dựng
07/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 07/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 07/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành TCXDVN 335 : 2005 " Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật "
06/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 03/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng
110/BXD-KSTK
Ngày ban hành 26/01/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 110/BXD-KSTK hướng dẫn tạm thời thiết kế cơ sở công trình xây dựng
05/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Quyết định Của bộ trưởng bộ xây dựng Về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng cơ bản”
01/2005/TT-BXD
Ngày ban hành 21/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng : TT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 26/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
43/BXD-KHCN
Ngày ban hành 13/01/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 43/BXD-KHCN đóng góp ý kiến dự thảo Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường các khu đô thị nghèo”
45/BXD-KHTK
Ngày ban hành 13/01/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 45/BXD-KHTK chủ trương thực hiện dự án cải tạo nâng cấp trụ sở Công ty nước và môi trường Việt Nam
04/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 04/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN309 : 2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung "
19/BXD-KHCN
Ngày ban hành 07/01/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 19/BXD-KHCN góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường
03/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 03/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 325 : 2004 "Phụ gia hoá học cho bê tông "
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162