tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 01/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 327 : 2004 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển "
02/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 02/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Quyết định của bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 332 : 2004 " Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị "
32/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 23/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 330 : 2004 " Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
31/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 23/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 331 : 2004 "Vật liệu xây dựng - Phương pháp thử tính không cháy" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
29/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 329 : 2004 " Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
30/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 326 : 2004 "Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
28/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 328 : 2004 "Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
07/2004/CT-BXD
Ngày ban hành 15/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 07/2004/CT-BXD Về tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức học tập ở nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành
27/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 09/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 320: 2004 "Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế"
26/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế"
24/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2004/QĐ-BXD
25/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2004/QĐ-BXD
23/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2004/QĐ-BXD
22/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 23/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2004/QĐ-BXD
29/BXD-VLXD
Ngày ban hành 22/09/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 29/BXD-VLXD xác nhận máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu dây chuyền nghiền bột CaCO3 siêu mịn
21/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 322 : 2004 "Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền " do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
212/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 212/2004/QĐ-BXD
05/2004/TT-BXD
Ngày ban hành 15/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2004/TT-BXD
1389/QĐ-BXD
Ngày ban hành 01/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1389/QĐ-BXD năm 2004 về thiết kế mẫu nhà lớp, trường học phục vụ chương trình kiên cố hoá trường, lớp học của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành
20/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2004/QĐ-BXD
1249/BXD-GĐ
Ngày ban hành 16/08/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1249/BXD-GĐ an toàn các công trình lân cận khi thi công các công trình mới
19/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2004/QĐ-BXD
1267/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1267/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu đề tài mã số RD 41-02: “Qui trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường tại các bãi chôn lấp chất thải rắn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1197/BXD-KTTC
Ngày ban hành 04/08/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1197/BXD-KTTC định mức dự toán công tác thí nghiệm thử động biến dạng lớn PDA
18/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2004/QĐ-BXD
1128/BXD-PC
Ngày ban hành 23/07/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1128/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Công văn số 1067/BXD-PC ngày 14/7/2004
1067BXD-PC
Ngày ban hành 14/07/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1067 BXD-PC xử lý chuyển tiếp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hoạt động xây dựng 2003
1067/BXD-PC
Ngày ban hành 14/07/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1067/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng hiện hành và thực hiện quy định của Luật Xây dựng năm 2003
04/2004/TT-BXD
Ngày ban hành 07/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2004/TT-BXD
1013/BXD-KTTC
Ngày ban hành 05/07/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1013/BXD-KTTC chi phí thẩm tra Thiết kế kỹ thuật
17/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2004/QĐ-BXD
997/BXD-HTĐT
Ngày ban hành 02/07/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 997/BXD-HTĐT báo cáo Tiền khả thi Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1
04/2004/CT-BXD
Ngày ban hành 02/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/2004/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong ngành Xây dựng
1040/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1040/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài "quy hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn và chất thải nguy hại của các nhà máy xí nghiệp thuộc thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trên quan điểm kinh tế chất thải" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
865/BXD-KTTC
Ngày ban hành 11/06/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 865/BXD-KTTC chi phí thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán các dự án nhóm A
16/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 317: 2004 "Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
15/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2004/QĐ-BXD
774/BXD-KTTC
Ngày ban hành 27/05/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 774/BXD-KTTC rà soát định mức dự toán xây dựng cơ bản
14/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2004/QĐ-BXD
13/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 13/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2004/QĐ-BXD
12/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2004/QĐ-BXD ban hành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 287: 2004; 288 : 2004 và 289 : 2004 về các công trình hoá thể thao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
11/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2004/QĐ-BXD
09/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2004/QĐ-BXD
10/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2004/QĐ-BXD
03/2004/TT-BXD
Ngày ban hành 07/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2004/TT-BXD
07/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 315 : 2004 "Công trình thuỷ điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm: đê quây và kênh dẫn dòng thi công" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
08/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2004/QĐ-BXD
02/2004/TT-BXD
Ngày ban hành 22/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2004/TT-BXD
06/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2004/QĐ-BXD điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế thuộc Bộ Xây dựng quản lý do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
514/BXD-KTTC
Ngày ban hành 16/04/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 514/BXD-KTTC định mức dự toán công tác thí nghiệm
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162