tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
518/QĐ-BXD
Ngày ban hành 31/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 518/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước nghiệm thu nhiệm vụ Bảo vệ môi trường: “Qui hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn liên đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
391/BXD-VP
Ngày ban hành 30/03/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 391/BXD-VP góp ý dự thảo Thông tư Hà nội hướng dẫn bổ sung do giá thép tăng đột biến
05/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2004/QĐ-BXD
03/2004/CT-BXD
Ngày ban hành 25/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/2004/CT-BXD về việc tăng cường hoạt động của mạng lưới y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người lao động trong ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
362/BXD-HTKT
Ngày ban hành 24/03/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 362/BXD-HTKT góp ý tiểu dự án "Xây dựng bãi chôn lấp số 2-Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố" thuộc dự án Cải thiện MT HCM
475/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 475/QĐ-BXD về việc thành lập Xí nghiệp tư vấn công nghệ môi trường thuộc Công ty nước và môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
04/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 303: 2004 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I. Công tác lát và láng trong xây dựng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
292/BXD-KTTC
Ngày ban hành 11/03/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 292/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng
03/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2004/QĐ-BXD
02/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 306: 2004 "Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
02/2004/CT-BXD
Ngày ban hành 16/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2004/CT-BXD về tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Bộ Trưởng Bộ quản lý do Bộ Xây dựng ban hành
01/2004/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2004/QĐ-BXD
01/2004/CT-BXD
Ngày ban hành 06/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/2004/CT-BXD
01/2004/TTLT-BXD-BNV
Ngày ban hành 16/01/2004
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-BXD-BNV
2145/BXD-KTTC
Ngày ban hành 18/12/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2145/BXD-KTTC Định mức dự toán công tác thí nghiệm nén tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT và si
28/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 308: 2003 "Ximăng pooc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
26/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2003/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 307: 2003 ''Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn'' do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2045/BXD-XL
Ngày ban hành 03/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán
04/2003/CT-BXD
Ngày ban hành 18/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/2003/CT-BXD về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân Ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
09/2003/TT-BXD
Ngày ban hành 23/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2003/TT-BXD
1683/BXD-KTTC
Ngày ban hành 01/10/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1683/BXD-KTTC thỏa thuận áp dụng định mức dự toán công trình xây dựng
25/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2003/QĐ-BXD qui định chi tiết về thẩm quyền ký văn bản do Bộ Xây dựng ban hành
24/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2003/QĐ-BXD phê duyệt Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng (DIC) theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
23/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2003/QĐ-BXD
22/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2003/QĐ-BXD
1060/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1060/QĐ-BXD-2003 thành lập Hội đồng khoa học Kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu Đề tài "quy hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn liên đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1011/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1011/QĐ-BXD năm 2003 thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành hai cấp kết hợp để nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn trong sản xuất tấm lợp amiăng- xi măng tại công ty tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
21/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2003/QĐ-BXD
20/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2003/QĐ-BXD ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Xây dựng quản lý do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
08/2003/TT-BXD
Ngày ban hành 09/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2003/TT-BXD
19/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 03/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : QĐ ban hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
18/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 27/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
889/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 889/QĐ-BXD năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Thống kê do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
15/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2003/QĐ-BXD
07/2003/TT-BXD
Ngày ban hành 17/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000.
14/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2003/QĐ-BXD
03/2003/CT-BXD
Ngày ban hành 03/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 03/2003/CT-BXD của Bộ Xây dựng : Chi thi v/v chan chinh va day manh cong tac co phan hoa DNNN
722/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 722/QĐ-BXD năm 2003 về việc đổi tên Vụ quản lý khảo sát, thiết kế xây dựng thành Vụ khảo sát, thiết kế xây dựng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Khảo sát, thiết kế xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
724/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 724/QĐ-BXD năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
723/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 723/QĐ-BXD năm 2003 về việc đổi tên Vụ Quản lý Kiến trúc và Quy hoạch thành Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
12/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2003/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 293: 2003 ''Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn thiết kế'' do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
680/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 680/QĐ-BXD năm 2003 thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu Đề tài mã số RC 32 - 01: "Đánh giá và định hướng lựa chọn công nghệ thích hợp sản xuất phân vi sinh từ chất thải rắn cho các đô thị Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
683/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 683/QĐ-BXD năm 2003 thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu đề tài mã số TC 13 - 01: "Tiêu chuẩn thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn nguy hại và hướng dẫn thực hiện" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
11/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2003/QĐ-BXD
447/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 447/QĐ-BXD-2003 thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài: "Hướng dẫn thiết kế thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong các đô thị" mã số RD 06 -01 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
06/2003/TT-BXD
Ngày ban hành 14/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Thông tư 06-2003 hướng dẫn và quản lý chi phí xây dựng công trình và sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế
06/2003/ TT-BXD
Ngày ban hành 14/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2003/ TT-BXD của Bộ Xây dựng : HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA NHÀ TÀI TRỢ QUỐC TẾ
10/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 03/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Quy chế quản lý nhà chung cư
09/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 01/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 295 : 2003 "Vật liệu chịu lửa – Gạch kiềm tính Manhedi spinel và Manhedi Crom dùng cho lò quay" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
355/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 355/QĐ-BXD năm 2003 về Thiết kế mẫu Nhà lớp, trường học phục vụ Chương trình kiên cố hóa trường học của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162