tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2003/QĐ-BXD
485/BXD-VKT
Ngày ban hành 25/03/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 485/BXD-VKT định mức dự toán công tác phục hồi, tu bổ di tích lịch sử Điện Biên Phủ
05/2003/TT-BXD
Ngày ban hành 14/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2003/TT-BXD
06/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2003/QĐ-BXD ban hành quy chế làm việc của cơ quan Bộ xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
05/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2003/QĐ-BXD
04/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2003/QĐ-BXD
03/2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/02/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2003/QĐ-BXD
05/2002/TT-BXD
Ngày ban hành 30/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2002/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
39/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2002/QĐ-BXD ban hành Tập Định mức dự toán môi trường đô thị (Phần: Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
184/BXD-KHCN
Ngày ban hành 23/12/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 184/BXD-KHCN thực hiện QCXD
31/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2002/QĐ-BXD bổ sung “Định mức dự toán xây dựng cơ bản” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
06/2002/CT-BXD
Ngày ban hành 05/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 06/2002/CT-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà chung cư cao tầng
19/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/07/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2002/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán một số công tác lắp đặt ống nhựa nhôm và các phụ tùng ống
04/2002/TT-BXD
Ngày ban hành 27/06/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2002/TT-BXD
15/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/06/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2002/QĐ-BXD về Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
02/2002/TTLT/BXD-BTCCBCP
Ngày ban hành 08/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT/BXD-BTCCBCP
09/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/02/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2002/QĐ-BXD về tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 270: 2002 "Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
35/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/02/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2002/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 291 : 2002 "Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng - Đá vôi" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
05/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2002/QĐ-BXD ban hành “Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị trong xây dựng cơ bản” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
04/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2002/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 266: 2002 "Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
02/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2002/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 264:2002 “Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
01/2002/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2002/QĐ-BXD về Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
01/2002/TT-BXD
Ngày ban hành 07/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2002/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (epc)
35/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/12/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2001/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCVN 261:2001 "Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
33/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/12/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2001/QĐ-BXD về ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 263:2001 “Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
32/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/12/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2001/QĐ-BXD ban hành Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
31/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/12/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2001/QĐ-BXD về ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 262:2001 “Bê tông nặng - phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu và bê tông" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
30/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/12/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị
29/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/11/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định quy định mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001 của Chính phủ
28/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 13/11/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2001/QĐ-BXD ban hành định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1817/BXD-VKT
Ngày ban hành 11/10/2001
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1817/BXD-VKT định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
25/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/09/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2001/QĐ-BXD ban hành "Quy chế lập, xét duyệt và văn bản thuộc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam" và "Quy chế về tổ chức và hoạt động của ban chuyên ngành và ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành xây dựng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
05/2001/TT-BXD
Ngày ban hành 30/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2001/TT-BXD
24/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2001/QĐ-BXD ban hành tiêu chuẩn xây dựng TCXD 258:2001 "Hỗn hợp vữa xi măng không co - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
04/2001/TT-BXD
Ngày ban hành 20/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2001/TT-BXD
18/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2001/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 255:2001 “Máy đào và chuyển đất - Máy xúc lật - Phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lật” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
17/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 07/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2001/QĐ-BXD về tập Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
12/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2001/QĐ-BXD
15/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2001/QĐ-BXD
10/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng
09/2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2001/QĐ-BXD về Quy định công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của cơ quan Bộ Xây dựng
218/BXD-GĐ
Ngày ban hành 16/02/2001
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 218/BXD-GĐ cơ quan có chức năng kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
03/2001/TT-BXD
Ngày ban hành 13/02/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
17/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng
29/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành " Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản "
28/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 28/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành bảng giá ca máy khảo sát xây dựng
2330/BXD-VKT
Ngày ban hành 15/12/2000
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2330/BXD-VKT thoả thuận định mức xây dựng cơ bản ngành Bưu điện
16/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 11/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam.
27/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành Quy định điều kiện kinh doanh xây dựng
14/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 13/11/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162