tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
23/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 13/11/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
15/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 13/11/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng
13/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 01/11/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng
21/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/10/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 21/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
12/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 25/10/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135
11/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 25/10/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn đầu tư đã thực hiện của công trình XD về mặt bằng giá tại thời điểm Bàn giao đưa vào khai thác sử dụng của DA đầu tư và XD
19/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 09/10/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2000/QĐ-BXD về định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
08/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 08/08/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng
10/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 08/08/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2000/TT-BXD
17/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/08/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành quy định quản lý chất lượng công trình Xây dựng
15/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung
14/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : V/v ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng
09/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 17/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
07/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 12/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát XD
06/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 04/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng
05/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 27/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ
08/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2000/QĐ-BXD thành lập Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
03/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 25/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Thông tư Sửa đổi, Bổ sung Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng và Tổng Cục Địa chính hướng dẫn cấp giấy phép XD
06/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành định mức dự toán khảo sát XD
02/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 19/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XD cơ bản
01/2000/TT-BXD
Ngày ban hành 01/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng
227/BXD-QLN
Ngày ban hành 25/02/2000
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc chuyển giao quỹ nhà ở
02/2000/CT-BXD
Ngày ban hành 16/02/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2000/CT-BXD về đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
01/2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 03/01/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2000/QĐ-BXD
47/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/1999/QĐ-BXD phê duyệt quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
13/1999/CT-BXD
Ngày ban hành 15/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 13/1999/CT-BXD về công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
09/1999/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 09/1999/NQ-HĐND Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
09/1999/TTLT-BXD-TCĐC
Ngày ban hành 10/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC của Tổng cục Địa chính-Bộ Xây dựng : Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
45/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/1999/QĐ-BXD về định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
37/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/11/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/1999/QĐ-BXD về Định mức dự toán lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
08/1999/TT-BXD
Ngày ban hành 16/11/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng : hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
35/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/11/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 35/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : V/v ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
34/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/10/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/1999/QĐ-BXD về việc thành lập Tổng công ty xây dựng miền Trung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
29/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/10/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
2834/BXD-KTQH
Ngày ban hành 22/10/1999
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2834/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về Chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020
28/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/10/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/1999/QĐ-BXD về ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Cốt liệu Bê tông - Phương pháp hoá học xác định khả năng phản ứng Kiềm Silic do Bộ Xây dựng ban hành
27/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/10/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/1999/QĐ-BXD tiêu chuẩn xây dựng TCXD 235: 1999 về Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà do Bộ Xây dựng ban hành
24/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 24/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : QĐ:Về việc ban hành Định mức dự toán XD Cấp thoát nước
23/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/1999/QĐ-BXD
07/1999/TT-BXD
Ngày ban hành 23/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng
2605/BXD-VKT
Ngày ban hành 22/09/1999
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2605/BXD-VKT đơn giá dự toán xây dựng cơ bản đường dây tải điện
06/1999/TT-BXD
Ngày ban hành 16/08/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xử lý các vấn đề chuyển tiếp từ điều lệ QLĐT và XD 42/CP-92CP sang thực hiện quy chế QLĐT và XD 52/CP
05/1999/TT-BXD
Ngày ban hành 26/07/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với Cách mạng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ
06/1999/TT-BXD
Ngày ban hành 16/07/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/1999/TT-BXD hướng dẫn xử lý các vấn đề chuyển tiếp từ Điều lệ QLĐT&XD 42/CP-92/CP sang thực hiện Quy chế QLĐT&XD 52/CP do Bộ Xây dựng ban hành
04/1999/TT-BXD
Ngày ban hành 15/07/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/03/1999 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện
03/1999/TTLT/BXD-BVGCP
Ngày ban hành 28/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn
17/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/1999/QĐ-BXD ban hành quy chế quản lý các dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế của Bộ Xây dựng
14/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/1999/QĐ-BXD
15/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/1999/QĐ-BXD ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
02/1999/TT-BXD
Ngày ban hành 03/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 của ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162