tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
334/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 334/QĐ-BXD năm 1999 về chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần 2) khoá VIII do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
02/1999/CT-BXD
Ngày ban hành 12/02/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/1999/CT-BXD
45/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/02/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 45/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và XD
07/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/02/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 07/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt ngành Xây dựng
06/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/01/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/1999/QĐ-BXD
146/BXD-KHT
Ngày ban hành 22/01/1999
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 146/BXD-KHT danh mục vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất được
04/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/01/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/1999/QĐ-BXD về việc nâng cấp trung tâm đào tạo thành trường công nhân kỹ thuật cơ khí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
05/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/01/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/1999/QĐ-BXD về việc thành lập trường công nhân kỹ thuật xi măng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
01/1999/TT-BXD
Ngày ban hành 16/01/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản theo luật thuế giá trị gia tăng
03/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/01/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng chất kết dính Vôi - Đá bazan - yêu cầu kỹ thuật
02/1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/01/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 02/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng
01/1999/CT-BXD
Ngày ban hành 09/01/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/1999/CT-BXD
04/1998/TT-BXD
Ngày ban hành 19/12/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung mục 2 phần I Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng số 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng
1260/1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/11/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1260/1998/QĐ-BXD về giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
10/1998/CT-BXD
Ngày ban hành 29/09/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/1998/CT-BXD đảm bảo kỹ thuật an toàn trong thi công tháo dỡ, phá dỡ các công trình xây dựng cũ do Bộ Xây dựng ban hành
513/1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/07/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 513/1998/QĐ-BXD quy chế quản lý công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Ngành Xây dựng
03/1998/TT-BXD
Ngày ban hành 12/06/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/1998/TT-BXD
345/1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/06/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 345/1998/QĐ-BXD về quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
02/1998/TT-BXD
Ngày ban hành 29/04/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/1998/TT-BXD
01/1998/CT-BXD
Ngày ban hành 12/03/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/1998/CT-BXD về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
06/1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/01/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/1998/QĐ-BXD ban hành theo tiêu chuẩn ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1726/BXD-QLN
Ngày ban hành 22/12/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc điều tra, thống kê quỹ nhà theo chỉ thị số 820/TTg của Thủ tướng Chính phủ
08/1997/TT-BXD
Ngày ban hành 05/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/1997/TT-BXD
541/1997/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/11/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 541/1997/QĐ-BXD
540/1997/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/11/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 540/1997/QĐ-BXD
439/BXD-CSXD
Ngày ban hành 25/09/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 439/BXD-CSXD năm 1997 về Quy chuẩn Xây dựng tập II và tập III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
6-BXD/CSXD
Ngày ban hành 25/09/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/1997/TT-BXD hướng dẫn quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước" kèm theo Nghị định 77/CP-1997 do Bộ Xây dựng ban hành
06/BXD-CSXD
Ngày ban hành 25/09/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/BXD-CSXD
04/BXD-KTQH
Ngày ban hành 30/07/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/BXD-KTQH
04-BXD/KTQH
Ngày ban hành 30/07/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/97 đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
320/BXD-VKT
Ngày ban hành 05/07/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 320/BXD-VKT về Định mức dự toán lắp đặt điện, cấp thoát nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
691/BXD-CSXD
Ngày ban hành 09/06/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 691/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các cơ sở xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã
03-BXD/KTQH
Ngày ban hành 04/06/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03-BXD/KTQH
3-BXD/KTQH
Ngày ban hành 04/06/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3-BXD/KTQH-1997 về việc lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn và thị tứ do Bộ Xây dựng ban hành
211/BXD-VP
Ngày ban hành 16/05/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 211/BXD-VP năm 1997 Quy chế thẩm định các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
01-BXD/CSXD
Ngày ban hành 15/04/1997
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 01-BXD/CSXD
01/BXD-CSXD
Ngày ban hành 15/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam
163/BXD-KHCN
Ngày ban hành 08/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 163/BXD-KHCN năm 1997 về tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
130BXD/VLXD
Ngày ban hành 10/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 130BXD/VLXD phê duyệt dự án Quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành
80BXD/VKT
Ngày ban hành 19/02/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 80 BXD/VKT năm 1997 ban hành đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1012/TT-LB
Ngày ban hành 25/12/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 1012/TT-LB
682/BXD-CSXD
Ngày ban hành 14/12/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 682/BXD-CSXD về Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1306/BXD-VKT
Ngày ban hành 03/10/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1306/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc giải thích nội dung Thông tư hướng dẫn lập và quản lý giá khảo sát xây dựng số 22/BXD-VKT ngày 17/7/1995 của Bộ Xây dựng
1263BXD/VKT
Ngày ban hành 28/09/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1263BXD/VKT đơn giá xây dựng cơ bản công trình đường dây điện áp ≤ 220 Kv
793/BXD-TCLĐ
Ngày ban hành 21/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 793/BXD-TCLĐ
502-BXD/VKT
Ngày ban hành 18/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 502/BXD-VKT năm 1996 ban hành giá quy hoạch xây dựng đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
498/BXD-GĐ
Ngày ban hành 18/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 498/BXD-GĐ
501-BXD/VKT
Ngày ban hành 18/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 501-BXD/VKT của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng
05-BXD/KTQH
Ngày ban hành 18/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05-BXD/KTQH
499/BXD-GĐ
Ngày ban hành 18/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 499/BXD-GĐ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162