tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
501/BXD-VKT
Ngày ban hành 18/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 501/BXD-VKT
497/BXD-GĐ
Ngày ban hành 18/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 497/BXD-GĐ
500/BXD-CSXD
Ngày ban hành 18/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 500/BXD-CSXD
448BXD/KTQH
Ngày ban hành 03/08/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 448 BXD/KTQH năm 1996 về phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Gươm và phụ cận, thành phố Hà Nội
01/BXD-QLN
Ngày ban hành 04/03/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/BXD-QLN
62/BXD-QLN
Ngày ban hành 01/03/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 62/BXD-QLN
28/TT-BXD-QLN
Ngày ban hành 16/11/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/TT-BXD-QLN-1995 hướng dẫn quản lý hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà do Bộ Xây dựng ban hành
28/BXD-QLN
Ngày ban hành 16/11/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/BXD-QLN
25/BXD/QTKH
Ngày ban hành 22/08/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/BXD/QTKH năm 1995 về hướng dẫn xét duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
179/BXD-VKT
Ngày ban hành 17/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 179/BXD-VKT năm 1995 về giá thiết công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
177/BXD-VKT
Ngày ban hành 17/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 177/BXD-VKT về Định mức dự toán khảo sát xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
22/BXD-VKT
Ngày ban hành 17/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/BXD-VKT hướng dẫn việc lập và quản lý giá khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
19-BXD/VLXD
Ngày ban hành 01/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19-BXD/VLXD của Bộ Xây dựng vè việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/95 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện ở đô thị
19/BXD-VLXD
Ngày ban hành 01/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/BXD-VLXD
20/BXD-GĐ
Ngày ban hành 10/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/BXD-GĐ năm 1995 điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
19BXD-CSXD
Ngày ban hành 10/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19 BXD-CSXD năm 1995 về việc ban hành qui chế hoạt động và đăng ký hành nghề tư vấn xây dựng
18/BXD-VKT
Ngày ban hành 10/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/BXD-VKT về hướng dẫn việc thực hiện hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
806/BXD-QLN
Ngày ban hành 31/05/1995
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 806/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện NĐ 60/CP và 61/CP
116-BXD/CSXD
Ngày ban hành 16/05/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 116-BXD/CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự án
12/BXD-KHCN
Ngày ban hành 24/04/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/BXD-KHCN về áp dụng tiêu chuẩn và quy trình quy phạm kỹ thuật xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
70/BXD/KT-QH
Ngày ban hành 30/03/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/BXD/KT-QH phê duyệt Quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
23/BXD-VKT
Ngày ban hành 15/12/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/BXD-VKT hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
536/BXD-GD
Ngày ban hành 14/12/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 536/BXD-GD năm 1994 ban hành quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
94TT/LB
Ngày ban hành 14/11/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 94TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17-08-1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất
1647/BXD-KH
Ngày ban hành 07/11/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1647/BXD-KH
15/BXD-QLN
Ngày ban hành 25/08/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng : Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương
1127-BXD/QLN
Ngày ban hành 16/08/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1127-BXD/QLN
1127/BXD/QLN
Ngày ban hành 16/08/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1127/BXD/QLN của Bộ Xây dựng : Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở chung tại đô thị
413/BXD-GD
Ngày ban hành 05/04/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 413/BXD-GD của Bộ Xây dựng : Công văn về việc thẩm định thiết kế các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
60-BXD/VKT
Ngày ban hành 30/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60-BXD/VKT của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Đấu thầu xây lắp
60/BXD/VKT
Ngày ban hành 30/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 60/BXD/VKT của Bộ Xây dựng : Quyết định về việc ban hành Quy chế Đấu thầu xây lắp
60/BXD-VKT
Ngày ban hành 30/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/BXD-VKT
03/BXD-VKT
Ngày ban hành 30/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản và lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản
03-BXD/VKT
Ngày ban hành 30/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03-BXD/VKT
01/BXD-VKT
Ngày ban hành 27/01/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/BXD-VKT xếp hạng doanh nghiệp trong xây dựng 1994
322-BXD/ĐT
Ngày ban hành 28/12/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 322-BXD/ĐT năm 1993 về quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
18/BXD/ĐT
Ngày ban hành 25/08/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/BXD/ĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 91/BXD-ĐT về Quy chế hành nghề kiến trúc sư- phần về điều kiện và thủ tục xét cấp giấy chứng chỉ kiến trúc sư chủ nhiệm đồ án áp dụng ở Hội đồng cơ sở tỉnh, thành phố, Bộ, ngành do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
158/BXD/QLXD
Ngày ban hành 22/06/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 158/BXD/QLXD của Bộ Xây dựng : Quyết định về việc ban hành Quy chế về hoạt động và đăng ký hành nghề của Công ty tư vấn xây dựng
158-BXD/QLXD
Ngày ban hành 22/06/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 158-BXD/QLXD
92/BXD-GĐ
Ngày ban hành 17/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 92/BXD-GĐ năm 1993 Quy chế hành nghề khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
91-BXD/ĐT
Ngày ban hành 16/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 91-BXD/ĐT
91/BXD/ĐT
Ngày ban hành 16/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 91/BXD/ĐT của Bộ Xây dựng : Quyết định về việc ban hành Quy chế hành nghề kiến trúc sư
11-BXD/VKT
Ngày ban hành 05/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11-BXD/VKT tổ chức hoạt động Ban quản lý công trình
9-BXD/QLXD
Ngày ban hành 23/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 9-BXD/QLXD
09/BXD/QLXD
Ngày ban hành 23/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 09/BXD/QLXD của Bộ Xây dựng : Chỉ thị về việc thực hiện công tác đăng ký hành nghề xây dựng theo Quy chế mới
6-LBTT
Ngày ban hành 10/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 6-LBTT
5-BXD/ĐT
Ngày ban hành 09/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở
05/BXD/ĐT
Ngày ban hành 09/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/BXD/ĐT của Bộ Xây dựng : Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở
04-BXD/VLXD
Ngày ban hành 29/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác quản lý khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng
04-BXD/TT
Ngày ban hành 29/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04-BXD/TT năm 1993 thực hiện công tác quản lý khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162