Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
07/LB-TT
Ngày ban hành 01/08/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/LB-TT
106/QĐ-ĐT
Ngày ban hành 20/06/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 106/QĐ-ĐT Điều lệ quản lý xây dựng tại thành phố Hà Nội 1992
102/BXD-GĐ
Ngày ban hành 15/06/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 102/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng : Quyết định ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng
100-BXD/KHKT
Ngày ban hành 12/06/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định ban hành bốn tiêu chuẩn Việt nam
100/BXD/KHKT
Ngày ban hành 12/06/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 100/BXD/KHKT của Bộ Xây dựng : Quyết định ban hành bốn tiêu chuẩn Việt nam
29/QĐ/LB
Ngày ban hành 01/06/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/QĐ/LB
412-BXD/KTTC
Ngày ban hành 11/05/1992
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc trích vốn pháp định đối với doanh nghiệp thành lập lại
169/LT-BXD-CĐ
Ngày ban hành 28/03/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 169/LT-BXD-CĐ
152/BXD-TCLĐ
Ngày ban hành 21/03/1992
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định 388-HĐBT trong ngành xây dựng
02/BXD-CĐXDVN
Ngày ban hành 19/03/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/BXD-CĐXDVN
01/BXD-GĐ
Ngày ban hành 16/01/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn nội dung, phương thức thẩm tra thiết kế những công trình do các đơn vị thuộc Bộ lập
01-BXD/GĐ
Ngày ban hành 16/01/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01-BXD/GĐ
54-BXD/KH
Ngày ban hành 15/01/1992
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác tranh thủ và quản lý kế hoạch viện trợ từ các tổ chức quốc tế
169/LT-BXD
Ngày ban hành 01/01/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 169/LT-BXD của Bộ Xây dựng : Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động trong ngành xây dựng
2240-TT/LB
Ngày ban hành 06/12/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 2240-TT/LB
424-BXD/CGĐ
Ngày ban hành 02/12/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 424-BXD/CGĐ
04/TTLB
Ngày ban hành 09/11/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 04/TTLB
383/BXD-ĐT
Ngày ban hành 05/10/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 383/BXD-ĐT của Bộ Xây dựng : Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở
383/TT-BXD-ĐT
Ngày ban hành 05/10/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 383/TT-BXD-ĐT năm 1991 hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
03-UB-XD/LB
Ngày ban hành 13/06/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03-UB-XD/LB
367-BXD/VKT
Ngày ban hành 14/05/1991
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn bổ sung hệ số trượt giá tiền lương vào dự toán xây lắp các công trình xây dựng
03/TT-LB
Ngày ban hành 08/04/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/TT-LB
02-CT-LBXD-CĐ
Ngày ban hành 16/03/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02-CT-LBXD-CĐ
188-BXD-VKT
Ngày ban hành 12/03/1991
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản
168/BXD-VKT
Ngày ban hành 12/03/1991
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản
02/CT-LBXD
Ngày ban hành 01/01/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 02/CT-LBXD của Bộ Xây dựng : Chỉ thị về tăng cường công tác bảo hộ lao động trong ngành xây dựng
244-BXD/GĐ
Ngày ban hành 24/12/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 244BXD/GĐ Điều lệ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư
244/BXD-GĐ
Ngày ban hành 24/12/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Điều lệ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư
244/BXD-GĐ
Ngày ban hành 23/12/1990
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 244/BXD-GĐ
553-BXD/GĐ
Ngày ban hành 22/12/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư quy định việc thẩm tra giám định thiết kế những công trình do các đơn vị thuộc Bộ Lập
553/BXD-GĐ
Ngày ban hành 22/12/1990
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 553/BXD-GĐ
686-BXD/QĐ
Ngày ban hành 31/10/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy định tạm thời 686-BXD/QĐ năm 1990 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Kiến trúc sư trưởng ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
686-BXD-TCLĐ
Ngày ban hành 31/10/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Kiến trúc sư trưởng ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
193-BXD/ĐT
Ngày ban hành 29/10/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 193-BXD/ĐT quy định về quản lý xây dựng hai bên đường bộ
193/BXD-ĐT
Ngày ban hành 29/10/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 193/BXD-ĐT
04-BXD/XDCB/DT
Ngày ban hành 12/10/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04-BXD/XDCB/DT năm 1990 hướng dẫn Chỉ thị 239-CT 1989 về việc đình chỉ trả nhà do Nhà nước quản lý cho tư nhân do Bộ Xây dựng ban hành
04/BXD-XDCB-DDT
Ngày ban hành 12/10/1990
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 04/BXD-XDCB-DDT Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 239-CT ngày 9/9/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đình chỉ trả nhà do Nhà nước quản lý cho tư nhân
04-BXD-XDCB-DDT
Ngày ban hành 12/10/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 239-CT ngày 9/9/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đình chỉ trả nhà do Nhà nước quản lý cho tư nhân
167/BXD-VKT
Ngày ban hành 04/07/1990
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 167/BXD-VKT
167-BXD/VKT
Ngày ban hành 04/07/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản
98/BXD-KH1
Ngày ban hành 28/04/1990
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 98/BXD-KH1
98-BXD/KH1
Ngày ban hành 28/04/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý lưu thông xi măng
117/BXD/KHKT
Ngày ban hành 17/04/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 117/BXD/KHKT của Bộ Xây dựng : Quyết định về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
117-BXD/KHKT
Ngày ban hành 17/04/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
56-BXD/KHKT
Ngày ban hành 12/03/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56-BXD/KHKT
56/BXD/KHKT
Ngày ban hành 12/03/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 56/BXD/KHKT của Bộ Xây dựng : Quyết định về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
24/BXD-VKT
Ngày ban hành 12/02/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/BXD-VKT
250-BXD
Ngày ban hành 14/10/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 250-BXD
47-BXD/XDCB
Ngày ban hành 05/08/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47-BXD/XDCB-1989 hướng dẫn thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng Bộ trưởng về việc hoá giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
47-BXD/CDCB
Ngày ban hành 05/08/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47-BXD/CDCB
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162