tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
98-BXD/KH1
Ngày ban hành 28/04/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý lưu thông xi măng
98/BXD-KH1
Ngày ban hành 28/04/1990
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 98/BXD-KH1
117-BXD/KHKT
Ngày ban hành 17/04/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
117/BXD/KHKT
Ngày ban hành 17/04/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 117/BXD/KHKT của Bộ Xây dựng : Quyết định về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
56-BXD/KHKT
Ngày ban hành 12/03/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56-BXD/KHKT
56/BXD/KHKT
Ngày ban hành 12/03/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 56/BXD/KHKT của Bộ Xây dựng : Quyết định về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
24/BXD-VKT
Ngày ban hành 12/02/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/BXD-VKT
250-BXD
Ngày ban hành 14/10/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 250-BXD
47-BXD/CDCB
Ngày ban hành 05/08/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47-BXD/CDCB
47-BXD/XDCB
Ngày ban hành 05/08/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47-BXD/XDCB-1989 hướng dẫn thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng Bộ trưởng về việc hoá giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
39-BXD/XDCB/ĐT
Ngày ban hành 28/02/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 162-HĐBT ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình
39/BXD-XDCB-ĐT
Ngày ban hành 28/02/1989
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 39/BXD-XDCB-ĐT
52-BXD/GĐTKXD
Ngày ban hành 06/10/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn công tác giám sát của tác giả thiết kế công trình xây dựng
52/BXD-GĐTKXD
Ngày ban hành 06/10/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 52/BXD-GĐTKXD
1-VGNN-XD/TT
Ngày ban hành 01/04/1985
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 1-VGNN-XD/TT
1487/BXD-QLN
Ngày ban hành 14/12/1982
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn hướng dẫn về nhà xuất cảnh
92-QLN
Ngày ban hành 04/08/1982
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về chính sách đối với nhà vắng chủ
581-BXD-QLN
Ngày ban hành 28/05/1982
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc giải quyết đơn, thư của chủ nhà xin trả lại nhà, xin thừa kế, uỷ quyền quản lý nhà vắng chủ
22-BXD-QLND
Ngày ban hành 21/09/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn việc quản lý nhà của người Hoa và người Việt gốc Hoa ở các thành phố, thị xã, thị trấn bỏ đi Trung Quốc
22-BXD/TT
Ngày ban hành 21/09/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22-BXD/TT-1978 về việc quản lý nhà của người Hoa và người Việt gốc Hoa ở các thành phố, thị xã, thị trấn bỏ đi Trung Quốc do Bộ Xây dựng ban hành
22/BXD-QLND
Ngày ban hành 21/09/1978
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 22/BXD-QLND
201/BXD-ND
Ngày ban hành 23/06/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 201/BXD-ND
201-BXD/TT
Ngày ban hành 23/06/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 201-BXD/TT-1978 về việc quản lý nhà, đất vắng chủ ở các tỉnh phía Nam do Bộ Xây dựng ban hành
558-BXD/VKT7
Ngày ban hành 23/03/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 558-BXD/VKT7 năm 1976 quy định nội dung và định mức tỷ lệ phụ phí thi công trong xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành
2664-BXD/VKT-2
Ngày ban hành 01/10/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2664-BXD/VKT-2 năm 1974 sửa đổi nội dung và định mức tỷ lệ phụ phí sử dụng máy trong xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành
14-BXD
Ngày ban hành 23/05/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 14-BXD về tăng cường công tác tài vụ kế toán trong ngành xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành
403/BXD-KTQH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 403/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Khu công nghiệp lọc hoá dầu vào Quyết định 1513/QĐ-TTg
823/QĐ-BXD
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 823/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
1999/BXD-KTXD
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1999/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
858/BXD-HĐXD
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 858/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Turner Việt Nam
97/BXD-QLN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 97/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và chuẩn bị triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162