tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
24/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BXD
681/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 681/QĐ-BXD quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở công trình công cộng 2016
1326/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1326/BXD-KTXD thống nhất việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng 2016
22/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh Bộ Xây dựng
23/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ một phần văn bản quy phạm điều kiện đầu tư kinh doanh
19/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn 99/2015/NĐ-CP Luật Nhà ở
15/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BXD cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng
16/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn 59/2015/NĐ-CP hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
17/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BXD năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
18/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BXD thẩm định dự án thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình
13/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
12/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BXD hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng đô thị khu chức năng đặc thù
11/2016/TTLT-BXD-BNV
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TTLT-BXD-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành xây dựng
1271/BXD-TCCB
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1271/BXD-TCCB phối hợp tuyên truyền đề án 1961 2016
549/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 549/QĐ-BXD công nhận đơn vị đào tạo kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư 2016
1228/BXD-TCCB
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1228/BXD-TCCB tăng cường phối hợp phòng chống bệnh sốt rét 2016
1186/BXD-QHKT
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1186/BXD-QHKT cung cấp hồ sơ dữ liệu quy hoạch kiến trúc 2016
267/BXD-KHCN
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 267/BXD-KHCN tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học để công bố Sách vàng Sáng tạo 2016
525/QĐ-BXD
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 525/QĐ-BXD phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo 2016
1022/BXD-HTKT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1022/BXD-HTKT điều chỉnh dự án chương trình thoát nước xử lý nước thải Sơn La Lạng Sơn 2016
1018/BXD-PTĐT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1018/BXD-PTĐT góp ý dự thảo bộ tiêu chí Làng đô thị xanh tại thành phố Đà Lạt 2016
499/QĐ-BXD
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 499/QĐ-BXD hành động ngành xây dựng thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc XII 2016
488/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 488/QĐ-BXD quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở công trình công cộng 2016
939/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 939/BXD-QLN thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016
419/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 419/QĐ-BXD thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh 2016
16/BXD-VLXD
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm hỗn hợp bột khoai mì xay có chứa cao lanh 2016
669/BXD-PTĐT
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 669/BXD-PTĐT hướng dẫn xác định loại dự án khu đô thị mới 2016
618/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 618/BXD-HĐXD cấp giấy phép xây dựng công trình nhà sản xuất thuốc đông dược GMP WHO 2016
563/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 563/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng 2016
499/BXD-VLXD
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 499/BXD-VLXD quy hoạch phát triển vật liệu gốm sứ xây dựng đá ốp lát 2020 2016
473/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 473/BXD-KTXD thu nhập chịu thuế tính trước trong việc bù giá nhân công 2016
469/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 469/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng 2016
10/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BXD cắm quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
25/BXD-QLN
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 25/BXD-QLN xác định thời điểm tính thời gian bảo hành nhà chung cư 2016
442/BXD-VLXD
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 442/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn 2016
444/BXD-VLXD
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 444/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn 2016
11/BXD-PTDT
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11/BXD-PTDT thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới 2016
24/BXD-QLN
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 24/BXD-QLN vướng mắc nội dung luật nhà ở kinh doanh bất động sản 2016
09/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
08/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng 2016
03/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BXD phân cấp công trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý đầu tư xây dựng
05/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BXD đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
07/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
383/BXD-KTXD
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 383/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng xây dựng 2016
366/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 366/BXD-HĐXD hướng dẫn miễn giấy phép xây dựng công trình của Viettel Tiền Giang 2016
369/BXD-KTXD
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 369/BXD-KTXD chỉ số giá xây dựng gói thầu số 3 nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14 Kon Tum Pleiku 2016
158/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 158/QĐ-BXD công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng Cao Lộc Lạng Sơn đô thị loại IV 2016
02/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 15/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-BXD quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
205/BXD-VP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 205/BXD-VP công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng 2016
96/QĐ-BXD
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 96/QĐ-BXD 2016 quản lý nước thải tại các đô thị do Đức viện trợ không hoàn lại
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162