tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật
02/BXD-QLN
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 02/BXD-QLN quản lý cho thuê bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 2016
110/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 110/BXD-KTXD thanh toán hợp đồng thi công xây dựng 2016
114/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 114/BXD-HĐXD hướng dẫn giấy phép xây dựng nhà ở 2016
119/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 119/BXD-HĐXD điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức 2016
118/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 118/BXD-HĐXD cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2016
89/BXD-KTXD
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 89/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình 2016
45/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 45/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 2016
47/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 47/BXD-KTXD năng lực giao thông nút giao thông Phú Thượng dự án xây dựng cầu Nhật Tân 2016
09/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/QĐ-BXD danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần
24/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 24/BXD-HĐXD thủ tục cấp phép xây dựng 2016
08/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 08/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng 2016
10/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BXD đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn quản lý vận hành nhà chung cư
09/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BXD quản lý sử dụng nhà ở công vụ 2015
08/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2011 2015
1455/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1455/QĐ-BXD kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2016
1454/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1454/QĐ-BXD kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016
2990/BXD-KTXD
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2990/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 01/2015/TT-BXD Quyết định 1134/QĐ-BXD 2015
2960/BXD-KTXD
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2960/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Bộ Xây dựng 2015
2942/BXD-VLXD
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2942/BXD-VLXD xuất khẩu cát nhiễm mặn công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển khoáng sản
691/BXD-KHCN
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 691/BXD-KHCN hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2010/BXD 2015
688/BXD-KHCN
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 688/BXD-KHCN hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD 2015
2918/BXD-KTXD
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2918/BXD-KTXD cự ly vận chuyển rác định mức thu gom vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị
692/BXD-KHCN
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 692/BXD-KHCN hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2010/BXD 2015
690/BXD-KHCN
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 690/BXD-KHCN áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD 2015
2909/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2909/BXD-KTXD hệ số nở rời xà bần giải phóng mặt bằng nút giao khác mức ngã ba Huế Đà Nẵng
2894/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2894/BXD-HĐXD cấp giấy phép xây dựng dự án khu nhà ở dịch vụ thương mại Hồ Chí Minh 2015
2890/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2890/BXD-KTXD Hợp đồng tư vấn kiểm tra chất lượng thiết bị kiểm định chất lượng 2015
2880/BXD-PTĐT
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2880/BXD-PTĐT chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tự xây dựng nhà ở Nha Trang 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi Luật Nhà ở
2867/BXD-KTXD
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2867/BXD-KTXD công tác lập dự toán xây dựng Cầu Bạch Đằng đường dẫn nút giao cuối tuyến 2015
2838/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2838/BXD-KTXD định mức dự toán sửa chữa công trình đường thủy nội địa 2015
2841/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2841/BXD-KTXD thẩm định tổng dự toán dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi
2825/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2825/BXD-KTXD thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh
2819/BXD-KTXD
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2819/BXD-KTXD quyết toán hợp đồng xây dựng Bộ Xây dựng 2015
1376/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1376/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
2816/BXD-QLN
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2816/BXD-QLN quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn 101/2015/NĐ-CP cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ bộ xây dựng ban hành
2779/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2779/BXD-HĐXD tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị
119/BXD-QLN
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 119/BXD-QLN quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 2015
1373/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1373/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính Bộ Xây dựng 2015
118/BXD-QLN
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 118/BXD-QLN quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 2015
1364/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1364/QĐ-BXD bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến 2020 định hướng 2030 2015
623/BXD-KHCN
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 623/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
2714/BXD-VLXD
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2714/BXD-VLXD gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn 2015
2706/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2706/BXD-KTXD thanh toán khối lượng công tác xây dựng hoàn thành hợp đồng 2015
07/2015/TTLT-BXD-BNV
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV chức năng cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban ngành xây dựng
617/BXD-KHCN
Ngày ban hành 13/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 617/BXD-KHCN hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2014/BXD 2015
30/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 30/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn xác định quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162