Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1300/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1300/QĐ-BXD danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ xây dựng 2015
05/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2015/TT-BXD quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
2521/BXD-KTXD
Ngày ban hành 27/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2521/BXD-KTXD chi phí lập dự án thiết kế điều chỉnh dự án Quốc lộ 1 đoạn Hà Tĩnh 2015
2494/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2494/BXD-KTXD mức phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng 2015
2448/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2448/BXD-KTXD bổ sung khối lượng chưa bao gồm trong hợp đồng nhà thầu đã đề xuất dự thầu 2015
2420/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2420/BXD-HĐXD cấp giấy phép xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm 2015
110/BXD-QLN
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 110/BXD-QLN thực hiện dự án khu nhà ở xã hội phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn Bắc Ninh 2015
1161/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1161/QĐ-BXD Suất vốn đầu tư xây dựng giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình năm 2014
2383/BXD-KTXD
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2383/BXD-KTXD thực hiện hợp đồng dự án xây dựng nhà ga hành khách Nội Bài 2015
2346/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 09/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2346/BXD-HĐXD thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 2015
1134/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1134/QĐ-BXD định mức hao phí xác định giá ca máy thiết bị thi công xây dựng 2015
2314/BXD-KTXD
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2314/BXD-KTXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 2015
2305/BXD-KTXD
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2305/BXD-KTXD Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2015
2273/BXD-PTĐT
Ngày ban hành 02/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2273/BXD-PTĐT thay đổi hạng mục danh sách đầu tư Chương trình đô thị miền núi phía Bắc
2246/BXD-KTXD
Ngày ban hành 30/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2246/BXD-KTXD chi phí Ban quản lý dự án Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
2230/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2230/BXD-KTXD chi phí quản lý Dự án Đường Uông Bí cầu sông Chanh
2202/BXD-KTXD
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2202/BXD-KTXD áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
2187/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2187/BXD-QLN thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại
2169/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2169/BXD-KTXD áp dụng mức lương tối thiểu vùng dự án đầu tư xây dựng cầu Đò Hà Hà Tĩnh
2156/BXD-KTXD
Ngày ban hành 22/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2156/BXD-KTXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 2015
2145/BXD-KTXD
Ngày ban hành 21/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2145/BXD-KTXD chi phí tư vấn di dân tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
2120/BXD-KTXD
Ngày ban hành 18/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2120/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
2093/BXD-KTXD
Ngày ban hành 15/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2093/BXD-KTXD áp dụng định mức ván khuôn bê tông thủy công tấm lớn
2078/BXD-GD
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2078/BXD-GD xây dựng phát triển đô thị bền vững ứng phó thiên tai biến đổi khí hậu 2015
2063/BXD-KTXD
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2063/BXD-KTXD vấn đề liên quan 01/2015/TT-BXD đơn giá nhân công chi phí đầu tư xây dựng
KHONGSO
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng
2055/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2055/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình
2021/BXD-KTXD
Ngày ban hành 08/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2021/BXD-KTXD chi phí lập quản lý dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư
31/BXD-QHKT
Ngày ban hành 07/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 31/BXD-QHKT công nhận mái lợp lá dừa nước xé đạt chuẩn mái cứng
1985/BXD-KTXD
Ngày ban hành 03/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1985/BXD-KTXD áp dụng hệ số không ổn định sản xuất đơn giá nhân công xây dựng công trình
1881/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1881/BXD-QLN hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 2015
969/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 969/QĐ-BXD 2015 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng
1802/BXD-GĐ
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1802/BXD-GĐ tăng cường kiểm soát chất lượng các công trình tôn giáo tín ngưỡng
133/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 133/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nghiệm thu quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
953/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 953/QĐ-BXD 2015 tái cơ cấu ngành Xây dựng theo Quyết định 134/QĐ-TTg
1743/BXD-QLDN
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1743/BXD-QLDN 2015 chi trả tiền lương thù lao Kiểm soát viên và Người đại diện tại doanh nghiệp
1733/BXD-PC
Ngày ban hành 05/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1733/BXD-PC thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2015
1697/BXD-KTXD
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1697/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng
1689/BXD-KTXD
Ngày ban hành 31/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1689/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn áp dụng 01/2015/TT-BXD
71/BXD-QLN
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 71/BXD-QLN 2015 vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP
1661/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1661/BXD-KTXD 2015 áp dụng Thông tư 17/2008/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1662/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1662/BXD-KTXD 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
1613/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1613/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn thanh toán chi phí di chuyển thiết bị thi công lao động
69/BXD-QLN
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 69/BXD-QLN 2015 mua bảo hiểm cháy nổ và nộp thuế sử dụng đất
1606/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1606/BXD-KTXD 2015 chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
1591/BXD-KTXD
Ngày ban hành 22/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1591/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD xác định đơn giá nhân công
06/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 06/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng công trình
1569/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1569/BXD-KTXD 2015 quyết toán hợp đồng xây dựng Dự án đường Uông Bí Cầu Sông Chanh
1571/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1571/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD
1574/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1574/BXD-KTXD 2015 chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162