tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1662/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1662/BXD-KTXD 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
1661/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1661/BXD-KTXD 2015 áp dụng Thông tư 17/2008/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1613/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1613/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn thanh toán chi phí di chuyển thiết bị thi công lao động
1606/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1606/BXD-KTXD 2015 chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
69/BXD-QLN
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 69/BXD-QLN 2015 mua bảo hiểm cháy nổ và nộp thuế sử dụng đất
1591/BXD-KTXD
Ngày ban hành 22/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1591/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD xác định đơn giá nhân công
06/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 06/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng công trình
1571/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1571/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD
1575/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1575/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn chi phí nhân công trong xây dựng
1574/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1574/BXD-KTXD 2015 chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
1569/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1569/BXD-KTXD 2015 quyết toán hợp đồng xây dựng Dự án đường Uông Bí Cầu Sông Chanh
18/BXD-PTĐT
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18/BXD-PTĐT 2015 phê duyệt khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Khongso
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Hết hiệu lực
Dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
64/BXD-QLN
Ngày ban hành 16/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 64/BXD-QLN 2015 hướng dẫn thành lập Ban quản trị nhà chung cư
1536/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1536/BXD-KTXD 2015 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
1531/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1531/BXD-KTXD 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
1516/BXD-KTXD
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1516/BXD-KTXD 2015 phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng
05/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 05/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng
799/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 799/QĐ-BXD 2015 công nhận Đô thị Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp Đắk Nông loại IV
26/BXD-VLXD
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 26/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
1436/BXD-QLN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1436/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
1420/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1420/BXD-KTXD 2015 dự toán thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô Hà Nội Hải Phòng
1401/BXD-TTR
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1401/BXD-TTr 2015 xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng
1406/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1406/BXD-KTXD 2015 chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị
747/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 747/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
748/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 748/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1388/BXD-QHKT
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1388/BXD-QHKT 2015 điều chỉnh quy hoạch Đô thị mới Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu
1390/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1390/BXD-KTXD 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
1398/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1398/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn quyết toán hợp đồng EPC
53/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 53/BXD-QLN 2015 bố trí căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê thuê mua
1363/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1363/BXD-KTXD 2015 giá hợp đồng xây dựng đoạn Năm Căn Đất Mũi đường Hồ Chí Minh
1371/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1371/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD
1360/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1360/BXD-KTXD 2015 phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế công trình
1361/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1361/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn Thông tư 01/2015/TT-BXD
1357/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1357/BXD-KTXD 2015 chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
715/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 715/QĐ-BXD năm 2015 điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
718/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/QĐ-BXD năm 2015 về Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và Người đại diện tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1325/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1325/BXD-KTXD 2015 chi phí khảo sát xây dựng phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng
1324/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1324/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1320/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1320/BXD-KTXD 2015 phụ cấp không ổn định sản xuất đơn giá xây dựng công trình
52/BXD-QLN
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 52/BXD-QLN 2015 miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
1315/BXD-KTXD
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1315/BXD-KTXD 2015 quản lý sử dụng chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
1317/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1317/BXD-HĐXD 2015 quan trắc biến dạng lún công trình Bệnh viện đa khoa Yên Bái
1297/BXD-KTXD
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1297/BXD-KTXD 2015 chi phí chung sửa chữa bảo dưỡng lắp đặt lại thiết bị
1308/BXD-QLN
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1308/BXD-QLN 2015 rà soát tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội
Khongso/DTTT
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
1307/BXD-KTXD
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1307/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1304/BXD-KTXD
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1304/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1305/BXD-KTXD
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1305/BXD-KTXD 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD
1312/BXD-KTXD
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1312/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162