tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
47/BXD-QLN
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 47/BXD-QLN 2015 thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
45/BXD-QLN
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 45/BXD-QLN 2015 cung cấp dịch vụ định giá bất động sản
46/BXD-QLN
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 46/BXD-QLN 2015 ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản
11/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11/BXD-KTXD 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
1264/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1264/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng
1271/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1271/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn về dự phòng trong giá gói thầu xây dựng
1272/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1272/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1249/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1249/BXD-KTXD 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD gói thầu Đại học Xây dựng Miền Trung
1240/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1240/BXD-KTXD 2015 xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở nhà quản lý vận hành
1251/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1251/BXD-KTXD 2015 xác định đơn giá nhân công trong giá sản phẩm dịch vụ công ích đô thị
1248/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1248/BXD-KTXD 2015 công thức điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho gói thầu B
1250/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1250/BXD-KTXD 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD
1227/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1227/BXD-HĐXD 2015 ý kiến về thẩm quyền thẩm định dự án
1231/BXD-KTXD
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1231/BXD-KTXD 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
42/BXD-QLN
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 42/BXD-QLN 2015 hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
41/BXD-QLN
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 41/BXD-QLN 2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg
1214/BXD-TTR
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1214/BXD-TTr 2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng
43/BXD-QLN
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 43/BXD-QLN 2015 miễn giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
1192/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1192/BXD-KTXD 2015 giá nhân công ca máy thiết bị thi công tháng 5 năm 2015 Bạc Liêu
1193/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1193/BXD-KTXD 2015 xác định đơn giá nhân công tại Thông tư 01/2015/TT-BXD
1187/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1187/BXD-KTXD 2015 giá vật liệu chân công trình bù giá quyết toán khối lượng hoàn thành
1189/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1189/BXD-KTXD 2015 thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện
1188/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1188/BXD-KTXD 2015 mức phạt tối đa do vi phạm hợp đồng xây dựng
38/BXD-QLN
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 38/BXD-QLN 2015 quản lý sử dụng nhà chung cư
1169/BXD-GĐ
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1169/BXD-GĐ 2015 kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng
1184/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1184/BXD-KTXD 2015 giá nhân công xây dựng gói thầu 103D đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình
1176/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1176/BXD-KTXD 2015 chi phí thiết kế xây dựng công trình
1177/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1177/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng
1185/BXD-QHKT
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1185/BXD-QHKT 2015 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng
1183/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1183/BXD-KTXD 2015 xác định chi phí thiết kế công trình xây dựng
1146/BXD-KTXD
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1146/BXD-KTXD 2015 áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng
1145/BXD-KHCN
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1145/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão
1122/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1122/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn về chủ đầu tư theo Luật Xây dựng 2014
1123/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1123/BXD-HĐXD 2015 mức thu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình
1131/BXD-VLXD
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1131/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu cát nhiễm mặn
31/BXD-QLN
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 31/BXD-QLN 2015 hình thức đầu tư thành lập pháp nhân mới dự án kinh doanh bất động sản
1119/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1119/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1111/BXD-GĐ
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1111/BXD-GĐ 2015 kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa trong cả nước
1114/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1114/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh chi phí nhân công trong giá hợp đồng xây dựng
1106/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1106/BXD-KTXD 2015 chỉ số giá xây dựng gói thầu CP1 khu đô thị mới Mê Linh
1081/BXD-KTXD
Ngày ban hành 19/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1081/BXD-KTXD 2015 áp dụng nhóm lương cho công trình đê kè sông kè biển
24/BXD-QLN
Ngày ban hành 18/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 24/BXD-QLN 2015 xác lập sở hữu toàn dân trường hợp nhà vắng chủ bị tháo dỡ xây dựng lại
21/BXD-QLN
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 21/BXD-QLN 2015 quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
1056/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1056/BXD-HĐXD 2015 thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sử dụng vốn tài trợ
1027/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1027/BXD-KTXD 2015 chỉ số trượt giá gói thầu 11 Dự án nâng cấp Quốc lộ 27 Ninh Thuận
1002/BXD-KTXD
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1002/BXD-KTXD 2015 chỉ số giá gốc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
526/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 526/QĐ-BXD 2015 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng
995/BXD-KTXD
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 995/BXD-KTXD 2015 xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
248/BXD-KHCN
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 248/BXD-KHCN 2015 xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014
993/BXD-KTXD
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 993/BXD-KTXD 2015 thanh toán quyết toán hợp đồng thi công cọc khoan nhồi
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162