tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
994/BXD-KTXD
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 994/BXD-KTXD 2015 tính bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến
987/BXD-KTXD
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 987/BXD-KTXD 2015 thời hạn bảo hành công trình xây dựng
09/BXD-KTXD
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 09/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
242/BXD-KHCN
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 242/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong công nghệ Sàn Dày Sườn
507/QĐ-BXD
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 507/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
504/QĐ-BXD
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 504/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
505/QĐ-BXD
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 505/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Cần Đước mở rộng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
470/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 470/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
910/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 910/BXD-KTXD 2015 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
905/BXD-VLXD
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 905/BXD-VLXD 2015 gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn
913/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 913/BXD-HĐXD 2015 cấp giấy phép xây dựng
906/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 906/BXD-QLN 2015 điều tiết quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội phát triển nhà ở thương mại
879/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 879/BXD-KTXD 2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình 135
874/BXD-KTXD
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 874/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh tổng dự toán dự án Cấp nước và Vệ sinh Quy Nhơn
451/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 451/QĐ-BXD năm 2015 về công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải sinh hoạt do Bộ Xây dựng ban hành
836/BXD-QLN
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 836/BXD-QLN 2015 hướng dẫn diện tích sàn nhà dự án nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách
813/BXD-QLN
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 813/BXD-QLN 2015 xác định đối tượng điều kiện mua thuê thuê mua vay vốn hỗ trợ nhà ở
810/BXD-KTXD
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 810/BXD-KTXD 2015 xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
801/BXD-PC
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 801/BXD-PC 2015 lập danh mục chuẩn hóa tên thủ tục hành chính Bộ Xây dựng
782/BXD-KTXD
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 782/BXD-KTXD 2015 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
770/BXD-VLXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 770/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu đá xây dựng Công ty TNHH Thanh Phát HQ
757/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 757/BXD-KTXD 2015 bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
761/BXD-VLXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 761/BXD-VLXD 2015 hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá hoa đã qua chế biến
765/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 765/BXD-KTXD 2015 chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang nghĩa địa
756/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 756/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phương pháp hệ số điều chỉnh
741/BXD-TCCB
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 741/BXD-TCCB hướng dẫn thực hiện công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ 2015
740/BXD-TCCB
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 740/BXD-TCCB thực hiện công tác Bình đẳng giới 2015
714/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 714/BXD-HĐXD 2015 thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
695/BXD-QLN
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 695/BXD-QLN 2015 triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 17/2014/TT-BXD
698/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 698/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng
690/BXD-VLXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 690/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu cát màu làm tranh cát nghệ thuật
700/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 700/BXD-KTXD 2015 thực hiện hợp đồng xây dựng
07/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 07/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn thanh toán quyết toán hợp đồng EPC
08/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 08/BXD-KTXD 2015 thanh quyết toán hợp đồng xây dựng công trình trụ sở Bộ Ngoại giao
04/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BXD
670/BXD-VLXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 670/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu cát nhiễm mặn Dự án nạo vét thông luồng cửa Đề Gi Bình Định
666/BXD-VLXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 666/BXD-VLXD 2015 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn
03/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/05/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
668/BXD-VLXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 668/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu cát nhiễm mặn
02/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2015/TT-BXD
13/BXD-QLN
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13/BXD-QLN 2015 hướng dẫn thực hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản
627/BXD-KTXD
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 627/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
586/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 586/BXD-KTXD 2015 nghiệm thu công trình thanh quyết toán hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng
579/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 579/BXD-KTXD 2015 quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
572/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 572/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
01/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 20/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 01/2015/TT-BXD
516/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 18/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 516/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng
303/2015/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 303/2015/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
10/BXD-QLN
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10/BXD-QLN 2015 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
303/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 303/QĐ-BXD 2015 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162