Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
906/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 906/BXD-QLN 2015 điều tiết quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội phát triển nhà ở thương mại
905/BXD-VLXD
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 905/BXD-VLXD 2015 gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn
879/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 879/BXD-KTXD 2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình 135
874/BXD-KTXD
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 874/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh tổng dự toán dự án Cấp nước và Vệ sinh Quy Nhơn
451/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 451/QĐ-BXD năm 2015 về công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải sinh hoạt do Bộ Xây dựng ban hành
836/BXD-QLN
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 836/BXD-QLN 2015 hướng dẫn diện tích sàn nhà dự án nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách
813/BXD-QLN
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 813/BXD-QLN 2015 xác định đối tượng điều kiện mua thuê thuê mua vay vốn hỗ trợ nhà ở
810/BXD-KTXD
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 810/BXD-KTXD 2015 xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
801/BXD-PC
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 801/BXD-PC 2015 lập danh mục chuẩn hóa tên thủ tục hành chính Bộ Xây dựng
782/BXD-KTXD
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 782/BXD-KTXD 2015 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
765/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 765/BXD-KTXD 2015 chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang nghĩa địa
761/BXD-VLXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 761/BXD-VLXD 2015 hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá hoa đã qua chế biến
770/BXD-VLXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 770/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu đá xây dựng Công ty TNHH Thanh Phát HQ
756/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 756/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phương pháp hệ số điều chỉnh
757/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 757/BXD-KTXD 2015 bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
740/BXD-TCCB
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 740/BXD-TCCB thực hiện công tác Bình đẳng giới 2015
741/BXD-TCCB
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 741/BXD-TCCB hướng dẫn thực hiện công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ 2015
714/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 714/BXD-HĐXD 2015 thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
695/BXD-QLN
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 695/BXD-QLN 2015 triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 17/2014/TT-BXD
698/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 698/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng
08/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 08/BXD-KTXD 2015 thanh quyết toán hợp đồng xây dựng công trình trụ sở Bộ Ngoại giao
07/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 07/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn thanh toán quyết toán hợp đồng EPC
690/BXD-VLXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 690/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu cát màu làm tranh cát nghệ thuật
700/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 700/BXD-KTXD 2015 thực hiện hợp đồng xây dựng
04/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BXD
666/BXD-VLXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 666/BXD-VLXD 2015 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn
670/BXD-VLXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 670/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu cát nhiễm mặn Dự án nạo vét thông luồng cửa Đề Gi Bình Định
668/BXD-VLXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 668/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu cát nhiễm mặn
03/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/05/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
02/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2015/TT-BXD
13/BXD-QLN
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13/BXD-QLN 2015 hướng dẫn thực hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản
627/BXD-KTXD
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 627/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
586/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 586/BXD-KTXD 2015 nghiệm thu công trình thanh quyết toán hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng
572/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 572/BXD-KTXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
579/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 579/BXD-KTXD 2015 quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
01/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 20/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 01/2015/TT-BXD
516/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 18/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 516/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng
10/BXD-QLN
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10/BXD-QLN 2015 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
303/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 303/QĐ-BXD 2015 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
303/2015/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 303/2015/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
489/BXD-KHCN
Ngày ban hành 16/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 489/BXD-KHCN 2015 thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BXD
05/BXD-QHKT
Ngày ban hành 13/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 05/BXD-QHKT 2015 thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị Đức Phổ
125/BXD-KHCN
Ngày ban hành 13/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 125/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD
109/BXD-KHCN
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 109/BXD-KHCN 2015 tiêu chuẩn áp dụng khoan khảo sát địa chất công trình
404/BXD-TTR
Ngày ban hành 04/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 404/BXD-TTr 2015 công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng
395/BXD-QLN
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 395/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 17/2014/TT-BXD
08/BXD-QLN
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 08/BXD-QLN 2015 hướng dẫn triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
385/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 385/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
389/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 389/BXD-KTXD 2015 chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
370/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 370/BXD-KTXD 2015 bù giá nhân công lập dự toán theo đơn giá tạm tính
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162