tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
489/BXD-KHCN
Ngày ban hành 16/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 489/BXD-KHCN 2015 thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BXD
05/BXD-QHKT
Ngày ban hành 13/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 05/BXD-QHKT 2015 thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị Đức Phổ
125/BXD-KHCN
Ngày ban hành 13/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 125/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD
109/BXD-KHCN
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 109/BXD-KHCN 2015 tiêu chuẩn áp dụng khoan khảo sát địa chất công trình
404/BXD-TTR
Ngày ban hành 04/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 404/BXD-TTr 2015 công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng
395/BXD-QLN
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 395/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 17/2014/TT-BXD
08/BXD-QLN
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 08/BXD-QLN 2015 hướng dẫn triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
389/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 389/BXD-KTXD 2015 chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
385/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 385/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
370/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 370/BXD-KTXD 2015 bù giá nhân công lập dự toán theo đơn giá tạm tính
371/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 371/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá nhân công cho dự án Vietinbank tower
372/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 372/BXD-KTXD 2015 quyết toán hợp đồng EPC thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình
05/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 05/BXD-KTXD 2015 thanh toán hợp đồng xây dựng
07/BC-BXD
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 07/BC-BXD năm 2015 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” do Bộ Xây dựng ban hành
328/BXD-KTXD
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 328/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo giá nhân công thị trường
330/BXD-KTXD
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 330/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí tiền lương trong đầu tư xây dựng công trình lưới điện
282/BXD-QLN
Ngày ban hành 10/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 282/BXD-QLN 2015 xây dựng khu nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách
288/BXD-VLXD
Ngày ban hành 10/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 288/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sản phẩm cao lanh pyrophyllite
261/BXD-QLN
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 261/BXD-QLN 2015 xác định chỉ tiêu dân số khi điều chỉnh cơ cấu căn hộ
258/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 258/BXD-KTXD 2015 chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
257/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 257/BXD-KTXD 2015 thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình
248/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 248/BXD-KTXD 2015 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
249/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 249/BXD-KTXD 2015 chỉ số giá nhân công xây dựng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai
162/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Viện Khoa học công nghệ xây dựng
144/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 144/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016-2020
129/QĐ-BXD
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 129/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
03/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 03/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
198/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 198/BXD-KTXD 2015 nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký
51/BXD-KHCN
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 51/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD
04/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 04/BXD-KTXD 2015 thanh toán giá hợp đồng theo đơn giá cố định
47/BXD-KHCN
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 47/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD
49/BXD-KHCN
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 49/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD
48/BXD-KHCN
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 48/BXD-KHCN 2015 áp dụng QCVN 06:2010/BXD buồng thang N3 thay thế buồng thang N1
50/BXD-KHCN
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 50/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD
121/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 121/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015
175/BXD-VLXD
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 175/BXD-VLXD 2015 về xuất khẩu đá xây dựng của Công ty cổ phần 20/7
117/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 117/QĐ-BXD năm 2015 sửa đổi Quyết định 784/QĐ-BXD phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam - Giai đoạn 3” do Đức viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
181/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 181/BXD-KTXD 2015 thanh toán hợp đồng xây dựng
160/BXD-KTXD
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 160/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do giá nhiên liệu vật tư biến động
159/BXD-KTXD
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 159/BXD-KTXD 2015 giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu
156/BXD-KTXD
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 156/BXD-KTXD 2015 phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
161/BXD-KTXD
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 161/BXD-KTXD 2015 quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình
152/BXD-KTXD
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 152/BXD-KTXD 2015 định mức chi phí chung công trình thủy lợi
03/BXD-QLN
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 03/BXD-QLN 2015 lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại
162/BXD-KTXD
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 162/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc khấu hao tài sản cố định trong dự toán chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải
157/BXD-KTXD
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 157/BXD-KTXD 2015 thanh toán hợp đồng xây dựng QL279 qua Bắc Kạn Tuyên Quang
140/BXD-VLXD
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 140/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu
143/BXD-VLXD
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 143/BXD-VLXD 2015 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn
137/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 137/BXD-KTXD 2015 điều chỉnh giá hợp đồng thi công
127/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 127/BXD-KTXD 2015 lập dự toán hạng mục xử lý kỹ thuật trụ dẫn bờ Bắc Cầu Cần Thơ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162