tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
121/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 121/BXD-HĐXD 2015 điều chỉnh thiết kế cơ sở khối nhà HH dự án Khu đô thị mới Tân Tây Đô
02/BXD-QLN
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 02/BXD-QLN 2015 quản lý cho thuê bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
117/BXD-QHKT
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 117/BXD-QHKT 2015 hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn
107/BXD-TTR
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 107/BXD-TTr 2015 hướng dẫn tổ chức hoạt động Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh
50/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/QĐ-BXD về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
20/BXD-KHCN
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 20/BXD-KHCN 2015 QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1
18/BXD-KHCN
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD "An toàn cháy cho nhà và công trình"
30/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
21/BXD-KHCN
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 21/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3
19/BXD-KHCN
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 19/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD "An toàn cháy cho nhà và công trình"
80/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 15/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 80/BXD-HĐXD 2015 giải đáp vướng mắc nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng
67/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 67/BXD-KTXD 2015 xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện
05/BXD-VLXD
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 05/BXD-VLXD 2015 vướng mắc 09/2012/TT-BXD sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng
01/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 01/BXD-KTXD 2015 chi phí nhân công máy thi công mức lương tối thiểu mới
02/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 02/BXD-KTXD 2015 giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch
3497/BXD-KHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3497/BXD-KHCN 2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đầu tư xây dựng
1588/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1588/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng (đô thị Mỹ Hào), huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
1586/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1586/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020
1562/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1562/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
3482/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3482/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13
1561/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1561/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng
3473/BXD-KTXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3473/BXD-KTXD năm 2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
3455/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3455/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá nhân công đối với hợp đồng khảo sát xây dựng
3454/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3454/BXD-KTXD 2014 hệ số phụ cấp khu vực để lập dự toán xây dựng công trình
21/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
20/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
3451/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3451/BXD-KTXD năm 2014 định mức sử dụng bột bả Joton
3450/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3450/BXD-KTXD năm 2014 quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
586/BXD-KHCN
Ngày ban hành 27/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 586/BXD-KHCN 2014 khoảng lùi khối tháp dự án Việt Capital Center Quận 1 Hồ Chí Minh
3438/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3438/BXD-KTXD năm 2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
3421/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3421/BXD-KTXD năm 2014 hình thức hợp đồng trọn gói Bộ Xây dựng
1534/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1534/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV
3422/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3422/BXD-KTXD năm 2014 thanh toán quyết toán hợp đồng trọn gói Bộ Xây dựng
3419/BXD-GĐ
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3419/BXD-GĐ năm 2014 kiểm tra rà soát công trình thủy điện vừa và nhỏ đang thi công xây dựng
83/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 83/BXD-QLN năm 2014 bồi thường giải tỏa nhà ở hộ dân có nguồn gốc mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP
3401/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3401/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
3400/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3400/BXD-KTXD năm 2014 bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
3399/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3399/BXD-KTXD năm 2014 công việc còn lại sau khi chấm dứt hợp đồng Bộ Xây dựng
82/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 82/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư
85/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 85/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg
1522/QĐ-BXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1522/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Kinh Môn mở rộng (thị trấn Kinh Môn, thị trấn Phú Thứ, thị trấn Minh Tân) huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
3392/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3392/BXD-KTXD năm 2014 hợp đồng trọn gói đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
110/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 110/BXD-KTXD năm 2014 tổng mức đầu tư dự án theo Chỉ thị 14/CT-TTg
3388/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3388/BXD-KTXD năm 2014 quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng công trình Bộ Xây dựng
111/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 111/BXD-KTXD năm 2014 thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình
3393/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3393/BXD-KTXD năm 2014 phân loại hạng mục công trình giao thông Bộ Xây dựng
109/BXD-KTXD
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 109/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng
3348/BXD-KTXD
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3348/BXD-KTXD 2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
3331/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3331/BXD-KTXD 2014 định mức dự toán ép cọc BTCT phương pháp khoan neo móng đường dưới cầu Điện Biên Phủ
3334/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3334/BXD-KTXD 2014 giá xây dựng mới nhà giá trị bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162