Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
80/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 15/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 80/BXD-HĐXD 2015 giải đáp vướng mắc nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng
05/BXD-VLXD
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 05/BXD-VLXD 2015 vướng mắc 09/2012/TT-BXD sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng
01/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 01/BXD-KTXD 2015 chi phí nhân công máy thi công mức lương tối thiểu mới
02/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 02/BXD-KTXD 2015 giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch
67/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 67/BXD-KTXD 2015 xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện
3497/BXD-KHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3497/BXD-KHCN 2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đầu tư xây dựng
1588/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1588/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng (đô thị Mỹ Hào), huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
1562/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1562/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
1561/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1561/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng
3473/BXD-KTXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3473/BXD-KTXD năm 2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
1586/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1586/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020
3482/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3482/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13
20/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
3455/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3455/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá nhân công đối với hợp đồng khảo sát xây dựng
21/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
3450/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3450/BXD-KTXD năm 2014 quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
3451/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3451/BXD-KTXD năm 2014 định mức sử dụng bột bả Joton
3454/BXD-KTXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3454/BXD-KTXD 2014 hệ số phụ cấp khu vực để lập dự toán xây dựng công trình
586/BXD-KHCN
Ngày ban hành 27/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 586/BXD-KHCN 2014 khoảng lùi khối tháp dự án Việt Capital Center Quận 1 Hồ Chí Minh
3438/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3438/BXD-KTXD năm 2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
1534/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1534/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV
3419/BXD-GĐ
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3419/BXD-GĐ năm 2014 kiểm tra rà soát công trình thủy điện vừa và nhỏ đang thi công xây dựng
3422/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3422/BXD-KTXD năm 2014 thanh toán quyết toán hợp đồng trọn gói Bộ Xây dựng
3421/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3421/BXD-KTXD năm 2014 hình thức hợp đồng trọn gói Bộ Xây dựng
85/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 85/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg
83/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 83/BXD-QLN năm 2014 bồi thường giải tỏa nhà ở hộ dân có nguồn gốc mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP
82/BXD-QLN
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 82/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư
3399/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3399/BXD-KTXD năm 2014 công việc còn lại sau khi chấm dứt hợp đồng Bộ Xây dựng
3401/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3401/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
3400/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3400/BXD-KTXD năm 2014 bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
111/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 111/BXD-KTXD năm 2014 thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình
1522/QĐ-BXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1522/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Kinh Môn mở rộng (thị trấn Kinh Môn, thị trấn Phú Thứ, thị trấn Minh Tân) huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
3392/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3392/BXD-KTXD năm 2014 hợp đồng trọn gói đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
3388/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3388/BXD-KTXD năm 2014 quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng công trình Bộ Xây dựng
110/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 110/BXD-KTXD năm 2014 tổng mức đầu tư dự án theo Chỉ thị 14/CT-TTg
3393/BXD-KTXD
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3393/BXD-KTXD năm 2014 phân loại hạng mục công trình giao thông Bộ Xây dựng
109/BXD-KTXD
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 109/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng
3348/BXD-KTXD
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3348/BXD-KTXD 2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng
3334/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3334/BXD-KTXD 2014 giá xây dựng mới nhà giá trị bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất
3331/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3331/BXD-KTXD 2014 định mức dự toán ép cọc BTCT phương pháp khoan neo móng đường dưới cầu Điện Biên Phủ
3330/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3330/BXD-KTXD 2014 định mức chi phí chung thu nhập chịu thuế tính trước hạng mục hệ thống thoát nước
3314/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3314/BXD-HĐXD 2014 giấy phép xây công trình thuộc dự án Công viên Đại dương Hạ Long
3261/BXD-VLXD
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3261/BXD-VLXD năm 2014 xuất khẩu sản phẩm đá đã gia công chế biến
1486/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1486/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP)
3241/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3241/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1491/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1491/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng
556/BXD-KHCN
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 556/BXD-KHCN năm 2014 áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật công nghệ khoan kích ống ngầm
108/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 108/BXD-KTXD 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
3244/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3244/BXD-KTXD năm 2014 quyết toán công trình xây dựng
1485/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1485/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 06/06/2014 và Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162